2Samuel (23/24)  

1. Riqˈuin li a̱tin aˈin quixrak a̱tinac laj David: Aˈan aˈin li a̱tin li quixye laj David li ralal laj Isaí. Aˈin li ra̱tin laj David li quitaksi̱c xcuanquil xban li Ka̱cuaˈ. Aˈin ra̱tin li rey li quisiqˈueˈ ru xban li Ka̱cuaˈ, lix Dios laj Jacob. Aˈan li quixbicha nabal li bich reheb laj Israel.
2. “Lix Musikˈ li Ka̱cuaˈ Dios naa̱tinac cuiqˈuin. Joˈcan nak ninye li ra̱tin.
3. Lix Dioseb laj Israel quia̱tinac. Li nacoloc reheb laj Israel quixye cue: ‘Ta̱cua̱nk junak ti̱c xchˈo̱l ta̱takla̱nk saˈ xbe̱neb li tenamit. Li jun aˈan ta̱cua̱nk xcuanquil saˈ xbe̱neb li tenamit ut tixxucua ru li Dios.
4. Li rey aˈan chanchanak li sakˈe na-el chak ekˈela nak ma̱cˈaˈ li chok saˈ li choxa. Chanchanak li hab li naxqˈue chi mokc li pim saˈ li chˈochˈ.’
5. Usta ma̱cuaˈ joˈcaneb li cualal incˈajol riqˈuin li Dios, abanan li Dios quixba̱nu li contrato cuiqˈuin ut xakxo̱k xcuanquil chi junelic. Aˈan xyehoc re chixjunil li cˈaˈak re ru aˈin, ut tento ta̱uxma̱nk usta toj ma̱jiˈ nacˈulman. Ninnau nak laj Colol cue tixba̱nu li cˈaˈru nacuaj.
6. Abanan eb li nequeˈxba̱nu li ma̱usilal chanchaneb li qˈuix li michˈbil ut tzˈekta̱nanbil. Ut ma̱ ani naru nachˈeˈoc re riqˈuin li rukˈ.
7. Li ani nachˈeˈoc re naxba̱nu riqˈuin xchˈi̱chˈ malaj ut riqˈuin xla̱ns. Nequeˈxqˈue xxamlel ut aran na-osoˈ. Joˈcaˈin nak teˈosokˈ li nequeˈxba̱nu ma̱usilal.”
8. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb lix soldados laj David, li kˈaxal cauheb xchˈo̱l chi pletic. Li xbe̱n, aˈan laj Joseb-basebet, Tacmón xtenamit. Nequeˈxye ajcuiˈ Adino re. Aˈan li kˈaxal nim xcuanquil saˈ xbe̱neb li oxibeb li cauheb xchˈo̱l chi pletic. Saˈ jun li ple̱t quixcamsiheb cuakxakib ciento chi cui̱nk riqˈuin lix la̱ns.
9. Li xcab, aˈan laj Eleazar li ralal laj Dodo aj ahohita. Laj Eleazar, aˈan jun saˈ xya̱nkeb li oxibeb li cauheb xchˈo̱l chi pletic li queˈcuan rochben laj David nak queˈpletic riqˈuineb laj filisteos aran Pasdamim. Saˈ li ple̱t aˈan eb laj Israel queˈe̱lelic chiruheb laj filisteos.
10. Abanan laj Eleazar incˈaˈ quie̱lelic. Quipletic ban riqˈuineb toj retal quilub li rukˈ ut quiletz lix chˈi̱chˈ saˈ li rukˈ. Saˈ li cutan aˈan li Ka̱cuaˈ quixkˈaxtesiheb laj filisteos saˈ rukˈ ut eb laj Israel queˈsukˈi yal re xxocbal li cˈaˈak re ru xeˈre̱chani saˈ li ple̱t.
11. Li rox, aˈan laj Sama li ralal laj Age laj ararita. Eb laj filisteos queˈxchˈutub ribeb aran Lehi saˈ jun chˈina naˈajej aubil cuiˈ jun si̱ril que̱nkˈ. Li soldados aj Israel queˈe̱lelic chiruheb laj filisteos.
12. Abanan laj Sama incˈaˈ quie̱lelic. Quicana ban saˈ xnaˈaj li acui̱mk ut quixcamsiheb laj filisteos. Li Dios quitenkˈan re chi numta̱c saˈ xbe̱neb.
13. Saˈ xkˈehil li kˈoloc oxib reheb li laje̱b xcaˈcˈa̱l li nequeˈtaklan queˈco̱eb riqˈuin laj David saˈ li ochoch pec li cuan Adulam. Eb lix muheba̱leb laj filisteos cuan saˈ li ru takˈa re Refaim.
14. Saˈ li cutan aˈan laj David cuan saˈ li naˈajej li nequeˈxcol cuiˈ ribeb. Ut cuan jun xnaˈajeb li soldados aj filisteos aran Belén.
15. Laj David quixye nak ta̱raj ru li rucˈa. Quixye: —Us raj cuan ta junak tixcˈam chak cuucˈa saˈ li becbil haˈ li cuan chire li oqueba̱l re li tenamit Belén, chan.
16. Li oxib chi cui̱nk li cauheb rib chi pletic, queˈnumeˈ saˈ lix naˈajeb laj filisteos. Queˈrisi li haˈ saˈ li becbil haˈ li cuan chire li oqueba̱l re Belén. Queˈxcˈam ut queˈxqˈue re laj David. Abanan laj David incˈaˈ quirucˈ. Quixhoy ban li haˈ re xmayejanquil chiru li Dios.
