1Kings (9/22)  

1. Laj Salomón quixchoy xyi̱banquil lix templo li Ka̱cuaˈ joˈ ajcuiˈ lix palacio ut chixjunil li quiraj xyi̱banquil.
2. Li Ka̱cuaˈ quixcˈutbesi rib chiru laj Salomón xcaˈ sut joˈ nak quixcˈutbesi rib chiru aran Gabaón.
3. Ut li Ka̱cuaˈ quixye re: —Xcuabi la̱ tij nak xatzˈa̱ma chicuu. La̱in xinsantobresi li templo aˈin li xayi̱b re tinlokˈoni̱k cuiˈ chi junelic. La̱in junelic tincua̱nk saˈ li templo ut la̱in tin-ilok re chi junelic.
4. Chatcua̱nk saˈ xya̱lal chicuu joˈ nak quicuan laj David la̱ yucuaˈ. Chaba̱nu saˈ ti̱quilal chixjunil li naxye saˈ li chakˈrab.
5. Cui ta̱ba̱nu li cˈaˈru xinye a̱cue, la̱in tinxakab saˈ xnaˈaj la̱ cuanquilal, ut la̱at junelic tattakla̱nk saˈ xbe̱neb laj Israel joˈ quinye re laj David la̱ yucuaˈ nak junelic ta̱cua̱nk junak reheb li ralal xcˈajol chokˈ xreyeb laj Israel.
6. Abanan cui la̱at ut eb la̱ cualal a̱cˈajol te̱canab xba̱nunquil li naxye lin chakˈrab, ut incˈaˈ te̱ba̱nu li cˈaˈru xinye e̱re, ut cui la̱ex tex-oc chixlokˈoninquil li jalanil dios ut texcˈanjelak chiruheb,
7. cui te̱ba̱nu chi joˈcan la̱in texcuisi che̱junilex la̱ex aj Israel saˈ li chˈochˈ li xinqˈue e̱re. Ut li templo aˈin li xinsantobresi chokˈ re inlokˈoninquil tinsach ru. Ut le̱ tenamit Israel ta̱hobekˈ ut ta̱seˈe̱k xbaneb li jalan tenamiteb.
8. Li ani teˈnumekˈ aran teˈsachk xchˈo̱leb ut teˈxseˈe li templo li qˈuebil xlokˈal ut teˈxye, “¿Cˈaˈut nak li Ka̱cuaˈ xba̱nu chi joˈcaˈin re li tenamit aˈin ut re li templo aˈin?” chaˈkeb.
9. Ut eb li jun chˈol chic teˈxye, “Joˈcaˈin xeˈxcˈul xban nak xeˈxtzˈekta̱na li Ka̱cuaˈ Dios li qui-isin chak reheb lix xeˈto̱nil xyucuaˈeb aran Egipto. Ut xeˈoc chixlokˈoninquil li jalanil dios ut chi cˈanjelac chiruheb. Joˈcan nak li Ka̱cuaˈ xqˈue li raylal aˈin saˈ xbe̱neb,” chaˈkeb.—
10. Quinumeˈ junmay chihab xyi̱banquil lix templo li Dios ut lix palacio li rey Salomón.
11. Laj Hiram lix reyeb laj Tiro quixqˈue li cˈaˈru quicˈanjelac chiru laj Salomón re li cablac. Quixqˈue nabal li cheˈ chacalteˈ ut ciprés ut quixqˈue ajcuiˈ nabal li oro. Joˈcan nak laj Salomón quixqˈue re laj Hiram junmay chi tenamit li cuanqueb Galilea.
12. Laj Hiram co̱ chirilbaleb li tenamit li quiqˈueheˈ re xban laj Salomón. Abanan incˈaˈ quicuulac chiru.
13. Ut quixye: —¿Ma aˈin eb li tenamit xaqˈue cue, at cha̱bil cuami̱g? chan re laj Salomón. Ut quixqˈue “Cabul” chokˈ xcˈabaˈeb li tenamit aˈan toj chalen anakcuan.
14. Laj Hiram quixsi re laj Salomón caˈchˈin chic ma̱ jun ciento quintal li oro re li cablac.
15. Laj Salomón quixpuersiheb li tenamit chi cˈanjelac re xyi̱banquil li templo ut lix palacio, ut li cab Milo xcˈabaˈ. Ut quixtakla ajcuiˈ xyi̱banquil li tzˈac li sutsu cuiˈ li tenamit Jerusalén. Joˈcan ajcuiˈ eb li tenamit Hazor, Meguido ut Gezer.
