Daniel (3/12)  

1. Li rey Nabucodonosor quixtakla xyi̱banquil riqˈuin oro jun li nimla jalam u̱ch. Laje̱b xcaˈcˈa̱l metro rok ut oxib metro ru. Li jalam u̱ch aˈan quixakaba̱c saˈ li ru takˈa re Dura xcue̱nt Babilonia.
2. Ut li rey quixtakla xchˈutubanquil ruheb chixjunileb li nequeˈcˈanjelac chiru. Queˈxchˈutub ribeb li ni̱nkeb xcuanquil, eb li gobernador, eb li capitán, eb li comisionado, ut eb laj xocol tumin, eb laj qˈuehol naˈleb, ut eb laj rakol a̱tin joˈ eb ajcuiˈ chixjunileb li cuanqueb xcuanquil saˈ eb li tenamit. Queˈxchˈutub ribeb re nak ta̱xakaba̱k xcuanquil li jalam u̱ch li quixqˈue chi yi̱ba̱c laj Nabucodonosor.
3. Joˈcan nak queˈchˈutuba̱c chixjunileb li nequeˈcˈanjelac chiru li rey re nak cua̱nkeb aran nak ta̱xakaba̱k xcuanquil li jalam u̱ch li quixxakab li rey Nabucodonosor. Xakxo̱queb aran chiru li jalam u̱ch chixjunileb li ni̱nkeb xcuanquil, eb li gobernador, eb li capitán, eb li comisionado, eb laj xocol tumin, eb laj qˈuehol naˈleb ut eb laj rakol a̱tin joˈ eb ajcuiˈ chixjunileb li nequeˈcˈanjelac chiru li rey.
4. Ut jun laj yehol esil quixjap re chixyebal: —La̱ex li xexchal chak yalak bar, jalan jala̱nk e̱tenamit ut jalan jala̱nk e̱ra̱tinoba̱l, aˈan aˈin le̱ chakˈrabinquil xqˈue li rey:
5. Nak te̱rabi nak teˈoc chi ecˈa̱nc li trompeta, li xo̱lb, li tambor, li arpa, li salterio, li zampoña, joˈ ajcuiˈ chixjunileb li cuajb, la̱ex te̱cuikˈib e̱rib ut te̱lokˈoni li jalam u̱ch oro li quixqˈue chi yi̱ba̱c li rey Nabucodonosor.
6. Ut li ani incˈaˈ tixcuikˈib rib chixlokˈoninquil li jalam u̱ch, li jun aˈan ta̱chapekˈ ut saˈ ajcuiˈ li ho̱nal aˈan ta̱cutekˈ saˈ li horno li kˈaxal tik xxamlel, chan.
7. Joˈcan nak chixjunileb queˈxcuikˈib ribeb nak queˈrabi xya̱b li cuajb ut queˈxlokˈoni li yi̱banbil dios oro li quixakaba̱c xban li rey Nabucodonosor. Chixjunileb queˈxcuikˈib rib chiru, aˈ yal bar xtenamiteb ut aˈ yal chanru ra̱tinoba̱leb.
8. Saˈ ajcuiˈ li cutan aˈan cuanqueb laj caldeo queˈoc chi jitoc chirixeb laj judío.
9. Queˈxye re li rey Nabucodonosor: —At rey, chicua̱nk taxak la̱ yuˈam chi junelic.
10. La̱at, at rey, xaqˈue la̱ chakˈrab nak chixjunileb teˈxcuikˈib ribeb ut teˈxlokˈoni li jalam u̱ch yi̱banbil riqˈuin oro nak teˈecˈa̱nk li trompeta, li xo̱lb, li tambor, li arpa, li salterio, ut chixjunil li jun chˈol chic li cuajb.
11. Xaye nak li ani incˈaˈ tixcuikˈib rib chixlokˈoninquil li jalam u̱ch oro, li jun aˈan ta̱cutekˈ saˈ li horno li yo̱ xxamlel.
12. Eb laj judío li xaxakabeb chi takla̱nc saˈ kabe̱n la̱o aj Babilonia incˈaˈ yo̱queb chixqˈuebal xcuanquil la̱ cua̱tin. Aˈaneb laj Sadrac, laj Mesac, ut laj Abed-nego. Incˈaˈ nequeˈxqˈue xlokˈal la̱ dios chi moco xeˈxlokˈoni li jalam u̱ch oro li xayi̱b, chanqueb.
13. Nak quirabi aˈan cˈajoˈ nak quijoskˈoˈ li rey Nabucodonosor ut quixtakla xcˈambaleb laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abed-nego. Ut saˈ ajcuiˈ li ho̱nal aˈan queˈcˈameˈ chiru li rey.
14. Ut laj Nabucodonosor quia̱tinac ut quixpatzˈ reheb: —At Sadrac, at Mesac, ut at Abed-nego, ¿ma ya̱l nak la̱ex incˈaˈ nequelokˈoni lin dios? ¿Ma ya̱l nak incˈaˈ xecuikˈib e̱rib chixlokˈoninquil li jalam u̱ch oro li xinxakab? chan.
