2Corinthians (11/13)  

1. Usan cui tine̱cuy chic caˈchˈinak usta to̱ntil a̱tin che̱ru la̱ex li cˈaˈru tinye ut cherabihak li cˈaˈru tinye e̱re.
2. La̱in kˈaxal nequexincˈoxla joˈ nak li Dios nequexcˈoxla. Ut nacuaj nak caˈaj cuiˈ li Cristo te̱ta̱ke. Joˈ nak li yucuaˈbej naxkˈaxtesi lix rabin chi sumla̱c riqˈuin jun chi cui̱nk, joˈcan ajcuiˈ nak xexinkˈaxtesi riqˈuin li Cristo. Aˈan joˈ li be̱lomej.
3. Abanan yo̱quin chi cˈoxlac che̱rix xban nak ninnau chanru nak quibalakˈi̱c lix Eva xban li cˈantiˈ. Ma̱re anchal texbalakˈi̱k la̱ex ut ma̱re incˈaˈ chic te̱pa̱b li Cristo chi anchal e̱chˈo̱l ut ma̱re incˈaˈ chic te̱lokˈoni.
4. Nincˈoxlac che̱rix xban nak cuan li nequeˈcuulac saˈ e̱ya̱nk ut nequeqˈue e̱chˈo̱l chirabinquil li cˈaˈru nequeˈxye, usta jalan nequeˈxcˈut che̱ru chirix li Jesucristo. Ut nequepa̱b li cˈaˈru nequeˈxye usta jalan nequeˈxye chirix li Santil Musikˈej. Ut naxcˈul e̱chˈo̱l nak jalan nequeˈxcˈut che̱ru chirix li colba-ib li ac xepa̱b xbe̱n cua.
5. Eb aˈan nequeˈxye nak apostoleb ut nequeˈxnimobresi rib ut nequeˈxye nak kˈaxal cha̱bileb. ¿Ma cubenak ta biˈ incuanquil la̱in chiruheb aˈan?
6. Ma̱re incˈaˈ ninnau a̱tinac chi cha̱bil, abanan ninnau chi tzˈakal li xya̱lal li ra̱tin li Dios. Ut junelic nincˈut che̱ru chi tzˈakal li xya̱lal.
7. La̱in xinchˈolob che̱ru li xya̱lal li ra̱tin li Dios ut ma̱cˈaˈ cˈaˈru xexinchˈiˈchˈiˈi cuiˈ. Yal chi ma̱tan xinchˈolob li xya̱lal li colba-ib che̱ru ut xincubsi incuanquil re nak texcolekˈ. ¿Ma ra ta biˈ xinba̱nu e̱re?
8. Cuan nak xincˈul intenkˈanquil re xnumsinquil li cutan riqˈuin li kech aj pa̱banelil li cuanqueb saˈ jalan tenamit. Joˈcan nak xru xincˈanjelac e̱riqˈuin la̱ex. ¿Ma incˈaˈ ta biˈ us li xinba̱nu?
9. Nak quincuan chak e̱riqˈuin, cuan nak ma̱cˈaˈ cuan cue. Abanan incˈaˈ xexinchˈiˈchˈiˈi riqˈuin intzacae̱mk. Nak queˈcuulac li herma̱n aj Macedonia, aˈan eb queˈqˈuehoc intumin. Joˈcan nak incˈaˈ quinqˈue saˈ e̱be̱n xqˈuebal intzacae̱mk chi moco tinqˈue saˈ e̱be̱n anakcuan.
10. Xban nak li Cristo cuan cuiqˈuin, joˈcan nak ninye li ya̱l ut saˈ chixjunil li naˈajej Acaya, chixjunileb teˈnaˈok re nak incˈaˈ xinqˈue saˈ e̱be̱n intenkˈanquil.
11. ¿Cˈaˈru xya̱lal aˈin? ¿Ma naraj ta biˈ naxye nak incˈaˈ nequexinra? Li Dios naxnau nak nequexinra.
