1Kings (16/22)  

1. Li Ka̱cuaˈ quia̱tinac riqˈuin li profeta Jehú, li ralal laj Hanani ut quixye re nak tixye re li rey Baasa nak incˈaˈ us yo̱.
2. Laj Jehú quixye re laj Baasa: —Joˈcaˈin quixye a̱cue li Ka̱cuaˈ. “La̱at ma̱cˈaˈ a̱cuanquil nak xatcuan. La̱in xinqˈue a̱cuanquil nak xatinxakab chi takla̱nc saˈ xbe̱neb laj Israel, lin tenamit. Abanan la̱at xaba̱nu li ma̱usilal joˈ quixba̱nu laj Jeroboam. Xacˈameb xbe laj Israel chi ma̱cobc. Xban li ma̱c xaba̱nu, xachikˈ injoskˈil.
3. Joˈcan nak la̱in tinsach a̱cuu ut tinsach ruheb la̱ cualal a̱cˈajol joˈ nak xinsach ru laj Jeroboam, li ralal laj Nabat, joˈ eb ajcuiˈ li ralal xcˈajol.
4. Eb la̱ cualal a̱cˈajol li teˈca̱mk saˈ tenamit teˈtiˈekˈ xbaneb li tzˈiˈ. Ut eb li teˈca̱mk saˈ cˈaleba̱l teˈtiˈekˈ xbaneb li soˈsol,” chan li Ka̱cuaˈ.—
5. Chixjunil li quixba̱nu li rey Baasa ut chanru nak quicuan saˈ xcuanquil, tzˈi̱banbil retalil saˈ li hu Crónicas, li tzˈi̱banbil cuiˈ li quilajeˈxba̱nu lix reyeb laj Israel.
6. Laj Baasa quicam ut quimukeˈ Tirsa. Ut aˈ chic laj Ela, li ralal, qui-oc saˈ xcuanquil chokˈ re̱kaj.
7. Li profeta Jehú, li ralal laj Hanani, quixye li cˈaˈru quiyeheˈ re xban li Ka̱cuaˈ chirix laj Baasa ut chirixeb ajcuiˈ li ralal xcˈajol xban li ma̱usilal li quixba̱nu chiru li Ka̱cuaˈ. Laj Baasa quixba̱nu joˈ quixba̱nu laj Jeroboam ut quixchikˈ xjoskˈil li Dios xban li ma̱c quixba̱nu ut xban ajcuiˈ nak quixsach ruheb li ralal xcˈajol laj Jeroboam.
8. Nak yo̱ cuakib xcaˈcˈa̱l (26) chihab roquic chokˈ xreyeb laj Judá laj Asa, laj Ela, li ralal laj Baasa, qui-oc chokˈ xreyeb laj Israel. Cuib chihab quicuan saˈ xcuanquil aran Tirsa.
9. Laj Zimri, li nacˈanjelac chiru laj Ela, quixcˈu̱b ru chanru nak tixcamsi. Laj Zimri, aˈan li nataklan saˈ xbe̱neb yi jach lix carruaje laj Ela. Saˈ jun li cutan laj Ela cuan saˈ rochoch laj Arsa, li na-iloc re lix jun cablal. Qui-ucˈac ut quicala.
10. Laj Zimri qui-oc cuan cuiˈ laj Ela ut quixcamsi. Chirix aˈan laj Zimri qui-oc chokˈ xreyeb laj Judá chokˈ re̱kaj laj Ela. Aˈin quicˈulman nak yo̱ cuukub xcaˈcˈa̱l (27) chihab roquic chokˈ xreyeb laj Judá laj Asa.
11. Nak laj Zimri qui-oc saˈ xcuanquil quixcamsiheb chixjunileb li ralal xcˈajol laj Baasa. Chixjunileb li cui̱nk, joˈ rechˈalal, joˈ rami̱g, queˈcamsi̱c.
