2Chronicles (3/36)  

1. Laj Salomón quixtiquib xyi̱banquil lix templo li Ka̱cuaˈ aran Jerusalén saˈ li tzu̱l Moriah saˈ li naˈajej li quixcˈutbesi cuiˈ rib li Ka̱cuaˈ chiru laj David lix yucuaˈ. Li naˈajej aˈan, aˈan li naˈajej li quirisi cuiˈ rix lix trigo laj Ornán aj jebuseo, li ac cauresinbil xban laj David re xyi̱banquil li templo.
2. Laj Salomón quixtiquib xyi̱banquil li templo saˈ li cuib xbe li xcab po re li xca̱ chihab roquic chokˈ rey.
3. Aˈan aˈin xbisbal lix cimiento lix templo li Ka̱cuaˈ li quixyi̱b li rey Salomón: lix nimal rok, aˈan cuukub xcaˈcˈa̱l metro ut lix nimal ru, aˈan bele̱b metro.
4. Li naˈajej li cuan saˈ li oqueba̱l, aˈan bele̱b metro xnajtil rok, joˈ xnimal ru li templo. Ut lix najtil xteram, aˈan bele̱b metro. Ut quixletz li tzˈakal oro chi saˈ.
5. Saˈ li Santil Naˈajej quixtzˈap li tzˈac chi saˈ riqˈuin li cheˈ ciprés. Ut quixtzˈap li ru riqˈuin li tzˈakal oro. Ut quixqˈue xsahob ru retalil li cheˈ palmera ut li cadena.
6. Ut quixletz li terto̱quil pec chiru li templo re xqˈuebal xsahob ru. Li oro, aˈan li quichal chak Parvaim.
7. Joˈcaˈin nak quixletz li oro saˈ li templo chiru li tzˈamba, chiru lix marquil li puertas, ut chiruhebt li tzˈac, joˈ eb ajcuiˈ li puertas. Ut quixyi̱b li retalileb li querubín chiruheb li tzˈac.
8. Ut quixyi̱b ajcuiˈ li Lokˈlaj Santil Naˈajej. Bele̱b metro xnimal rok. Ut lix nimal ru, aˈan bele̱b metro joˈ xnimal ru li templo. Li cha̱bil oro li quixletz chiru, aˈan numenak o̱b ciento (500) quintal.
9. Li claux yi̱banbil riqˈuin oro ut numenak jun libra ra̱lal li junju̱nk. Quixletz ajcuiˈ li oro chiruheb li cocˈ cab li cuanqueb saˈ xcaˈ tasalil li templo.
10. Saˈ li Lokˈlaj Santil Naˈajej quixyi̱b cuib li querubines riqˈuin cheˈ. Ut quixletz li oro chiruheb.
11. Bele̱b metro xnimal ru lix xiqˈueb li cuib chi querubines. Cuib metro riqˈuin o̱b xcaˈcˈa̱l centímetro xni̱nkal li junju̱nk. Jun li xicˈ nocoxtau li tzˈac jun pacˈal. Ut li xicˈ jun chic nocoxcˈul rib riqˈuin lix xicˈ li querubín jun chic.
12. Joˈcan ajcuiˈ li querubín jun chic. Jun lix xicˈ cuib metro riqˈuin o̱b xcaˈcˈa̱l centímetro xnimal ut nocoxtau li tzˈac li cuan saˈ li jun pacˈal chic. Ut lix xicˈ jun chic nocoxcˈul rib riqˈuin lix xicˈ li querubín jun chic.
13. Eb li querubines aˈin helho lix xiqˈueb. Bele̱b metro oquenak chixjunil. Xakxo̱queb li querubines ut yo̱queb chi iloc saˈ li Santil Naˈajej.
14. Ut quixyi̱b ajcuiˈ li nimla tˈicr li ta̱ramok re lix Lokˈlaj Santil Naˈajej riqˈuin li nokˈ azul, joˈ ajcuiˈ púrpura ut cak. Yi̱banbil riqˈuin li bakbil nokˈ lino. Chokˈ xsahob ru quixqˈue retalil li querubines chiru.
15. Ut quixyi̱b ajcuiˈ cuib li ni̱nki okech re tixqˈue chiru li templo. Caˈchˈin ma̱ cuaklaju metro xni̱nkal rok. Ut li chˈi̱chˈ li quixyi̱b re xchˈicbal saˈ xjolomeb li cuib chi okech, aˈan cuib metro riqˈuin o̱b xcaˈcˈa̱l centímetro xni̱nkal rok.
16. Ut quixyi̱b ajcuiˈ li cadena re xqˈuebal saˈ xbe̱n li okech. Ut quixyi̱b ajcuiˈ jun ciento li granadas riqˈuin chˈi̱chˈ ut quixletz chiru li cadena.
17. Quixqˈue li okech chiru li templo. Li jun li quicana saˈ lix nim quixqˈue Jaquín chokˈ xcˈabaˈ Ut li okech jun chic li quicana saˈ li tzˈe quixqˈue Boaz chokˈ xcˈabaˈ.

  2Chronicles (3/36)