2Timothy (4/4)    

1. Nintzˈa̱ma cha̱cuu saˈ xcˈabaˈ li Dios nak ta̱chˈolob li xya̱lal. Ut nintzˈa̱ma ajcuiˈ saˈ xcˈabaˈ li Ka̱cuaˈ Jesucristo, li ta̱rakok a̱tin saˈ xbe̱neb li yoˈyo̱queb ut li camenakeb nak ta̱cha̱lk cuiˈchic riqˈuin lix nimal xcuanquil.
2. La̱in nintzˈa̱ma cha̱cuu nak ta̱chˈolob xya̱lal li ra̱tin li Dios. Chayal a̱kˈe chixba̱nunquil chi junelic usta naxqˈue rib cha̱cuu usta incˈaˈ. Chatijeb ut chakˈuseb. Chaqˈue xcacuilal xchˈo̱leb ut chicua̱nk a̱cuyum ut incˈaˈ ta̱canab xcˈutbal li xya̱lal chiruheb.
3. Tento nak ta̱cˈut li xya̱lal chiruheb xban nak ta̱cuulak xkˈehil nak incˈaˈ chic teˈraj rabinquil li tijleb tzˈakal ya̱l. Aˈ chic li jun tu̱beb chi aj tzolonel, aˈan chic li teˈxta̱ke re nak ta̱yehekˈ reheb cˈaˈru li teˈraj rabinquil ut aˈan chic li teˈxqˈue xchˈo̱l chirabinquil.
4. Incˈaˈ chic teˈraj rabinquil lix ya̱lal. Aˈ chic li serakˈ li ma̱cˈaˈ na-oc cuiˈ, aˈan chic li teˈraj rabinquil.
5. Aˈut la̱at, Timoteo, chaqˈuehak retal chi us li cˈaˈru ta̱ba̱nu. Chacuyak xnumsinquil li raylal ut chajultica̱k resil li santil evangelio ut chaba̱nuhak la̱ cˈanjel chi tzˈakal.
6. Ut la̱in, saˈ xcˈabaˈ li Ka̱cuaˈ ta̱osokˈ lin yuˈam joˈ jun li mayej chiru. Yo̱ chi cuulac xkˈehil nak tincamsi̱k.
7. Xinyal inkˈe chixba̱nunquil li cha̱bil cˈanjel. Xinqˈue inchˈo̱l chixba̱nunquil chi tzˈakal li tenebanbil saˈ inbe̱n xba̱nunquil ut chi anchal inchˈo̱l xinpa̱ban.
8. Anakcuan caˈaj chic lin ma̱tan nacuoybeni li naqˈueheˈ reheb li ti̱queb xchˈo̱l. Li Ka̱cuaˈ li narakoc a̱tin saˈ ti̱quilal, aˈan ta̱qˈuehok cue saˈ li cutan nak tol-e̱lk cuiˈchic. Ut moco caˈaj cuiˈ ta cue la̱in tixqˈue. Tixqˈue aj ban cuiˈ reheb chixjunileb li yo̱keb chi oybeni̱nc re lix cˈulunic chi anchaleb xchˈo̱l.
9. Cha̱lkat chicuilbal chi junpa̱t.
10. Cuanquin injunes arin. Laj Demas xinixcanab xban xrahinquil ru li cˈaˈak re ru cuan saˈ ruchichˈochˈ ut xco̱ saˈ li tenamit Tesalónica. Laj Crescente xco̱ Galacia chi cˈanjelac ut laj Tito xco̱ saˈ li naˈajej Dalmacia.
11. Chixjunileb li nequeˈtenkˈan cue ma̱ aniheb chic. Caˈaj chic laj Lucas cuan cuiqˈuin. Joˈcan nak nintzˈa̱ma cha̱cuu nak ta̱numeˈbok chak laj Marcos ut ta̱cˈam chak cha̱cuix nak tatcha̱lk. Aˈan tinixtenkˈa chi cha̱bil saˈ li cˈanjel.
12. Ut laj Tíquico xintakla saˈ li tenamit Efeso.
13. Nak tatcha̱lk, chacˈamak chak cue li capa quincanab chak saˈ li tenamit Troas saˈ rochoch laj Carpo. Ut chacˈamak ajcuiˈ chak li hu. Li kˈaxal nacuaj ru, aˈan li tzˈu̱m li tzˈi̱banbil ru.
14. Laj Alejandro, laj tenol chˈi̱chˈ, nabal chi raylal xba̱nu cue. Li Ka̱cuaˈ, aˈan li ta̱kˈajca̱mu̱nk re riqˈuin li cˈaˈru naxba̱nu.
15. Chacolak ajcuiˈ a̱cuib la̱at chiru aˈan xban nak kˈaxal xi̱cˈ narabi resil li colba-ib li nakaye.
16. Nak quinbokeˈ xbe̱n cua riqˈuin laj rakol a̱tin, ma̱ ani quia̱tinac chicuix. Quineˈxcanab injunes chixjunileb. Miqˈueheˈ ta li ma̱c aˈin saˈ xbe̱neb.
17. Abanan li Ka̱cuaˈ quitenkˈan cue ut quixqˈue xcacuilal inchˈo̱l re xjulticanquil chi tzˈakal resil li colba-ib re nak chixjunileb li ma̱cuaˈeb aj judío teˈrabi resil li evangelio. Joˈcan nak quincoleˈ saˈ rukˈ li cakcoj.
18. Ut li Ka̱cuaˈ ta̱colok cue chiru li ma̱usilal nequeˈxcˈoxla xba̱nunquil cue ut tinixcˈam saˈ lix nimajcual cuanquilal aran saˈ choxa. Aˈan taxak chilokˈonima̱nk chi junelic kˈe cutan. Joˈcan taxak.
19. Chaqˈueheb xsahil xchˈo̱leb lix Prisca ut laj Aquila joˈqueb ajcuiˈ chixjunileb li cuanqueb saˈ rochoch laj Onesíforo.
20. Laj Erasto quicana chak aran Corinto. Ut laj Trófimo toj yaj nak quincanab saˈ li tenamit Mileto.
21. Kˈaxal us cui tatcha̱lk nak toj ma̱jiˈ naticla li habalkˈe. Xtakla xsahil a̱chˈo̱l laj Eubulo, joˈqueb ajcuiˈ laj Pudente, laj Lino, lix Claudia ut chixjunileb li herma̱n li cuanqueb arin.
22. Aˈ taxak li Ka̱cuaˈ chicua̱nk a̱cuiqˈuin. Ut aˈ taxak li rusilal li Dios chicua̱nk e̱riqˈuin la̱ex che̱junilex. Joˈcan taxak.

  2Timothy (4/4)