2Kings (21/25)  

1. Cablaju chihab cuan re laj Manasés nak qui-oc chokˈ rey. Ut oˈlaju roxcˈa̱l chihab quicuan chokˈ rey aran Jerusalén. Lix naˈ laj Manasés, xHepsiba xcˈabaˈ.
2. Laj Manasés quima̱cob chiru li Dios xban nak quixba̱nu li ma̱usilal li queˈxba̱nu li tenamit li queˈisi̱c saˈ li naˈajej aˈan xban li Dios nak queˈoc laj Israel.
3. Laj Manasés quilajxyi̱b cuiˈchic eb li naˈajej najt xteram re xlokˈoninquileb li jalanil dios. Aˈan eb li naˈajej li quilajxjuqˈui laj Ezequías lix yucuaˈ. Quixxakab li artal re xlokˈoninquil laj Baal li jalanil dios. Quixyi̱b ajcuiˈ lix jalam u̱ch lix Asera lix dioseb joˈ quixba̱nu laj Acab li quicuan chokˈ xreyeb laj Israel. Ut quixlokˈoniheb ajcuiˈ li chahim, li po ut li sakˈe.
4. Ut aran saˈ lix templo li Ka̱cuaˈ quixyi̱b li artal re xlokˈoninquil li jalanil dios saˈ li naˈajej li quixye li Dios nak caˈaj cuiˈ aˈan ta̱lokˈoni̱k aran Jerusalén.
5. Ut saˈ li cuib chi neba̱l re li templo laj Manasés quixyi̱beb li artal re xlokˈoninquileb li chahim.
6. Quixcˈat li ralal chokˈ xmayej chiruheb li yi̱banbil dios. Ut naxic riqˈuineb laj kˈe ut riqˈuineb laj tu̱l chixpatzˈbal cˈaˈru tixba̱nu. Cˈajoˈ nak quichal xjoskˈil li Dios xban li ma̱usilal quixba̱nu.
7. Quixqˈue lix jalam u̱ch li yi̱banbil dios xAsera saˈ lix templo li Ka̱cuaˈ. Li Dios quixye chi joˈcaˈin reheb laj David ut laj Salomón li ralal: —La̱in tinqˈue lin cˈabaˈ chi junelic saˈ li templo aran Jerusalén saˈ li naˈajej li xinsicˈ ru saˈ xya̱nkeb chixjunil lix naˈajeb li cablaju xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Israel. Saˈ li naˈajej aˈan la̱in tinlokˈoni̱k chi junelic.
8. Ut incˈaˈ chic tincanabeb laj Israel chi isi̱c saˈ li naˈajej li xinqˈue reheb lix xeˈto̱nil yucuaˈeb, cui teˈxba̱nu chixjunil li xinye reheb ut cui teˈxba̱nu li cˈaˈru naxye saˈ li chakˈrab li xinqˈue re laj Moisés laj cˈanjel chicuu, chan li Ka̱cuaˈ.
9. Abanan eb aˈan incˈaˈ queˈxba̱nu li cˈaˈru quixye li Ka̱cuaˈ. Laj Manasés quicˈamoc be chiruheb chixba̱nunquil li ma̱usilal. Kˈaxal cuiˈchic yibru queˈxba̱nu chiru li queˈxba̱nu eb li jalan tenamit li queˈisi̱c saˈ eb li naˈajej aˈan xban li Dios nak queˈoc laj Israel.
10. Joˈcan nak eb li profetas queˈxye li cˈaˈru quiyeheˈ reheb xban li Ka̱cuaˈ.
11. Queˈxye: —Cˈajoˈ li ma̱usilal quixba̱nu li rey Manasés. Kˈaxal yibru chiru li ma̱usilal queˈxba̱nu eb laj amorreo li queˈcuan saˈ li naˈajej aˈin junxil. Aˈan xcˈamoc be chiruheb laj Judá chixlokˈoninquileb li jalanil dios.
12. Xban li ma̱usilal queˈxba̱nu, la̱in tintakla li raylal saˈ xbe̱neb laj Jerusalén ut saˈ xbe̱neb laj Judá. Ta̱rahokˈ saˈ xxiqueb chixjunileb li teˈabi̱nk re resil li raylal teˈxcˈul, chan li Ka̱cuaˈ lix Dioseb laj Israel.
