2Chronicles (9/36)  

1. Li reina li cuan aran Sabá quirabi resil nak kˈaxal cuan xnaˈleb laj Salomón. Joˈcan nak co̱ aran Jerusalén chi patzˈoc riqˈuin re rilbal ma tixsume ta na li patzˈoc li kˈaxal chˈaˈaj xsumenquil. Co̱ Jerusalén riqˈuin laj Salomón rochbeneb nabaleb aj cˈanjel chiru. Ut nabaleb li camellos li yo̱queb chi i̱ka̱nc re li cˈaˈru quixcˈam. Nabal li sununquil ban quixcˈam ut nabal li oro. Ut quixcˈam ajcuiˈ nabal li terto̱quil pec. Nak quicuulac riqˈuin laj Salomón quixye re li joˈ qˈuial li cuan saˈ xchˈo̱l nak tixye.
2. Li rey Salomón quixsume chixjunil li cˈaˈru quixpatzˈ li reina. Ut ma̱ jun li patzˈoc incˈaˈ ta quixsume.
3. Li reina re Sabá quixqˈue retal nak laj Salomón cuan xnaˈleb ut quixqˈue ajcuiˈ retal li palacio li quixyi̱b.
4. Ut quixqˈue ajcuiˈ retalil li tzacae̱mk li queˈxtzaca joˈ ajcuiˈ lix naˈajeb li nequeˈcˈanjelac chiru laj Salomón. Quixqˈue ajcuiˈ retal li rakˈeb li nequeˈtaklan, joˈ ajcuiˈ li rakˈeb li nequeˈcˈanjelac. Ut quixqˈue ajcuiˈ retal li cˈatbil mayej li naxqˈue saˈ lix templo li Ka̱cuaˈ. Riqˈuin chixjunil li quiril, quisach xchˈo̱l.
5. Ut li reina quixye re li rey Salomón: —Tzˈakal ya̱l li quicuabi resil saˈ lin tenamit nak nabal li cˈaˈru a̱cue ut kˈaxal cuiˈchic cuan a̱naˈleb.
6. La̱in incˈaˈ ninpa̱b toj xinchal arin ut riqˈuin xnakˈ cuu xcuil chixjunil. Ya̱l nak kˈaxal cuan a̱naˈleb. Ya̱l li cˈaˈru quicuabi resil cha̱cuix. Riqˈuin aˈin ninqˈue retal nak moco tzˈakal ta yi jach li queˈxserakˈi cue.
7. Us xak reheb chixjunileb li cuanqueb a̱cuiqˈuin. Us xak reheb li nequeˈcˈanjelac cha̱cuu xban nak junelic yo̱queb chirabinquil li cha̱bil naˈleb a̱cuiqˈuin.
8. Lokˈoninbil taxak ru li Ka̱cuaˈ la̱ Dios xban nak xcˈojob xchˈo̱l saˈ a̱be̱n ut xatxxakab saˈ li cuanquilal saˈ xbe̱neb laj Israel. Li Ka̱cuaˈ junelic naxraheb laj Israel. Aˈan naraj nak xakxo̱keb saˈ xnaˈajeb chi junelic. Joˈcan nak xatxxakab chokˈ xreyeb re nak tattakla̱nk saˈ xbe̱neb saˈ xya̱lal ut saˈ ti̱quilal, chan.
9. Li reina re li tenamit Sabá quixsi re li rey Salomón caˈchˈin chic ma̱ jun ciento quintal li oro. Ut quixsi ajcuiˈ re nabal li sununquil ban joˈ ajcuiˈ li terto̱quil pec. Ma̱ jun sut quisiheˈ nabal li sununquil ban re li rey Salomón joˈ li quixsi li reina.
10. Eb li nequeˈcˈanjelac chiru li rey Hiram ut eb li nequeˈcˈanjelac chiru li rey Salomón, li queˈcˈamoc chak re li oro aran Ofir, queˈxcˈam ajcuiˈ chak li cha̱bil cheˈ sándalo xcˈabaˈ joˈ ajcuiˈ li terto̱quil pec.
11. Li cha̱bil cheˈ sándalo quicˈanjelac chiru laj Salomón re xyi̱banquileb li gradas re li templo ut re ajcuiˈ li palacio. Ut quixyi̱beb ajcuiˈ li arpa chiru joˈ ajcuiˈ li salterio re ta̱cˈanjelak chiruheb li nequeˈcuajbac. Ma̱ jun sut chic quicuulac li cha̱bil cheˈ aran Israel ut ma̱ jun sut chic queˈril ru toj chalen anakcuan.
12. Li rey Salomón quixsi re li reina re Sabá li joˈ qˈuial li quiraj. Ut quixqˈue ajcuiˈ re chixjunil li joˈ qˈuial quixpatzˈ re. Kˈaxal cuiˈchic nabal li quixcˈam li reina chiru li quixsi re laj Salomón. Chirix aˈan li reina quisukˈi saˈ lix tenamit rochbeneb lix mo̱s.
13. Numenak o̱b ciento quintal li oro li naxcˈul laj Salomón rajlal chihab.
14. Ut ma̱cˈaˈ saˈ ajl li naxcˈul riqˈuineb laj yaconel ut eb laj cˈay. Ut chixjunileb li rey re Arabia joˈ eb ajcuiˈ li nequeˈtaklan saˈ li junju̱nk chi tenamit queˈxcˈam li oro ut li plata riqˈuin laj Salomón.
