2Kings (5/25)  

1. Quicuan jun li cui̱nk aj Naamán xcˈabaˈ. Laj Naamán, aˈan li nataklan saˈ xbe̱neb li soldado re li tenamit Siria. Lix reyeb laj Siria quixqˈue xlokˈal laj Naamán xban nak saˈ xcˈabaˈ aˈan li Ka̱cuaˈ quixqˈueheb laj Siria chi numta̱c saˈ xbe̱neb li xicˈ nequeˈiloc reheb. Laj Naamán naxnau pletic chi us ut cau rib. Abanan cuan lix yajel. Saklep rix.
2. Jun sut nak queˈco̱eb chi pletic riqˈuineb laj Israel, eb laj Siria queˈxchap jun li chˈina xkaˈal ut queˈxcˈam saˈ xtenamiteb. Li xkaˈal aˈan qui-oc chokˈ xmo̱s li rixakil laj Naamán.
3. Saˈ jun li cutan li xkaˈal quixye re lix patrón: —Us raj cui li ka̱cuaˈ Naamán ta̱xic riqˈuin li profeta cuan Samaria. Li profeta aˈan tixqˈuirtesi raj lix yajel, chan.
4. Laj Naamán co̱ riqˈuin li rey ut quixye re chixjunil li quixye li xkaˈal li queˈxcˈam chak Israel.
5. Ut li rey quixye re: —Ayu riqˈuin lix reyeb laj Israel. La̱in tintakla jun li hu cha̱cuix re ta̱qˈue re li rey aˈan, chan. Joˈcan ut nak co̱ laj Naamán. Quixcˈam laje̱b xcaˈcˈa̱l mil (30,000) chi tumin plata ut cuakib mil chi tumin oro. Ut quixcˈam ajcuiˈ laje̱b sumal li cha̱bil tˈicr.
6. Ut quixcˈam ajcuiˈ li hu re lix reyeb laj Israel. Saˈ li hu naxye chi joˈcaˈin: Nak ta̱cuil li hu aˈin ta̱nau nak laj Naamán, aˈan jun li nacˈanjelac chicuu ut nim xcuanquil. Nacuaj nak ta̱qˈuirtesi li saklep chirix, chan.
7. Nak lix reyeb laj Israel quiril xsaˈ li hu, quisach xchˈo̱l ut quixpej li rakˈ xban xcˈaˈux ut quixye: —¿Ma la̱in ta biˈ Dios nak tinqˈuirtesi li cui̱nk aˈin? ¿Cˈaˈut nak xtakla chak li cui̱nk aˈin cuiqˈuin re tinqˈuirtesi? ¿Ma ta̱ru̱k ta biˈ tincuisi xyuˈam junak ut tinqˈue cuiˈchic? Qˈuehomak retal. Li cui̱nk aˈan yo̱ chixsicˈbal xya̱lal chanru nak ta̱pletik cuiqˈuin, chan.
8. Laj Eliseo, lix profeta li Dios, quirabi resil nak li rey quixpej li rakˈ xban li hu li quitakla̱c riqˈuin. Joˈcan nak quixtakla xyebal re li rey: —¿Cˈaˈut nak xapej la̱ cuakˈ? Takla laj Naamán cuiqˈuin. Aˈan tixqˈue retal nak cuan jun xprofeta li Dios arin Israel, chan.
9. Laj Naamán co̱ rochben lix carruaje ut eb lix cacua̱y ut quixakli saˈ li oqueba̱l re li rochoch laj Eliseo.
10. Ut li profeta quixtakla jun lix takl re tixye re laj Naamán nak ta̱xic chi ati̱nc cuukub sut saˈ li nimaˈ Jordán re nak ta̱qˈuira̱k lix tibel.
11. Laj Naamán quisukˈi chi yo̱ xjoskˈil. Ut quixye: —Saˈ inchˈo̱l la̱in nak laj Eliseo ta̱e̱lk chak chincˈulbal. Xxakli raj chicuu ut quixya̱ba raj xcˈabaˈ li Ka̱cuaˈ lix Dios. Xtochˈ raj riqˈuin rukˈ lin tibel re tinqˈuira̱k.
12. ¿Ma ma̱cˈaˈ ta biˈ nimaˈ aran Damasco? Cuanqueb li nimaˈ Abana ut Farfar. Eb li nimaˈ aˈan kˈaxal us chiru li nimaˈ arin Israel. La̱in xin-atin raj saˈ li nimaˈ aˈan ut quinqˈuira raj, chan. Ut cˈajoˈ xjoskˈil nak co̱.
13. Abanan eb li mo̱s queˈjiloc riqˈuin laj Naamán ut queˈxye: —Chacuy li kama̱c, kacuaˈ. Cui ta li profeta xye a̱cue nak ta̱ba̱nu junak cˈaˈru chˈaˈaj xba̱nunquil, ¿ma incˈaˈ raj xaba̱nu? Aˈan moco chˈaˈaj ta xba̱nunquil. ¿Cˈaˈut nak incˈaˈ ta̱sub a̱cuib saˈ li haˈ re nak tatqˈuira̱k? chanqueb.
14. Joˈcan nak laj Naamán co̱ saˈ li nimaˈ Jordán ut quixsub rib cuukub sut saˈ li nimaˈ joˈ quiyeheˈ re xban lix profeta li Dios. Ut quiqˈuira. Lix tibel kˈun kˈun quicana joˈ xtibel junak sa̱j al.