12. Ut incˈaˈ tincanab xba̱nunquil li yo̱quin chixba̱nunquil xban nak cuan li nequeˈxye nak juntakˈe̱t lix cˈanjeleb riqˈuin lin cˈanjel la̱in. Incˈaˈ tincanab cˈanjelac chi ma̱tan xban nak incˈaˈ nacuaj nak teˈxjuntakˈe̱ta ribeb cuiqˈuin.
13. Eb li cui̱nk aˈin nequeˈxqˈue rib chokˈ apóstol. Abanan ma̱cuaˈ li Cristo quiqˈuehoc reheb chokˈ apóstol. Eb aˈan aj balakˈ ut junes balakˈi̱nc nequeˈxba̱nu.
14. Misach e̱chˈo̱l chirabinquil aˈan. Joˈcan ajcuiˈ naxba̱nu laj tza. Cuan nak naxcˈutbesi rib joˈ ángel ut chanchan naxcutanobresi li kanaˈleb.
15. Chi moco chisachk e̱chˈo̱l chirabinquil nak eb laj cˈanjel chiru laj tza nequeˈxcˈutbesi rib joˈ aj cˈanjel saˈ ti̱quilal. Abanan ta̱cuulak xkˈehil nak teˈxtoj rix lix ma̱usilaleb.
16. Jun sut chic tinye e̱re nak cherabihak li cˈaˈru tinye. Ma̱ jun taxak e̱re tixcˈoxla nak ma̱cˈaˈ innaˈleb. Abanan cui nequecˈoxla nak ma̱cˈaˈ innaˈleb, cherabi li cua̱tin joˈ nak nequex-abin chiruheb li ma̱cˈaˈeb xnaˈleb. ¿Ma incˈaˈ ta biˈ raj ta̱ru̱k tina̱tinak chirix lin cuanquil la̱in?
17. Li cˈaˈru yo̱quin chixyebal anakcuan moco qˈuebil ta cue xban li Ka̱cuaˈ. Abanan tinye xban nak la̱ex incˈaˈ nequetau xya̱lal. Yo̱quin chi a̱tinac anakcuan joˈ nequeˈxba̱nu li cui̱nk li nequeˈxnimobresi rib.
18. Nabaleb nequeˈxnimobresi rib riqˈuin li cˈaˈru nequeˈxba̱nu arin saˈ ruchichˈochˈ. ¿Ma incˈaˈ ta biˈ raj ta̱ru̱k tinnimobresi ajcuiˈ cuib la̱in?
19. La̱ex cuan raj e̱naˈleb nak nequerecˈa e̱rib. Abanan nequeqˈue e̱chˈo̱l chirabinquil li cˈaˈru nequeˈxye li ma̱cˈaˈeb xnaˈleb.
20. Cui nequexrahobtesi̱c yal nequecuy. Cui namakˈeˈ li cˈaˈru e̱re che̱ru, ma̱cˈaˈ nequeye. Cui nequexbalakˈi̱c, yal nequecanab chi joˈcan. Ut cui nequeˈxkˈetkˈeti rib che̱ru, aˈan chic li nacuulac che̱ru. Ut cui nasaqˈueˈ saˈ xnakˈ e̱ru, yal nequecuy.
21. ¿Ma xuta̱nal ta biˈ chokˈ cue nak incˈaˈ naru ninba̱nu e̱re joˈ nequeˈxba̱nu eb aˈan? Anakcuan tina̱tinak e̱riqˈuin joˈ nequeˈxba̱nu li ma̱cˈaˈeb xnaˈleb ut tinye e̱re aˈin: Cui cuan li nequeˈxnimobresi rib riqˈuin lix yehom xba̱nuhom, ta̱ru̱k raj ajcuiˈ tinnimobresi cuib la̱in.
22. Nequeˈxnimobresi rib xban nak aˈan eb aj hebreo. La̱in ajcuiˈ aj hebreo la̱in. Nequeˈxnimobresi rib xban nak aˈaneb aj Israel. Ut la̱in ajcuiˈ aj Israel la̱in. Nequeˈxnimobresi rib xban nak aˈaneb ralal xcˈajol laj Abraham ut joˈcan ajcuiˈ la̱in. La̱in ajcuiˈ ralal xcˈajol laj Abraham.
