Deuteronomy (1/34)  

1. Aˈan aˈin li a̱tin li quixye laj Moisés reheb chixjunileb laj Israel nak cuanqueb saˈ li chaki chˈochˈ nachˈ riqˈuin li nimaˈ Jordán saˈ li este. Cuanqueb saˈ li naˈajej Arabá saˈ xcaˈyaba̱l li Caki Palau saˈ xya̱nkeb li naˈajej Parán, Tofel, Labán, Hazerot ut Dizahab.
2. Junlaju cutan chi be xnajtil li naˈajej Horeb riqˈuin li naˈajej Cades-barnea nak nequeˈxic saˈ li be li nanumeˈ saˈ li tzu̱l Seir.
3. Saˈ li xbe̱n cutan nak yo̱ li junlaju po re li caˈcˈa̱l chihab li reliqueb Egipto nak laj Moisés quia̱tinac riqˈuineb laj Israel ut quixye reheb chixjunil li quiyeheˈ re xban li Ka̱cuaˈ.
4. Aˈin quicˈulman nak ac xeˈnumta saˈ xbe̱n laj Sehón lix reyeb laj amorreo, li quicuan Hesbón ut saˈ xbe̱n ajcuiˈ laj Og lix reyeb laj Basán li quicuan Astarot saˈ li naˈajej Edrei.
5. Laj Moisés quia̱tinac riqˈuineb laj Israel nak cuanqueb chire li nimaˈ Jordán saˈ li este saˈ lix naˈajeb laj Moab ut quixye reheb cˈaˈru naxye saˈ li chakˈrab.
6. Quixye: —Nak cuanco Horeb, li Ka̱cuaˈ li kaDios quia̱tinac kiqˈuin ut quixye ke chi joˈcaˈin. Ac junxil nequex-oc chi cua̱nc saˈ li tzu̱l aˈin.
7. Xocomak li cˈaˈru e̱re ut texxic saˈ li naˈajej li tzu̱l ru li cuanqueb cuiˈ eb laj amorreo. Texxic saˈ eb li naˈajej li cuanqueb chi xjun sutam. Texxic saˈ li ru takˈa re Arabá, ut saˈ eb li tzu̱l. Ut texxic Neguev, ut chire li palau, ut saˈ eb lix naˈajeb laj cananeo ut Líbano. Texxic toj cuan cuiˈ li nimla nimaˈ Eufrates.
8. Qˈuehomak retal. La̱in xinqˈue e̱re li naˈajej aˈin. Texxic ut te̱re̱chani li naˈajej joˈ quinye riqˈuin juramento reheb le̱ xeˈto̱nil yucuaˈ, laj Abraham, laj Isaac ut laj Jacob ut reheb ajcuiˈ li ralal xcˈajoleb li teˈcua̱nk mokon, chan li Dios.
9. Laj Moisés quixye reheb: —Nak toj cuanquex chak saˈ li tzu̱l Sinaí la̱in quinye e̱re nak incˈaˈ chic nincuy cˈamoc be che̱ru injunes.
10. Li Ka̱cuaˈ li kaDios xoxqˈue chi ta̱mc. Anakcuan chanchano chic xqˈuial li chahim chiru li choxa.
11. Aˈ taxak li Ka̱cuaˈ, lix Dioseb li kaxeˈto̱nil yucuaˈ, ta̱qˈuehok e̱re chi ta̱mc chi nabal chiru anakcuan ut texrosobtesi chi nabal joˈ quixyechiˈi xba̱nunquil ke.
12. Abanan, ¿chan ta cuiˈ ru nak tincuy rakoc a̱tin saˈ e̱be̱n injunes? La̱in incˈaˈ tincuy rabinquil le̱ chˈaˈajquilal nak nequecuechˈi e̱rib chi ribil e̱rib.
13. Sicˈomakeb ru saˈ li junju̱nk xte̱paleb li tenamit li cui̱nk li cuanqueb xnaˈleb ut nequeˈxnau qˈuehoc naˈleb. Teˈxnau takla̱nc li te̱sicˈ ruheb ut la̱in tinxakabeb chi rakoc a̱tin saˈ e̱be̱n.
14. Ut la̱ex queye cue: “Us li nacacˈoxla xba̱nunquil,” chanquex.
15. Joˈcan nak la̱in quinxakabeb chi rakoc a̱tin saˈ e̱be̱n li cui̱nk li nequeˈcˈamoc be saˈ e̱ya̱nk, li cuanqueb xnaˈleb ut nequeˈxnau takla̱nc. Cuan li queˈrakoc a̱tin saˈ xbe̱n jun mil li cristian, cuan li queˈrakoc a̱tin saˈ xbe̱n jun ciento, cuan li queˈrakoc a̱tin saˈ xbe̱n laje̱b roˈcˈa̱l, ut cuan ajcuiˈ li queˈrakoc a̱tin saˈ xbe̱n laje̱b chi cristian.
