2Chronicles (35/36)  

1. Li rey Josías quixninkˈei li Pascua aran Jerusalén. Ut queˈxcamsi li carner re xninkˈeinquil li Pascua saˈ li ca̱laju xbe li xbe̱n po.
2. Quixxakabeb laj tij chixba̱nunquil lix cˈanjeleb ut quixqˈue xcacuilal xchˈo̱leb chi cˈanjelac saˈ lix templo li Ka̱cuaˈ.
3. Quia̱tinac riqˈuineb laj levita li ac nequeˈxqˈue xchˈo̱l chi cˈanjelac chiru li Dios ut chixchˈolobanquil xya̱lal chiruheb li tenamit. Quixye reheb: —Qˈuehomak lix Lokˈlaj Ca̱x li Ka̱cuaˈ saˈ li templo li quixyi̱b laj Salomón li ralal laj David. Incˈaˈ chic te̱pako saˈ xbe̱n e̱tel. Chexcˈanjelak chiru li Ka̱cuaˈ le̱ Dios ut chiruheb ajcuiˈ lix tenamit.
4. Cˈu̱bumak ru saˈ li junju̱nk cabal chanru nak texcˈanjelak chi chˈu̱tal joˈ tzˈi̱banbil retalil xban laj David lix reyeb laj Israel ut xban ajcuiˈ laj Salomón li ralal.
5. Tex-oc saˈ le̱ cˈanjel saˈ li templo aˈ yal cˈaˈru le̱ cˈanjel chi ju̱nkal. Cua̱nkeb aj levita teˈtenkˈa̱nk re li ju̱nk chˈu̱tal chi aj Israel.
6. Santobresihomak e̱rib. Te̱camsiheb li carner re li ni̱nkˈe Pascua ut cauresihomakeb reheb le̱ rech tenamitil. Ut ba̱nuhomak joˈ quixye li Dios re laj Moisés, chan laj Josías.
7. Laj Josías quixsi reheb li tenamit laje̱b xcaˈcˈa̱l mil (30,000) chi carner ut chiba̱t re teˈxninkˈei li Pascua. Ut quixsi ajcuiˈ reheb oxib mil chi bo̱yx. Chixjunil li quixsi reheb, aˈan re li rey Josías.
8. Eb li nequeˈtenkˈan re li rey queˈxqˈue ajcuiˈ li xul chi sa saˈ xchˈo̱l re nak li tenamit ut eb laj tij, joˈ eb ajcuiˈ laj levita teˈxninkˈei li Pascua. Laj Hilcías, laj Zacarías, ut laj Jehiel, li nequeˈtaklan saˈ li templo, queˈxqˈue cuib mil riqˈuin cuakib ciento li carner ut oxib ciento li bo̱yx reheb laj tij re teˈxninkˈei li Pascua.
9. Ut laj Conanías, ut laj Semaías, ut laj Natanael li ri̱tzˈineb, ut laj Hasabías, laj Jeiel, ut laj Josabad, li nequeˈcˈamoc be saˈ xya̱nkeb laj levita, queˈxqˈue reheb laj levita o̱b mil li carner ut o̱b ciento li bo̱yx re teˈxninkˈei li Pascua.
10. Nak ac xeˈxcˈu̱b chixjunil li cˈaˈak re ru re li ninkˈe Pascua, eb laj tij ut eb laj levita queˈxakli saˈ lix naˈajeb ut queˈoc chixba̱nunquil lix cˈanjeleb li ac yebil xban li rey nak teˈxba̱nu.
11. Ut queˈcamsi̱c eb li carner re li ninkˈe Pascua. Eb laj levita queˈxnumsi li quicˈ reheb laj tij ut eb aˈan queˈxrachrachi li quicˈ. Ut eb laj levita li jun chˈol chic yo̱queb chirisinquil li rixeb li carner li queˈcamsi̱c.
12. Chirix aˈan queˈxjeqˈui li tib reheb li junju̱nk cabal re nak teˈxcˈat chokˈ xmayej joˈ tzˈi̱banbil saˈ li chakˈrab li quiqˈueheˈ re laj Moisés. Ut joˈcan ajcuiˈ queˈxba̱nu riqˈuineb li bo̱yx.
13. Queˈxpom li tib re li ninkˈe. Ut li tib li ac kˈaxtesinbil chiru li Ka̱cuaˈ queˈxchik saˈ eb li ni̱nki ucˈal ut queˈxjeqˈui reheb li tenamit saˈ junpa̱t.
14. Chirix chic aˈan eb laj levita queˈxyi̱b li tib reheb aˈan ut reheb ajcuiˈ laj tij, li ralal xcˈajol laj Aarón, xban nak eb laj tij latzˈeb ru chixcˈatbal li mayej xul ut lix xe̱bul li xul toj retal qui-oc li kˈojyi̱n. Joˈcan nak eb laj levita queˈyi̱ban re lix tzacae̱mkeb.
