2Chronicles (27/36)  

1. O̱b xcaˈcˈa̱l (25) chihab cuan re laj Jotam nak qui-oc chokˈ rey. Cuaklaju (16) chihab quicuan saˈ xcuanquil aran Jerusalén. Lix naˈ xJerusa xcˈabaˈ. Aˈan lix rabin laj Sadoc.
2. Laj Jotam quixba̱nu li us chiru li Ka̱cuaˈ joˈ quixba̱nu laj Uzías lix yucuaˈ, abanan incˈaˈ qui-oc saˈ lix templo li Ka̱cuaˈ. Ut eb li tenamit incˈaˈ queˈxcanab xlokˈoninquil li jalanil dios.
3. Li rey Jotam quixyi̱b cuiˈchic li nimla oqueba̱l saˈ lix templo li Ka̱cuaˈ ut quixqˈue ajcuiˈ chi yi̱ba̱c li tzˈac li sutsu cuiˈ li tenamit.
4. Quixyi̱beb li tenamit saˈ eb li tzu̱l aran Judá. Ut saˈ eb li qˈuicheˈ quixyi̱b li cab li najt xteram re xcolbaleb rib.
5. Laj Jotam quipletic riqˈuin lix reyeb li ralal xcˈajol laj Amón. Saˈ li chihab aˈan eb laj Amón queˈxtoj re laj Jotam numenak oxlaju xca̱cˈa̱l quintal li plata ut laje̱b mil quintal li trigo ut laje̱b mil quintal li cebada. Joˈcan queˈxba̱nu saˈ li xcab chihab ut saˈ li rox chihab.
6. Quiniman xcuanquil li rey Jotam xban nak quixba̱nu li us chiru li Ka̱cuaˈ lix Dios.
7. Chixjunil li quixba̱nu li rey Jotam, joˈ ajcuiˈ li ple̱t li quixba̱nu, tzˈi̱banbil retalil saˈ li hu li tzˈi̱banbil cuiˈ retalil li quilajeˈxba̱nu lix reyeb laj Israel ut lix reyeb laj Judá.
8. O̱b xcaˈcˈa̱l chihab cuan re nak qui-oc chokˈ rey. Ut cuaklaju chihab quicuan saˈ xcuanquil aran Jerusalén.
9. Laj Jotam quicam ut quimukeˈ saˈ li naˈajej li queˈmukeˈ cuiˈ lix xeˈto̱nil yucuaˈ saˈ lix tenamit laj David. Ut aˈ chic laj Acaz li ralal qui-oc chokˈ rey chokˈ re̱kaj.

  2Chronicles (27/36)