16. Ut la̱in quinye reheb li teˈrakok a̱tin saˈ e̱be̱n, “Te̱qˈue retal chi us li cˈaˈru nequeˈxye li yo̱queb chi cuechˈi̱nc. Ut texrakok a̱tin saˈ xya̱lal saˈ xbe̱neb, usta a̱cuechˈ aj Israelil malaj ut li jalan xtenamit li cuanqueb saˈ e̱ya̱nk.
17. Incˈaˈ te̱sicˈ ru li ani te̱col rix. Texrakok ban a̱tin saˈ ti̱quilal saˈ xbe̱neb li ma̱cˈaˈeb xcuanquil joˈ eb ajcuiˈ li cuanqueb xcuanquil. Ma̱ ani te̱xucua ru xban nak li tzˈakal aj rakol a̱tin, aˈan li Dios. Cui kˈaxal nim li chˈaˈajquilal ut incˈaˈ texru̱k chixyi̱banquil, te̱cˈameb chak cuiqˈuin ut la̱in tinrakok a̱tin saˈ xbe̱neb,” chanquin reheb.
18. Ut saˈ li cutan aˈan la̱in quinye e̱re chixjunil li cˈaˈru te̱ba̱nu.
19. La̱o kaba̱nu joˈ quixye ke li Ka̱cuaˈ li KaDios. Co-el saˈ li naˈajej Horeb ut conumeˈ saˈ li nimla chaki chˈochˈ li xiu xiu cuiˈ numecˈ. Queqˈue ajcuiˈ retal la̱ex. Conumeˈ saˈ lix naˈajeb laj amorreo, li tzu̱l ru ut cocuulac toj Cades-barnea.
20. Ut la̱in quinye e̱re, ac xocˈulun saˈ lix naˈajeb laj amorreo, li tzu̱l ru. Aˈan li naˈajej li tixkˈaxtesi ke li Ka̱cuaˈ li kaDios.
21. Qˈuehomak retal. Li Ka̱cuaˈ le̱ Dios tixkˈaxtesi e̱re li naˈajej. Texxic ut te̱re̱chani li naˈajej joˈ quixye li Ka̱cuaˈ, lix Dioseb li kaxeˈto̱nil yucuaˈ. Mexxucuac, chi moco ta̱chˈina̱nk le̱ chˈo̱l, chanquin e̱re.
22. Abanan la̱ex quexcuulac cuiqˈuin ut queye cue: “Takataklaheb li cui̱nk chixqˈuebal retal li naˈajej. Nak teˈcˈulu̱nk, teˈxye ke bar cuan li be takacˈam ut bar cuan li tenamit li to-oc cuiˈ.”
23. Quixcˈul inchˈo̱l li cˈaˈru queye. Ut quinsicˈ ruheb cablaju li cui̱nk. Junju̱nk quinsicˈ ru saˈ xya̱nkeb lix te̱paleb laj Israel.
24. Queˈco̱eb saˈ li naˈajej li tzu̱l ru ut queˈcuulac toj saˈ li ru takˈa Escol ut queˈoc chixqˈuebal retal chanru li naˈajej.
25. Nak queˈsukˈi queˈxcˈam chak kiqˈuin li quiˈil kˈe̱n re takil. Ut queˈxye ke, “Kˈaxal cha̱bil li naˈajej li tixqˈue ke li Ka̱cuaˈ li kaDios,” chanqueb.
26. Abanan la̱ex incˈaˈ queraj xic chire̱chaninquil li naˈajej. Quekˈet ban li chakˈrab li quixqˈue e̱re li Ka̱cuaˈ le̱ Dios.
27. Abanan la̱ex quex-oc chi cuechˈi̱nc saˈ le̱ muheba̱l ut queye, “Xicˈ nocoril li Ka̱cuaˈ. Joˈcan nak corisi chak Egipto re nak toxkˈaxtesi saˈ rukˈeb laj Amorreo re nak teˈxsach ku.
28. ¿Bar ta̱ru̱k toxic anakcuan? Xchˈinan li kachˈo̱l xban nak eb li kacomon xeˈxye ke nak eb li cristian aran ni̱nkeb rok chiku la̱o ut cauheb rib. Ut ni̱nkeb li tenamit ut ni̱nkeb ajcuiˈ xteram li tzˈac li sutsu̱queb cuiˈ. Ut xeˈrileb ajcuiˈ chak ruheb li ralal xcˈajol li nimla cui̱nk aj Anac xcˈabaˈ.”
29. Ut la̱in quinye e̱re, Michˈinan e̱chˈo̱l chi moco texxucuak xbaneb aˈan.
30. Li Ka̱cuaˈ le̱ Dios, aˈan ta̱cˈamok be che̱ru. Aˈan ta̱tenkˈa̱nk e̱re chi pletic, joˈ nak quextenkˈa nak cuanquex Egipto. La̱ex queqˈue retal cˈaˈru quixba̱nu.
