2Kings (8/25)  

1. Li profeta Eliseo quia̱tinac riqˈuin li ixk li quiqˈuirtesi̱c lix yum ut quixye re nak li Ka̱cuaˈ tixtakla li cueˈej saˈ li naˈajej aˈan chiru cuukub chihab. Quixye re nak ta̱xic chi cua̱nc saˈ jalan naˈajej.
2. Li ixk quixba̱nu joˈ quiyeheˈ re. Co̱ rochbeneb li rechˈalal chi cua̱nc saˈ lix naˈajeb laj filisteo. Cuukub chihab quicuan aran.
3. Nak quinumeˈ li cuukub chihab, li ixk quisukˈi cuiˈchic Israel. Co̱ riqˈuin li rey chixtzˈa̱manquil chiru nak tixqˈue cuiˈchic re li rochoch ut lix chˈochˈ.
4. Li rey yo̱ chi a̱tinac riqˈuin laj Giezi, lix mo̱s li profeta Eliseo. Li rey quixye re laj Giezi nak tixserakˈi re chixjunil li sachba chˈo̱lej ut li milagros li quixba̱nu li profeta.
5. Laj Giezi yo̱ chixyebal re nak li profeta quixqˈue cuiˈchic xyuˈam jun li camenak nak li ixk quicuulac riqˈuin chixtzˈa̱manquil chiru nak ta̱qˈuehekˈ cuiˈchic re li rochoch ut lix chˈochˈ. Laj Giezi quixye: —At rey, aˈan aˈin li ixk li quiqˈueheˈ cuiˈchic xyuˈam lix yum xban li profeta. Ut aˈan aˈin li al li quiyoˈobtesi̱c, chan.
6. Li rey quixye re li ixk nak tixserakˈi re chixjunil li quicˈulman. Li ixk quixba̱nu joˈ quixye li rey. Chirix aˈan li rey quixye re jun li cui̱nk li natenkˈan re nak tixtenkˈa li ixk. Quixye re: —Ta̱kˈaxtesi re li ixk chixjunil li quicuan re junxil ut ta̱qˈue ajcuiˈ re lix tzˈak li acui̱mk li qui-el saˈ lix naˈaj chiru li cuukub chihab nak ma̱ ani, chan.
7. Chirix aˈan li profeta Eliseo co̱ saˈ li tenamit Damasco. Laj Ben-adad, lix reyeb laj Siria yaj. Quiyeheˈ resil re nak cuan li profeta Eliseo aran Damasco.
8. Li rey quixye re laj Hazael: —Ayu riqˈuin lix profeta li Dios ut ta̱cˈam junak xma̱tan. Ta̱ye re nak ta̱tijok ut tixpatzˈ re lix Dios ma ta̱numekˈ li yajel li cuanquin cuiˈ, chan.
9. Laj Hazael co̱ riqˈuin laj Eliseo. Quixcˈam chirix caˈcˈa̱l chi camello li yo̱queb chiri̱kanquil li cˈaˈak re ru cha̱bil li na-el Damasco re tixsi re li profeta. Laj Hazael quicuulac cuan cuiˈ laj Eliseo ut quixye re: —Li rey Ben-adad li nacatxra joˈ jun yucuaˈbej, xinixtakla chixpatzˈbal a̱cue ma ta̱numekˈ li yajel li cuan cuiˈ malaj ut incˈaˈ, chan.
10. Li profeta Eliseo quixye re: —Ye re nak ta̱qˈuira̱k usta li Ka̱cuaˈ xcˈut chicuu nak ta̱ca̱mk, chan.
11. Li profeta Eliseo quixlema saˈ ru laj Hazael ut laj Hazael chˈiˈchˈiˈ quirecˈa. Laj Eliseo qui-oc chi ya̱bac.
12. Laj Hazael quixye re: —At profeta Eliseo, ¿cˈaˈut nak yo̱cat chi ya̱bac? chan. Ut li profeta quixye re: —Yo̱quin chi ya̱bac xban nak ninnau nak la̱at tatrahobtesi̱nk reheb laj Israel. La̱at ta̱cˈat li rochocheb li teˈxcol cuiˈ ribeb. Ta̱camsiheb li sa̱j cui̱nk ut ta̱saqˈueb chiru pec li cocˈal nak ta̱camsiheb. Ut ta̱set chi chˈi̱chˈ lix saˈeb li yaj aj ixk, chan.
13. Laj Hazael quixye re: —¿Chanru nak tinba̱nu chi joˈcan? La̱in ma̱cˈaˈ nin-oc cuiˈ. Chanchanin tzˈiˈ, chan. Laj Eliseo quixye re: —Li Ka̱cuaˈ xcˈutbesi chicuu nak la̱at tat-oc chokˈ xreyeb laj Siria, chan.