13. La̱in tinqˈueheb chixtojbal xma̱queb laj Jerusalén joˈ xinba̱nu reheb laj Samaria ut eb li ralal xcˈajol laj Acab. La̱in tincuisi li ma̱usilal aran Jerusalén. Chanchan chˈajbil tinba̱nu reheb joˈ nak nachˈajeˈ junak li secˈ tzˈaj ru ut nahupuba̱c.
14. La̱in tintzˈekta̱naheb li tenamit li incˈaˈ teˈsachekˈ ruheb. Tincanabeb saˈ rukˈeb li xicˈ nequeˈiloc reheb. Teˈnumta̱k saˈ xbe̱neb ut teˈxchap chokˈ reheb lix naˈajeb ut li cˈaˈru cuan reheb.
15. La̱in tinqˈue li raylal aˈin saˈ xbe̱neb xban nak eb lin tenamit xeˈma̱cob chicuu. Queˈxchikˈ injoskˈil chalen nak queˈel chak Egipto lix xeˈto̱nil xyucuaˈeb ut toj chalen anakcuan, chan li Dios.
16. Kˈaxal cuiˈchic nabaleb li ma̱cˈaˈeb xma̱c quixcamsi laj Manasés. Chanchan nak quinujac li tenamit Jerusalén chi quicˈ. Ut quixcˈameb ajcuiˈ xbeheb laj Judá chi ma̱cobc chiru li Ka̱cuaˈ.
17. Chixjunil li quilajxba̱nu laj Manasés nak cuan chokˈ rey joˈ ajcuiˈ li ma̱usilal quixba̱nu, tzˈi̱banbil retalil saˈ li hu Crónicas li tzˈi̱banbil cuiˈ retalil li quilajeˈxba̱nu lix reyeb laj Judá.
18. Laj Manasés quicam ut quimukeˈ saˈ lix naˈaj li utzˈuˈuj re laj Uza nachˈ riqˈuin li palacio. Ut aˈ chic laj Amón li ralal qui-oc chokˈ rey chokˈ re̱kaj.
19. Cuib xcaˈcˈa̱l chihab cuan re laj Amón nak qui-oc chokˈ rey. Cuib chihab quicuan chokˈ rey aran Jerusalén. Lix naˈ, aˈan lix Mesulemet lix rabin laj Haruz. Jotba xtenamit.
20. Laj Amón quixba̱nu li ma̱usilal chiru li Ka̱cuaˈ joˈ quixba̱nu laj Manasés lix yucuaˈ.
21. Joˈ quixba̱nu lix yucuaˈ, joˈcan ajcuiˈ quixba̱nu laj Amón. Quixlokˈoni li yi̱banbil dios li quixlokˈoni lix yucuaˈ ut quicˈanjelac chiruheb.
22. Quixtzˈekta̱na li Ka̱cuaˈ, lix Dioseb lix xeˈto̱nil yucuaˈ. Ut quixkˈet li chakˈrab li quiqˈueheˈ reheb xban li Ka̱cuaˈ.
23. Eb li nequeˈtenkˈan re laj Amón queˈxcˈu̱b ru chanru nak teˈxba̱nu ut queˈxcamsi laj Amón saˈ li palacio.
24. Chirix chic aˈan eb laj Judá queˈxcamsiheb li queˈcˈu̱ban ru xcamsinquil li rey Amón. Ut aˈ chic laj Josías li ralal quixakaba̱c chokˈ rey chokˈ re̱kaj.
25. Chixjunil li quixba̱nu laj Amón nak cuan chokˈ rey tzˈi̱banbil retalil saˈ li hu Crónicas li tzˈi̱banbil cuiˈ retalil li quilajeˈxba̱nu lix reyeb laj Judá.
26. Laj Amón quicam ut quimukeˈ saˈ lix naˈaj li utzˈuˈuj re laj Uza nachˈ riqˈuin li palacio. Ut aˈ chic laj Josías li ralal qui-oc chokˈ rey chokˈ re̱kaj.

  2Kings (21/25)