31. Ut queril chanru nak li Ka̱cuaˈ quextenkˈa nak cuanquex saˈ li chaki chˈochˈ. Chanchan nak quexkˈalu joˈ jun li yucuaˈbej naxkˈalu li ralal. Ut quicˈamoc be che̱ru toj chalen nak quexcˈulun saˈ li naˈajej aˈin.
32. Usta li Dios quextenkˈa chak, abanan la̱ex incˈaˈ ajcuiˈ quepa̱b li Ka̱cuaˈ le̱ Dios.
33. Ut li Ka̱cuaˈ yo̱ chi cˈamoc be che̱ru riqˈuin li xam chi kˈojyi̱n ut li chok chi cutan. Quixcˈut che̱ru bar te̱yi̱b cuiˈ le̱ muheba̱l ut quixcˈut che̱ru bar cuan li be te̱cˈam nak texxic.
34. Cˈajoˈ nak quijoskˈoˈ li Ka̱cuaˈ nak quirabi li cˈaˈru queye. Joˈcan nak quixye chi joˈcaˈin riqˈuin juramento:
35. “Ma̱ jun e̱re la̱ex li incˈaˈ us le̱ naˈleb te̱ril li cha̱bil naˈajej li quinyechiˈi riqˈuin juramento reheb le̱ xeˈto̱nil yucuaˈ.
36. Caˈaj cuiˈ laj Caleb li ralal laj Jefone ta̱ril. La̱in tinqˈue re aˈan li naˈajej li quinumeˈ cuiˈ ut tinqˈue ajcuiˈ reheb li ralal xcˈajol xban nak laj Caleb quixpa̱b chi anchal xchˈo̱l li cˈaˈru quinye.”
37. E̱ma̱c la̱ex nak quichal xjoskˈil li Ka̱cuaˈ saˈ inbe̱n la̱in ut quixye cue “Chi moco la̱at tat-oc saˈ li naˈajej aˈan.
38. Abanan laj Josué li natenkˈan a̱cue, li ralal laj Nun, ta̱oc saˈ li naˈajej aˈan. Ta̱qˈue xcacuil xchˈo̱l xban nak aˈan ta̱cˈamok be chiruheb laj Israel nak teˈre̱chani li naˈajej aˈan.
39. Teˈoc le̱ ralal e̱cˈajol li toj ma̱jiˈ nequeˈxqˈue retal cˈaˈru li us ut cˈaˈru li incˈaˈ us. Aˈaneb li queye nak teˈchapekˈ ut teˈcˈamekˈ chi pre̱xil, abanan la̱in tinqˈue li naˈajej reheb aˈan. Aˈaneb li teˈe̱chani̱nk re.
40. Ut la̱ex, sukˈinkex. Ayukex saˈ li chaki chˈochˈ. Te̱cˈam li be li naxic saˈ li Caki Palau,” chan li Dios.
41. Tojoˈnak la̱ex queye, “La̱o xoma̱cob chiru li Ka̱cuaˈ. La̱o toxic chi pletic. Takaba̱nu li cˈaˈru tixye ke li Ka̱cuaˈ li kaDios,” chanquex. Ut quecauresi e̱rib chi xic chi pletic saˈ li naˈajej li tzu̱l ru.
42. Ut li Ka̱cuaˈ quixye cue, “Ta̱ye reheb nak incˈaˈ teˈxic chi pletic xban nak la̱in incˈaˈ tincua̱nk riqˈuineb. Eb li xicˈ nequeˈiloc e̱re teˈnumta̱k saˈ xbe̱neb,” chan li Dios.
43. La̱in quinye e̱re cˈaˈru quixye cue li Ka̱cuaˈ. Abanan la̱ex incˈaˈ queraj rabinquil li cˈaˈru quinye. Quekˈetkˈeti ban e̱rib chiru li Ka̱cuaˈ. Quekˈet li ra̱tin ut co̱ex chi pletic saˈ li naˈajej li tzu̱l ru.
44. Eb laj amorreo li cuanqueb saˈ li naˈajej li tzu̱l ru queˈel che̱cˈulbal. Chanchaneb jun tu̱b li chˈub nak queˈchal saˈ e̱be̱n. Ut quexra̱lina toj Horma. Queˈnumta saˈ e̱be̱n saˈ li naˈajej Seir.
45. La̱ex texya̱bak nak quexsukˈi chak ut quetzˈa̱ma chiru li Dios nak aˈan textenkˈa. Abanan li Ka̱cuaˈ incˈaˈ quirabi nak queya̱ba lix cˈabaˈ.
46. Joˈcan nak najt quexcana Cades.

      Deuteronomy (1/34)