14. Ut laj Hazael quisukˈi riqˈuin li rey Ben-adad. Nak li rey quixpatzˈ re cˈaˈru quixye li profeta Eliseo, laj Hazael quixye re: —Li profeta xye cue nak tatqˈuira̱k, chan.
15. Abanan, saˈ li cutan jun chic laj Hazael quixchap jun li pimil tˈicr. Quixtzˈa saˈ haˈ ut quixqˈue saˈ xnakˈ ru li rey re ta̱tzˈap xmusikˈ toj retal quixcamsi. Ut laj Hazael qui-oc saˈ xcuanquil chokˈ re̱kaj.
16. Yo̱ roˈ chihab roquic chokˈ xreyeb laj Israel laj Joram li ralal laj Acab nak laj Joram li ralal laj Josafat qui-oc chokˈ xreyeb laj Judá.
17. Cablaju xcaˈcˈa̱l chihab cuan re nak qui-oc chokˈ rey. Cuakxakib chihab quicuan saˈ xcuanquil aran Jerusalén.
18. Li rixakil, aˈan lix rabin laj Acab. Laj Joram quixba̱nu li ma̱usilal joˈ queˈxba̱nu chixjunileb lix reyeb laj Israel. Quixba̱nu li incˈaˈ us chiru li Ka̱cuaˈ.
19. Abanan li Ka̱cuaˈ incˈaˈ quixsach ruheb li ralal xcˈajol laj Judá xban nak quixyechiˈi re laj David laj cˈanjel chiru nak junelic cua̱nk junak reheb li ralal xcˈajol ta̱oc chokˈ rey.
20. Nak laj Joram cuan saˈ xcuanquil aran Judá, eb laj Edom queˈpletic riqˈuin. Eb laj Edom queˈrisi ribeb rubel xcuanquil ut queˈxxakab xreyeb.
21. Laj Joram co̱ Zair rochbeneb chixjunileb lix carruaje. Eb laj Edom queˈxsut li tenamit. Abanan chiru li kˈojyi̱n laj Joram ut eb li nequeˈchˈeˈoc reheb lix carruaje queˈru chi e̱lelic. Ut eb li soldados queˈxjeqˈui ribeb ut queˈco̱eb saˈ rochocheb.
22. Eb laj Edom queˈrisi ribeb rubel xcuanquileb laj Judá. Toj chalen anakcuan nequeˈxtakla ribeb xjuneseb. Joˈcan ajcuiˈ li tenamit Libna. Saˈ eb ajcuiˈ li cutan aˈan queˈpletic riqˈuineb laj Judá ut queˈrisi ribeb rubel xcuanquil.
23. Lix comon li cˈaˈak re ru li quixba̱nu li rey Joram tzˈi̱banbil retal saˈ li hu Crónicas, li tzˈi̱banbil cuiˈ retalil li quilajeˈxba̱nu lix reyeb laj Judá.
24. Li rey Joram quicam ut quimukeˈ saˈ lix tenamit li rey David bar queˈmukeˈ cuiˈ lix xeˈto̱nil xyucuaˈ. Ut aˈ chic laj Ocozías li ralal qui-oc chokˈ rey chokˈ re̱kaj laj Joram.
25. Yo̱ cablaju chihab roquic chokˈ xreyeb laj Israel laj Joram, li ralal laj Acab, nak laj Ocozías li ralal laj Joram qui-oc chokˈ xreyeb laj Judá.
26. Cuib xcaˈcˈa̱l chihab cuan re laj Ocozías nak qui-oc chokˈ rey. Jun chihab quicuan saˈ xcuanquil aran Jerusalén. Lix naˈ, aˈan lix Atalía li ri laj Omri, li quicuan chokˈ xreyeb laj Israel.
27. Laj Ocozías quixba̱nu li ma̱usilal chiru li Ka̱cuaˈ joˈ queˈxba̱nu eb li ralal xcˈajol laj Acab xban nak laj Joram, aˈan xhiˈ laj Acab.
28. Laj Ocozías lix reyeb aj Judá quixjunaji rib riqˈuin lix reyeb laj Israel re teˈxic chi pletic riqˈuin laj Hazael lix reyeb laj Siria. Lix reyeb laj Israel, aˈan laj Horam li ralal laj Acab. Queˈpletic aran Ramot li cuan saˈ xcue̱nt Galaad. Eb laj Siria queˈrocsi xyajel laj Joram.
29. Laj Joram quisukˈi Jezreel re tixban rib xban nak quitochˈeˈ chak nak quicuulac chi pletic aran Ramot riqˈuin laj Hazael lix reyeb laj Siria. Xban nak yaj laj Joram, joˈcan nak laj Ocozías co̱ Jezreel chirilbal laj Joram, li ralal laj Acab.

  2Kings (8/25)