23. Tinnimobresi caˈchˈinak cuib anakcuan ut tina̱tinak joˈ nequeˈxba̱nu li ma̱cˈaˈeb xnaˈleb. Nequeˈxye nak aj cˈanjeleb chiru li Cristo. ¿Ma aˈaneb ta biˈ li kˈaxal aj cˈanjel chiru li Cristo chicuu la̱in? Incˈaˈ, xban nak la̱in tzˈakalin x-apóstol li Jesucristo. Nabal li raylal nincˈul saˈ xcˈabaˈ li Cristo. Nintacuasi cuib chi cˈanjelac. Nabal sut xinqˈueheˈ saˈ tzˈalam. Nabal sut xinsaqˈueˈ ut cuanqueb li nequeˈraj incamsinquil.
24. Eb laj judío quineˈxqˈue chi tzˈu̱m. Jun chic ma̱ caˈcˈa̱l chi tzˈu̱m nincˈul chiru li jun sut. Ut o̱b sut quincˈul chi joˈcan.
25. Oxib sut quinsaqˈueˈ riqˈuin cheˈ ut jun sut quineˈxcuti chi pec. Oxib sut quijacheˈ li jucub li cuanquin cuiˈ nak yo̱quin chi xic jun pacˈal li palau. Tzˈakal jun cutan ut jun kˈojyi̱n quincuan saˈ li haˈ saˈ xyi li palau.
26. Yalak bar ninxic xyebal resil li Cristo, xiu xiu cuanquin. Xiu xiu cuanquin nak ninnumeˈ saˈ eb li nimaˈ. Xiu xiu cuanquin xbaneb laj e̱lkˈ ut xbaneb li cuech tenamitil ut xbaneb li ma̱cuaˈeb aj judío. Xiu xiu cuanquin saˈ eb li tenamit joˈ ajcuiˈ saˈ li qˈuicheˈ. Xiu xiu cuanquin nak ninnumeˈ saˈ li palau. Xiu xiu cuanquin xbaneb li nequeˈxqˈue rib joˈ aj pa̱banel.
27. Cau nincˈanjelac ut xincuy li raylal. Xincuy li yoˈlecˈ ut cuan nak ma̱cˈaˈ intzacae̱mk. Xincuy intzˈocajic ut xincuy inchaki el. Xincuy li que chi incˈaˈ tzˈakal li cuakˈ.
28. Cuan chic nabal li raylal xincˈul. Ut chirix chixjunil aˈan, kˈaxal cuiˈchic nincˈoxlac cuulaj cuulaj chirixeb chixjunileb laj pa̱banel li cuanqueb yalak bar.
29. Cui cuan li kˈun xchˈo̱l li ma̱cˈaˈ xmetzˈe̱u, kˈaxal nintokˈoba ruheb. Cui cuan li nequeˈchˈinan xchˈo̱leb saˈ lix pa̱ba̱leb, cˈajoˈ nak narahoˈ inchˈo̱l ut nincˈoxlac chirixeb.
30. Cui tento tina̱tinak chirix lin cˈanjel, tina̱tinak chirix li cˈaˈ re ru li naxcˈut nak ma̱cˈaˈ incuanquil injunes re nak incˈaˈ ta̱nima̱k cuu la̱in.
31. Li Acuabej Dios, lix Yucuaˈ li Ka̱cuaˈ Jesucristo naxnau nak incˈaˈ ninticˈtiˈic. Lokˈoninbil taxak li Dios chi junelic kˈe cutan.
32. Laj Aretas, aˈan li acuabej saˈ li tenamit Damasco. Nak cuanquin aran, jun li cui̱nk li nacˈanjelac chiru laj Aretas, quixtakla xcˈacˈalenquil li oqueba̱l saˈ li tenamit xban nak quiraj inchapbal.
33. Abanan xincoleˈ saˈ rukˈeb. Li tzˈac li sutbil cuiˈ li tenamit cuan jun lix ventanil. Ut aran quineˈxcubsi chak saˈ jun nimla chacach. Joˈcan nak quincoleˈ.

  2Corinthians (11/13)