15. Laj Naamán qui-el saˈ li nimaˈ ut co̱ cuiˈchic saˈ rochoch li profeta Eliseo rochben chixjunileb lix mo̱s. Ut laj Naamán quixye re laj Eliseo: —Anakcuan xinqˈue retal nak ma̱cˈaˈ chic junak Dios saˈ chixjunil li ruchichˈochˈ. Caˈaj cuiˈ arin Israel. Joˈcan nak nintzˈa̱ma cha̱cuu nak ta̱cˈul junak la̱ ma̱tan tinsi a̱cue, chan laj Naamán.
16. Laj Eliseo quixye re: —Saˈ xcˈabaˈ li yoˈyo̱quil Dios li nincˈanjela ru, la̱in ninye a̱cue nak incˈaˈ tincˈul li cˈaˈru yo̱cat chixyechiˈinquil cue, chan. Laj Naamán quixpuersi raj chixcˈulbal, abanan laj Eliseo incˈaˈ quixcˈul.
17. Ut laj Naamán quixye re: —Nintzˈa̱ma junak usilal cha̱cuu. Si chokˈ cue cuib i̱k li chˈochˈ aˈin re teˈxcˈam lin bu̱r saˈ lin tenamit xban nak chalen anakcuan incˈaˈ chic tinmayejak chiru jalanil dios chi moco tincˈat inmayej chiru. Caˈaj cuiˈ chiru li Ka̱cuaˈ li tzˈakal Dios tinmayejak.
18. Chixcuyak taxak inma̱c li Ka̱cuaˈ Dios nak tinxic chirix lin rey nak ta̱xic chi lokˈoni̱nc saˈ lix templo laj Rimón lix Dios. Aˈ taxak li Dios chicuyuk inma̱c cui tincuikˈib cuib nak yo̱quin chixtenkˈanquil li rey, chan.
19. Li profeta Eliseo quixye re: —Naru tatxic chi cˈojcˈo a̱chˈo̱l, chan. Ut laj Naamán qui-el riqˈuin. Toj ma̱jiˈ ajcuiˈ najt nabe̱c,
20. nak laj Giezi lix mo̱s li profeta Eliseo quixye saˈ xchˈo̱l: —Lin patrón xcanab chi xic laj Naamán laj Siria chi ma̱cˈaˈ xcˈul. Incˈaˈ xcˈul li cˈaˈru xcˈam chak re tixsi re. Saˈ xcˈabaˈ li Ka̱cuaˈ Dios, tinxic chi junpa̱t re nak tixsi bayak cue, chan.
21. Joˈcan nak laj Giezi quia̱linac chirix laj Naamán. Laj Naamán quiril nak yo̱ chi a̱linac chirix. Quixxakab lix carruaje ut quicube saˈ chˈochˈ chixcˈulbal ut quixye re: —¿Cˈaˈru xecˈul? ¿Ma us cuanquex? chan.
22. Laj Giezi quixye re: —Ma̱cˈaˈ nakacˈul. Lin patrón xinixtakla chixyebal a̱cue nak xeˈcuulac riqˈuin cuibeb li profeta sa̱jeb. Xeˈchal chak saˈ lix naˈajeb li ralal xcˈajol laj Efraín, li tzu̱l ru. Naxtzˈa̱ma cha̱cuu nak ta̱qˈue reheb oxib mil li tumin plata ut cuib sumal li tˈicr, chan.
23. Laj Naamán quixye re: —Cˈul cuakib mil chi tumin plata, chan. Ut quixpuersi laj Giezi chixcˈulbal. Quixqˈue li plata saˈ cuib li bo̱ls ut quixqˈue ajcuiˈ cuib sumal li cha̱bil tˈicr. Ut laj Naamán quixtakla cuib lix mo̱s chixcanabanquil. Queˈco̱eb chi ubej chiru laj Giezi.
24. Nak queˈcuulac saˈ xbe̱n li bol, laj Giezi quixchap li cuib bo̱ls chi tumin joˈ ajcuiˈ li tˈicr ut quixcˈam saˈ rochoch chi mukmu. Ut quixsukˈisiheb cuiˈchic lix mo̱s laj Naamán.
25. Chirix aˈan laj Giezi co̱ cuiˈchic riqˈuin lix patrón ut lix patrón quixye re: —¿Bar xatcuulac chak? chan. Laj Giezi quixye: —Ma̱ bar nincuulac, chan.
26. Laj Eliseo quixye re: —¿Ma incˈaˈ ta biˈ ninnau nak laj Naamán x-el saˈ lix carruaje cha̱cˈulbal? Anakcuan ma̱cuaˈ xkˈehil xcˈulbal li tumin ut li cha̱bil tˈicr, chi moco lix naˈaj li acui̱mk uva ut olivo, chi moco li carner ut li cuacax, chi moco li mo̱s.
27. Anakcuan ta̱letz cha̱cuix lix yajel laj Naamán. Chalen anakcuan saklep chic a̱cuix joˈ eb ajcuiˈ la̱ cualal a̱cˈajol saklep chic rixeb, chan. Ut nak co̱ laj Giezi, saklep chic rix. Sak sak joˈ li ratzˈam que.

  2Kings (5/25)