17. Ut quixye: —At Ka̱cuaˈ, ma̱min ta̱ru̱k tincuucˈ li haˈ aˈin. Chanchan raj nak tincuucˈ xquiqˈueleb li cui̱nk aˈin xban nak xeˈxkˈaxtesi raj lix yuˈameb chi ca̱mc nak queˈco̱eb chixcˈambal li haˈ chokˈ cue, chan. Ut laj David incˈaˈ quirucˈ li haˈ. Aˈan aˈin li queˈxba̱nu li oxib chi cui̱nk li cauheb xchˈo̱l chi pletic.
18. Laj Abisai, li ri̱tzˈin laj Joab, aˈan li nataklan saˈ xbe̱neb li laje̱b xcaˈcˈa̱l. Aˈan lix yum lix Sarvia. Laj Abisai quixcamsiheb oxib ciento chi cui̱nk. Joˈcan nak quiniman xcuanquil joˈ li oxibeb li cauheb rib chi pletic.
19. Laj Abisai, aˈan li kˈaxal naˈno ru saˈ xya̱nkeb li laje̱b xcaˈcˈa̱l. Aˈan quicˈamoc be saˈ xya̱nkeb. Abanan lix cuanquil incˈaˈ quixtau lix cuanquil li oxibeb li cauheb rib chi pletic.
20. Joˈcan ajcuiˈ laj Benaía naˈno ru. Laj Benaía, aˈan li ralal laj Joiada li chalenak saˈ li tenamit Cabseel. Cau xchˈo̱l laj Benaía ut nabal li cˈaˈru xba̱nu xban xcacuilal xchˈo̱l. Quixcamsi cuibeb li ralal laj Ariel aj Moab. Saˈ jun li cutan laj Benaía quicube saˈ jun chamal jul nak quixcamsi jun li cakcoj nak yo̱ chak chi tˈanecˈ saˈ choxa li nieve li chanchan li ratzˈam que.
21. Quixcamsi ajcuiˈ jun li cui̱nk aj Egipto. Li cui̱nk aˈan kˈaxal najt rok ut cuan xla̱ns saˈ rukˈ. Laj Benaía quixchap jun cheˈ ut qui-oc chi pletic riqˈuin toj retal quixmakˈ lix la̱ns chiru. Ut riqˈuin ajcuiˈ li la̱ns aˈan quixcamsi laj Egipto.
22. Aˈan li quixba̱nu laj Benaía li ralal laj Joiada. Ut riqˈuin aˈan quiqˈueheˈ xcuanquil saˈ xya̱nkeb li oxibeb li cauheb rib chi pletic.
23. Quiqˈueheˈ xcuanquil saˈ xya̱nkeb li laje̱b xcaˈcˈa̱l. Abanan moco joˈ ta li oxibeb li kˈaxal ni̱nkeb xcuanquil. Laj David quixqˈue laj Benaía chi takla̱nc saˈ xbe̱neb li soldados li nequeˈcˈacˈalen re.
24. Aˈaneb aˈin li cuanqueb saˈ xya̱nkeb li laje̱b xcaˈcˈa̱l chi soldados: laj Asael li ri̱tzˈin laj Joab; laj Elhanán li ralal laj Dodo, Belén xtenamit;
25. laj Sama, Harod xtenamit; laj Elica, Harod xtenamit;
26. laj Heles, Paltit xtenamit, laj Ira li ralal laj Iques, Tecoa xtenamit;
27. laj Abiezer, Anatot xtenamit; laj Mebunai, Husah xtenamit;
28. laj Salmón, Ahoh xtenamit; laj Maharai, Netofa xtenamit;
29. laj Heleb, li ralal laj Baana, Netofa xtenamit; laj Itai li ralal laj Ribai, Gabaa xtenamit li cuan saˈ xcue̱nt lix naˈajeb li ralal xcˈajol laj Benjamín;
30. laj Benaía, Piratón xtenamit; laj Hidai, aˈan chalenak cuan cuiˈ li rok haˈ li cuan Gaas;
31. laj Abi-albón, Arabá xtenamit; laj Azmavet, Bahurim xtenamit;
32. laj Eliaba, Saalbón xtenamit; eb li ralal laj Jasén; laj Jonatán,
33. li ralal laj Sama, Arar xtenamit; laj Ahíam li ralal laj Sarar, Arar xtenamit;
34. laj Elifet li ralal laj Ahasbai, li ralal laj Maaca; laj Eliam li ralal laj Ahitofel, Gilón xtenamit;
35. laj Hezrai, Carmel xtenamit; laj Paarai, Arba xtenamit;
36. laj Igal li ralal laj Natán, Soba xtenamit; laj Bani, Gad xtenamit;
37. laj Selec, Amón xtenamit; laj Naharai, Beerot xtenamit, aˈan li nacˈamoc re lix chˈi̱chˈ laj Joab lix yum lix Sarvia;
38. laj Ira, Itra xtenamit; laj Gareb, Itra xtenamit;
39. ut laj Urías, laj heteo. Chixjunileb aˈin cuanqueb cuuklaju xcaˈcˈa̱l (37).

  2Samuel (23/24)