16. Laj Faraón, lix reyeb laj Egipto, co̱ chi pletic saˈ li tenamit Gezer. Quixcˈat li tenamit ut quixcamsiheb laj cananeos li cuanqueb aran. Ut quixsi re lix rabin nak quisumla li naˈajej li quire̱chani. Lix rabin, aˈan li rixakil laj Salomón.
17. Laj Salomón quixtakla cuiˈchic xyi̱banquil li tenamit Gezer, joˈ ajcuiˈ li tenamit Bet-horón li cuan takˈa.
18. Joˈcan ajcuiˈ eb li tenamit Baalat ut Tadmor li cuanqueb saˈ li chaki chˈochˈ.
19. Ut laj Salomón quixtakla ajcuiˈ xyi̱banquil eb li tenamit li xocxo cuiˈ li tzacae̱mkeb, ut li tenamit li xocxo cuiˈ lix carruajeb, li tenamit li cuanqueb cuiˈ lix soldados li nequeˈxic chirix cacua̱y. Quixtakla xyi̱banquil li joˈ qˈuial quiraj xyi̱banquil aran Jerusalén ut Líbano ut saˈ eb li naˈajej li cuanqueb rubel xcuanquil.
20. Cuanqueb li ma̱cuaˈeb aj Israel li toj queˈcana saˈ eb li tenamit aˈan. Aˈaneb aˈin li queˈcana: eb laj amorreo, eb laj heteos, eb laj ferezeos, eb laj heveos, ut eb laj jebuseos.
21. Eb li ralal xcˈajoleb li queˈcana chi cua̱nc saˈ li tenamit Israel queˈqˈueheˈ chi cˈanjelac chi cau xban laj Salomón re xtojbal rix lix naˈajeb. Eb aˈan queˈcana chi cua̱nc aran xban nak eb laj Israel incˈaˈ queˈru chirisinquileb saˈ lix naˈajeb.
22. Ma̱ jun reheb laj Israel queˈqˈueheˈ chi cˈanjelac joˈ queˈcˈanjelac li jalaneb xtenamit xban nak laj Salomón quixqˈueheb laj Israel chi cˈanjelac chokˈ xsoldado. Cuanqueb li queˈqˈueheˈ xcˈanjel saˈ li palacio ut cuanqueb queˈqˈueheˈ chi takla̱nc saˈ xbe̱neb li nequeˈxic saˈ li carruaje re pletic. Ut cuanqueb ajcuiˈ li queˈqˈueheˈ chi takla̱nc saˈ xbe̱neb li soldado li nequeˈxic chirix cacua̱y.
23. O̱b ciento riqˈuin mero ciento (550) eb li cui̱nk li quixxakabeb laj Salomón chi takla̱nc saˈ xbe̱neb li jalaneb xtenamiteb li puersinbileb chi cˈanjelac.
24. Lix rabin laj Faraón qui-el saˈ li tenamit li quicuan cuiˈ laj David ut quikˈaxon saˈ li rochoch li quiyi̱ba̱c xban laj Salomón. Ut laj Salomón quixqˈue chi yi̱ba̱c li cab Milo.
25. Laj Salomón quixqˈue lix cˈatbil mayej oxib sut chiru li chihab. Ut quixqˈue ajcuiˈ saˈ li artal li quixyi̱b re li Ka̱cuaˈ. Quixqˈue lix mayej re xcˈambaleb rib saˈ usilal riqˈuin li Ka̱cuaˈ. Ut quixcˈat ajcuiˈ li incienso saˈ li artal li cuan chiru li naˈajej li nahilan cuiˈ li Ka̱cuaˈ nak queˈrakeˈ chixyi̱banquil li templo.
26. Ut li rey Salomón quixyi̱b nabaleb li ni̱nki jucub saˈ li tenamit Ezión-geber li cuan nachˈ riqˈuin li tenamit Elot chire li Caki Palau li cuan saˈ xcue̱nt Edom.
27. Ut li rey Hiram quixtaklaheb li nequeˈcˈanjelac chiru li nequeˈxnau chi us xchˈeˈbal li jucub. Ut queˈco̱eb rochbeneb li nequeˈcˈanjelac chiru laj Salomón.
28. Eb aˈan queˈco̱eb saˈ li jucub saˈ li tenamit Ofir ut queˈxcˈam chak caˈchˈin chic ma̱ cuaklaju quintal li oro ut queˈxqˈue re li rey Salomón.

  1Kings (9/22)