2Chronicles (2/36)  

1. Li rey Salomón quixye nak tixyi̱b jun li templo re teˈxlokˈoni cuiˈ li Ka̱cuaˈ ut tixyi̱b ajcuiˈ li rochoch aˈan.
2. Quixsiqˈueb li ani teˈba̱nu̱nk re li cˈanjel. Quixxakabeb laje̱b xca̱cˈa̱l (70,000) mil chi cui̱nk re teˈi̱ka̱nk re li cˈaˈak re ru teˈcˈanjelak. Ut quixxakabeb ca̱cˈa̱l mil (80,000) chi cui̱nk chi isi̱nc pec. Ut quixxakabeb oxib mil riqˈuin cuakib ciento chi cui̱nk re teˈjolomi̱nk re li cˈanjel.
3. Li rey Salomón quitzˈi̱bac riqˈuin laj Hiram lix reyeb laj Tiro ut quixye re: —¿Ma incˈaˈ ta̱ru̱k ta̱takla caˈchˈinak incheˈ chacalteˈ joˈ caba̱nu riqˈuin laj David lin yucuaˈ nak quixyi̱b li rochoch aˈan?
4. La̱in oc cue chixyi̱banquil jun li templo re takalokˈoni cuiˈ li Ka̱cuaˈ lin Dios. Aˈanak jun santil naˈajej bar tolokˈoni̱nk cuiˈ cuochbeneb lin tenamit. Aran tocˈatok sununquil ban ut aran tomayejak caxlan cua junelic. Rajlal ekˈela ut rajlal ecuu takacˈat li xul li takamayeja chiru li Dios. Joˈcan ajcuiˈ takaba̱nu rajlal saˈ eb li hiloba̱l cutan ut saˈ xyoˈlajic li po ut saˈ eb li ninkˈe re lokˈoni̱nc joˈ cˈaynako chixba̱nunquil chalen chak junxil.
5. Li templo oc cue chixyi̱banquil, aˈan kˈaxal nim xban nak li kaDios, aˈan li kˈaxal nim xcuanquil saˈ xbe̱neb chixjunileb li yi̱banbil dios.
6. Abanan, ¿ani ta cuiˈ kˈaxal cau rib chixyi̱banquil rochoch li Dios xban nak li Dios incˈaˈ nacuan caˈaj cuiˈ saˈ junak ochoch? Cuan ban saˈ chixjunil li ruchichˈochˈ joˈ ajcuiˈ saˈ li choxa. ¿Anihin ta cuiˈ la̱in nak tinyi̱b li templo usta caˈaj cuiˈ re xcˈatbal li sununquil ban re xlokˈoninquil li Dios?
7. Joˈcan nak yo̱quin chixyebal a̱cue nak tina̱tenkˈa. Ta̱takla chak cue junak cui̱nk naxnau cˈanjelac chi us riqˈuin li chˈi̱chˈ oro, plata, bronce, ut hierro. Ut tixnau ajcuiˈ cˈanjelac riqˈuin li cha̱bil tˈicr púrpura, cak ut azul. Aˈan ta̱trabajik rochbeneb laj Judá ut laj Jerusalén, li ac tzolbileb chi cˈanjelac. Aˈaneb li ac sicˈbileb ru xban laj David inyucuaˈ chi cˈanjelac chiru.
8. Ut ta̱takla ajcuiˈ chak cue li cheˈ chacalteˈ, li ciprés, ut li sándalo li cuan aran Líbano. Ninnau nak eb li nequeˈcˈanjelac cha̱cuu nequeˈxnau xyocˈbal chi cha̱bil li cheˈ. Ut la̱in tintaklaheb ajcuiˈ li nequeˈcˈanjelac chicuu re nak teˈxtenkˈaheb.
9. Tintaklaheb re nak teˈrisi nabal li tzˈalam cheˈ xban nak li templo li tinyi̱b, aˈan kˈaxal nim ut cˈajoˈ xchˈinaˈusal.
10. Ut la̱in tintakla lix tzacae̱mkeb li nequeˈcˈanjelac cha̱cuu, eb li ta̱takla chi tˈanoc cheˈ. Tintakla laje̱b roxcˈa̱l mil quintal li trigo, ut laje̱b roxcˈa̱l mil quintal li cebada. Tintakla ca̱hib ciento mil riqˈuin caˈcˈa̱l mil litro li vino ut tintakla ajcuiˈ nabal li aceite, chan laj Salomón.
11. Ut laj Hiram, lix reyeb laj Tiro quixtakla re̱kaj lix hu laj Salomón ut quixye re chi joˈcaˈin: —Xban nak li Ka̱cuaˈ naxraheb lix tenamit, joˈcan nak catxqˈue chokˈ xreyeb.
12. Lokˈoninbil taxak li Ka̱cuaˈ lix Dioseb laj Israel, li quiyi̱ban re li choxa joˈ ajcuiˈ li ruchichˈochˈ. Aˈan quiqˈuehoc re li rey David jun li ralal cha̱bil ut cuan xnaˈleb. (Li ralal aˈan, aˈan la̱at.) La̱at ta̱yi̱b lix templo li Ka̱cuaˈ ut ta̱yi̱b ajcuiˈ la̱ cuochoch.
13. Joˈcan nak la̱in tintakla a̱cue jun li cui̱nk naxnau cˈanjelac chi us, aj Hiram-abi xcˈabaˈ.
14. Lix naˈ, aˈan xcomoneb li ralal xcˈajol laj Dan ut lix yucuaˈ yoˈlajenak arin Tiro. Naxnau chi us xcˈanjelanquil li oro, plata, bronce ut hierro ut naxnau xqˈuebal xsahob ru. Naxnau ajcuiˈ xcˈanjelanquil li pec ut li cheˈ. Ut naxnau ajcuiˈ xcˈanjelanquil li cha̱bil tˈicr lino, li púrpura, li azul ut li cak. Ut naxnau xyi̱banquil chi us aˈ yal chanru ta̱cuaj. Aˈan ta̱cˈanjelak rochbeneb li nequeˈcˈanjelac cha̱cuu ut rochbeneb ajcuiˈ li queˈcˈanjelac chiru li Ka̱cuaˈ David, la̱ yucuaˈ.
15. Joˈcan nak ka̱cuaˈ Salomón, ta̱takla chak li trigo, li cebada, li aceite ut li vino li xayechiˈi.
16. Takayocˈ li cheˈ saˈ li naˈajej Líbano, li joˈ qˈuial ta̱cˈanjelak cha̱cuu. Ut saˈ xbe̱n poyteˈ takatakla li cheˈ li ta̱cuaj saˈ li palau toj Jope. Ut la̱at ta̱sicˈ chanru nak ta̱cˈam li cheˈ toj Jerusalén, chan laj Hiram lix reyeb laj Tiro.
17. Ut li rey Salomón quixtakla rajlanquileb chixjunileb li jalaneb xtenamit li cuanqueb Israel. Quixba̱nu joˈ quixba̱nu li rey David lix yucuaˈ. Oˈcˈa̱l riqˈuin oxlaju roxcˈa̱l mil riqˈuin cuakib ciento (153,600) li jalaneb xtenamit li cuanqueb Israel.
18. Quixye nak laje̱b xca̱cˈa̱l mil chi cui̱nk teˈi̱ka̱nk, ca̱cˈa̱l mil chi cui̱nk teˈisi̱nk pec saˈ eb li tzu̱l, ut oxib mil riqˈuin cuakib ciento chi cui̱nk teˈtakla̱nk saˈ xbe̱neb li teˈcˈanjelak.

  2Chronicles (2/36)