15. Eb laj levita li nequeˈbichan, xcomoneb li ralal laj Asaf, cuanqueb saˈ xnaˈajeb joˈ queˈxye li rey David, laj Asaf, ut laj Hemán, joˈ ajcuiˈ li profeta Jedutún li quicˈanjelac chiru li rey. Eb li queˈcˈacˈalen saˈ eb li oqueba̱l incˈaˈ tento nak queˈel saˈ lix cˈanjeleb xban nak eb laj levita jun chˈol chic queˈxyi̱b lix tzacae̱mkeb.
16. Joˈcan nak queˈxcauresi chixjunil re xninkˈeinquil li Pascua ut re xmayejanquil li cˈatbil mayej saˈ lix artal li Ka̱cuaˈ joˈ quixye li rey Josías.
17. Eb laj Israel li cuanqueb Jerusalén queˈxninkˈei li Pascua saˈ eb li cutan aˈan ut queˈxba̱nu ajcuiˈ li ninkˈe nak nequeˈxcuaˈ li caxlan cua ma̱cˈaˈ xchˈamal chiru cuukub cutan.
18. Ma̱ jun sut qui-uxman li ninkˈe Pascua chi joˈcaˈin joˈ najtil quicuan li profeta Samuel. Ut ma̱ jun rey quixba̱nu li ninkˈe joˈ quixba̱nu li rey Josías rochbeneb laj tij, laj levita, chixjunileb laj Judá ut eb laj Israel li cuanqueb aran Jerusalén.
19. Queˈxninkˈei li Pascua aˈin nak yo̱ cuakxaklaju chihab roquic chokˈ rey laj Josías.
20. Chirix chic chixjunil aˈin nak ac yi̱banbil chi us li templo xban laj Josías, laj Necao lix reyeb laj Egipto co̱ chi pletic saˈ li tenamit Carquemis li cuan chire li nimaˈ Eufrates. Ut li rey Josías co̱ chi pletic riqˈuin.
21. Laj Necao quixtaklaheb lix takl riqˈuin laj Josías chixyebal re chi joˈcaˈin: —At xreyeb laj Judá, nintzˈa̱ma cha̱cuu nak ma̱chˈic a̱cuib cuiqˈuin xban nak ma̱cuaˈ a̱cuiqˈuin xinchal chi pletic. Xinchal ban chi pletic riqˈuineb li xicˈ nequeˈiloc cue. Li Dios quixye cue nak tinse̱ba cuib ut aˈan yo̱ chi tenkˈa̱nc cue. Joˈcan nak ma̱ram li be chicuu ma̱re anchal li Dios tixtakla raylal saˈ a̱be̱n, chan.
22. Abanan laj Josías incˈaˈ quiraj rabinquil li cˈaˈru quixye laj Necao ut incˈaˈ quixqˈue retal nak li Dios yo̱ chi tenkˈa̱nc re. Joˈcan nak quixqˈue li rakˈ re pletic ut co̱ chi pletic riqˈuin laj Necao saˈ li ru takˈa re Meguido.
23. Eb lix soldado laj Necao queˈxcut chi tzimaj li rey Josías. Ut li rey Josías quixye reheb lix soldado: —Chine̱risi saˈ li ple̱t xban nak ca̱mc cue, chan.
24. Ut queˈrisi laj Josías saˈ lix carruaje. Queˈxqˈue saˈ jun chic carruaje ut queˈxcˈam cuiˈchic Jerusalén ut aran quicam. Quimukeˈ saˈ li naˈajej li queˈmukeˈ cuiˈ lix xeˈto̱nil yucuaˈ. Ut chixjunileb laj Judá ut eb laj Jerusalén queˈya̱bac xban xcamic li rey Josías.
25. Laj Jeremías quixtzˈi̱ba jun li bich re rahil chˈo̱lej saˈ xcˈabaˈ li rey Josías. Toj chalen anakcuan chixjunileb li cui̱nk ut li ixk nequeˈxbicha li bich aˈin re xjulticanquil lix camic li rey Josías. Anakcuan cˈaynakeb chixba̱nunquil aˈan saˈ li tenamit Israel. Li bich aˈan tzˈi̱banbil saˈ li hu li queˈtzˈi̱ba̱c cuiˈ li bich re rahil chˈo̱lej.
26. Chixjunil li us li quixba̱nu laj Josías nak cuan chokˈ rey tzˈi̱banbil retalil. Tzˈi̱banbil ajcuiˈ retalil chanru nak quixba̱nu li cˈaˈru naxye lix chakˈrab li Ka̱cuaˈ Dios.
27. Chixjunil li cˈaˈru quixba̱nu, chalen saˈ xticlajic toj saˈ rosoˈjic, tzˈi̱banbil retalil saˈ li hu li tzˈi̱banbil cuiˈ retalil li quilajeˈxba̱nu lix reyeb laj Judá ut lix reyeb laj Israel.

  2Chronicles (35/36)