15. —Aˈut anakcuan, ¿ma te̱ba̱nu li xinye? ¿Ma te̱cuikˈib e̱rib ut te̱lokˈoni li jalam u̱ch li xinyi̱b nak te̱rabi li xya̱b li trompeta, li xo̱lb, li tambor, li arpa, li salterio, li zampoña ut li cˈaˈak chic re ru chi cuajbil? Cui ut incˈaˈ nequelokˈoni, saˈ ajcuiˈ li ho̱nal aˈan texcutekˈ saˈ li horno li yo̱ xam chi saˈ, ut ¿cˈaˈ na ru chi diosil ta̱colok e̱re saˈ cuukˈ? chan li rey.
16. Laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abed-nego queˈchakˈoc ut queˈxye re: —At rey, ma̱cˈaˈ aj e nak tatkasume riqˈuin li naˈleb aˈan.
17. Li kaDios li nakalokˈoni naru toxcol chiru li xam li kˈaxal tik ut naru ajcuiˈ nocoxcol saˈ a̱cuukˈ la̱at.
18. Ut cui incˈaˈ toxcol, at rey, chanauhak nak incˈaˈ ajcuiˈ takalokˈoniheb la̱ dios chi moco takalokˈoni li jalam u̱ch oro li xayi̱b, chanqueb.
19. Ut li rey cˈajoˈ nak quipoˈ riqˈuineb. Quicakoˈ li ru xban xjoskˈil saˈ xbe̱neb laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abed-nego. Ut quixtakla xtikcuasinquil li xam. Cuukub sut chic xtikcual li xam queˈxqˈue chiru li ac cˈaynakeb xba̱nunquil.
20. Ut quixtaklaheb li soldado li kˈaxal cauheb rib chixbacˈbaleb laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abed-nego re teˈcutekˈ saˈ li horno li yo̱ xxamlel.
21. Tojoˈnak li oxib chi cui̱nk aˈin queˈbaqˈueˈ ut queˈcuteˈ saˈ li horno li yo̱ xxamlel rech xiquic li rakˈeb cuan chirixeb.
22. Xban nak tento xba̱nunquil li cˈaˈru quixye li rey, joˈcan nak queˈxtikcuasi li xam chi kˈaxal cuiˈchic tik. Ut xban nak kˈaxal tik li xam, queˈcˈat ut queˈcam li cui̱nk li queˈcutuc reheb laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abed-nego saˈ li xam.
23. Ut bacˈbo̱queb chi us laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abed-nego nak coxeˈnak saˈ xyi li xam li cuan saˈ li horno.
24. Cˈajoˈ nak quixucuac laj Nabucodonosor nak qui-iloc saˈ li horno. Quixakli saˈ junpa̱t ut quixye reheb laj qˈuehol naˈleb: —¿Ma incˈaˈ ta biˈ oxibeb li cui̱nk bacˈbo̱queb li xkacuteb saˈ li xam? chan. Ut eb aˈan queˈchakˈoc ut queˈxye: —Ya̱l nak oxib, chanqueb.
25. Ut li rey Nabucodonosor quixye: —¿Cˈaˈut nak yo̱quin chirilbal ca̱hib chi cui̱nk yo̱queb chi be̱c saˈ li xam? Moco bacˈbo̱queb ta. Ut ma̱cˈaˈ xeˈxcˈul saˈ li xam. Ut li xca̱ cui̱nk chanchan ralal junak dios.
26. Tojoˈnak laj Nabucodonosor quinachˈoc riqˈuin lix puertil li horno li yo̱ cuiˈ li xam ut quixye: —At Sadrac, at Mesac ut at Abed-nego, la̱ex nequexcˈanjelac chiru li nimajcual Dios. Elenkex saˈ li xam. Quimkex arin, chan. Tojoˈnak laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abed-nego queˈel chak saˈ li xam.
27. Ut chixjunileb li cuanqueb xcuanquil, li gobernador, ut chixjunileb li nequeˈcˈanjelac chiru li rey, queˈxchˈutub ribeb chirilbal li oxib chi cui̱nk li incˈaˈ queˈcˈat saˈ li xam. Incˈaˈ quicˈat li rismaleb, chi moco quicˈat li rakˈeb, chi moco cuan xbo̱c li sib chirixeb.
28. Tojoˈnak li rey Nabucodonosor quixye: —Lokˈoninbil taxak li Dios li nequeˈxlokˈoni laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abed-nego xban nak aˈan xtakla chak lix ángel chixcolbaleb li cui̱nk aˈin li nequeˈxlokˈoni ut nequeˈcˈanjelac chiru. Incˈaˈ queˈxlokˈoni li jalam u̱ch joˈ quintaklaheb. Xeˈxkˈaxtesi ribeb chi ca̱mc chiru xcuikˈibanquil ribeb chixlokˈoninquil li jalanil dios.
29. Xban aˈan, la̱in ninye nak chixjunileb yalak bar xtenamiteb ut yalak chanru ra̱tinoba̱l, cui nequeˈxmajecua li Dios li nequeˈxlokˈoni laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abed-nego, eb aˈan teˈcamsi̱k. Pedasinbil chi chˈi̱chˈ nak teˈosokˈ, ut li rochocheb ta̱jucˈma̱nk ut teˈcana̱k chokˈ mul xban nak ma̱cˈaˈ chic junak dios naru nacoloc joˈ xba̱nu li nimajcual Dios, chan.
30. Ut li rey kˈaxal cuiˈchic quixqˈueheb xcuanquil laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abed-nego chi takla̱nc saˈ xbe̱neb li tenamit Babilonia.

  Daniel (3/12)