15. Riqˈuin li oro aˈan quixtakla xyi̱banquil cuib ciento li chˈi̱chˈ li nequeˈxcol cuiˈ re xchˈo̱leb li soldados. Numenak oxlaju libra li cha̱bil oro li tenbil li queˈxyi̱b cuiˈ li junju̱nk chi ni̱nki chˈi̱chˈ.
16. Ut quixqˈue ajcuiˈ chi yi̱ba̱c oxib ciento li cocˈ chˈi̱chˈ li nequeˈxcol cuiˈ reheb xchˈo̱l. Numenak cuakib libra li cha̱bil oro li tenbil li queˈxyi̱b cuiˈ li junju̱nk chi chˈi̱chˈ. Chixjunileb li chˈi̱chˈ aˈin quixoqueˈ saˈ li palacio “Qˈuicheˈ re Líbano” xcˈabaˈ.
17. Li rey quixtakla ajcuiˈ xyi̱banquil jun li nimla cˈojariba̱l riqˈuin marfil ut queˈxletz li cha̱bil oro chiru.
18. Li cˈojariba̱l aˈan cuan cuakib tasal lix takleba̱l. Ut lix naˈaj li rok, aˈan yi̱banbil riqˈuin oro. Xcaˈ pacˈalil cuan xnaˈaj li rukˈ. Ut xcaˈ pacˈalil xnaˈaj li rukˈ cuan retalil li cakcoj.
19. Ut saˈ xbe̱neb li takleba̱l yi̱banbileb retalil cablaju li cakcoj. Junju̱nk saˈ xcaˈ pacˈalil. Ma̱ jun reheb li tenamit queˈxyi̱b jun li cˈojariba̱l joˈ li cˈojariba̱l aˈan.
20. Chixjunil lix secˈ li rey Salomón, aˈan junes cha̱bil oro, joˈ eb ajcuiˈ chixjunil li secˈ li cuan saˈ li palacio “Qˈuicheˈ re Líbano” xcˈabaˈ. Ma̱cˈaˈ li secˈ plata riqˈuin xban nak saˈ eb li cutan nak quicuan laj Salomón chokˈ rey li plata ma̱cˈaˈ xtzˈak.
21. Rajlal oxib chihab lix jucub laj Salomón nequeˈchal chak Tarsis rochbeneb li cui̱nk li nequeˈcˈanjelac chiru li rey Hiram ut nequeˈxcˈam chak li oro, li plata, ut li marfil. Ut nequeˈxcˈam ajcuiˈ chak li batzˈ ut li pavo real.
22. Li rey Salomón aˈan li kˈaxal cuan xnaˈleb ut kˈaxal biom chiruheb chixjunileb li rey li cuanqueb saˈ ruchichˈochˈ.
23. Chixjunileb li rey li cuanqueb saˈ ruchichˈochˈ queˈraj xnaubal ru laj Salomón. Ut queˈraj rabinquil li naˈleb li qˈuebil re xban li Dios.
24. Rajlal chihab li nequeˈxic chirilbal laj Salomón nequeˈxcˈam nabal xma̱tan. Nequeˈxsi re li cˈaˈak re ru yi̱banbil riqˈuin oro ut plata, li rakˈeb, li sununquil ban, li chˈi̱chˈ re pletic, joˈ eb ajcuiˈ li cacua̱y ut eb li mu̱l.
25. Ca̱hib mil lix naˈajeb lix cacua̱y ut lix carruaje li rey Salomón. Ut cablaju mil li cui̱nk li nequeˈxic chirix cacua̱y. Cuanqueb li quixcanabeb saˈ li tenamit li naxocman cuiˈ lix carruaje ut cuanqueb li quixcanabeb Jerusalén.
26. Li rey Salomón, aˈan li nim xcuanquil saˈ xbe̱neb chixjunileb li rey li cuanqueb saˈ eb li tenamit cuan cuiˈ li nimaˈ Eufrates ut nacuulac toj saˈ lix naˈajeb laj filisteos ut nacuulac ajcuiˈ toj saˈ li nuba̱l re Egipto.
27. Nak cuan chokˈ rey laj Salomón aran Jerusalén quixchˈutub nabal li plata. Chanchan xqˈuial li pec. Joˈcan ajcuiˈ li cheˈ chacalteˈ. Nabal cuan. Chanchan xqˈuial li cheˈ higo li cuan aran Sefela.
28. Eb lix cacua̱y li rey Salomón nequeˈcˈameˈ chak saˈ li tenamit Egipto joˈ ajcuiˈ saˈ eb li jun chˈol chic tenamit.
29. Chixjunil li quixba̱nu li rey Salomón chalen saˈ xticlajic toj saˈ rosoˈjic tzˈi̱banbil retalil saˈ eb li hu li queˈxtzˈi̱ba li profeta Natán, li profeta Ahías Silón xtenamit, ut li profeta Iddo li quiyehoc re li cˈaˈru tixcˈul laj Jeroboam li ralal laj Nabat.
30. Laj Salomón quicuan chokˈ rey caˈcˈa̱l chihab aran Jerusalén ut quitaklan saˈ xbe̱neb chixjunileb laj Israel.
31. Laj Salomón quicam ut quimukeˈ saˈ lix tenamit laj David lix yucuaˈ, li queˈmukeˈ cuiˈ lix xeˈto̱nil yucuaˈ. Ut laj Roboam, li ralal, aˈan chic li qui-oc chokˈ rey chokˈ re̱kaj.

  2Chronicles (9/36)