12. Quicˈulman joˈ quixye li Dios re li profeta Jehú chirix laj Baasa. Laj Zimri quixcamsi chixjunileb li ralal xcˈajol laj Baasa.
13. Queˈcamsi̱c laj Baasa ut laj Ela li ralal xban li ma̱c queˈxba̱nu ut xban ajcuiˈ nak queˈxcˈam xbeheb laj Israel chi ma̱cobc nak queˈxlokˈoni li jalanil dios li ma̱cˈaˈ nequeˈoc cuiˈ ut queˈxchikˈ xjoskˈil li Dios.
14. Chixjunil li quixba̱nu li rey Ela tzˈi̱banbil retalil saˈ li hu Crónicas, li tzˈi̱banbil cuiˈ li quilajeˈxba̱nu lix reyeb laj Israel.
15. Nak yo̱ cuukub xcaˈcˈa̱l (27) chihab roquic chokˈ xreyeb laj Judá laj Asa, laj Zimri qui-oc saˈ xcuanquil. Cuukub cutan quicuan chokˈ rey aran Tirsa. Eb lix soldados laj Israel cuanqueb Gibetón, saˈ lix tenamiteb laj filisteos.
16. Eb li soldados aj Israel queˈrabi resil nak laj Zimri quixcamsi li rey Ela. Saˈ junpa̱t queˈxxakab laj Omri chokˈ xreyeb laj Israel saˈ li naˈajej li cuanqueb cuiˈ. Laj Omri, aˈan li quitaklan saˈ xbe̱neb li soldados nak toj ma̱jiˈ na-oc chokˈ rey.
17. Chirix aˈan laj Omri rochbeneb chixjunileb laj Israel queˈel saˈ li tenamit Gibetón ut queˈco̱eb chi pletic saˈ li tenamit Tirsa.
18. Laj Zimri quixqˈue retal nak queˈoc chi pletic saˈ li tenamit. Joˈcan nak co̱ saˈ li palacio ut quixloch xxamlel. Ut aran quicˈat laj Zimri saˈ li palacio.
19. Quicam xban li ma̱c quixba̱nu. Quixba̱nu li ma̱usilal chiru li Ka̱cuaˈ, joˈ quixba̱nu laj Jeroboam. Quixchikˈ xjoskˈil li Dios xban nak quixcˈam xbeheb laj Israel chi ma̱cobc chiru li Ka̱cuaˈ.
20. Chixjunil li quixba̱nu li rey Zimri tzˈi̱banbil retalil saˈ li hu Crónicas, li tzˈi̱banbil cuiˈ li quilajeˈxba̱nu lix reyeb laj Israel. Tzˈi̱banbil ajcuiˈ retalil chanru nak quixcamsi li rey Ela.
21. Ut eb li ralal xcˈajol laj Israel queˈxjach ribeb. Yi jach queˈajoc re nak laj Tibni li ralal laj Ginat ta̱oc chokˈ rey ut queˈoquen chirix. Ut li yi jach chic queˈoquen chirix laj Omri.
22. Eb li yo̱queb chi oque̱nc chirix laj Omri queˈnumta saˈ xbe̱neb li jun jachal chic. Laj Tibni quicam ut laj Omri qui-oc chokˈ rey.
23. Nak yo̱ junlaju xcaˈcˈa̱l (31) chihab roquic chokˈ xreyeb laj Judá laj Asa, laj Omri qui-oc chokˈ xreyeb laj Israel. Cablaju chihab quicuan chokˈ rey. Li xbe̱n cuakib chihab quicuan saˈ li tenamit Tirsa.
24. Laj Omri quixlokˈ riqˈuin laj Semer li tzu̱l li cuan Samaria. Quixlokˈ chi jun ciento riqˈuin o̱b roxcˈa̱l (145) libras li plata. Ut saˈ li naˈajej aˈan quixyi̱b jun li tenamit chi cha̱bil. Samaria quixqˈue chokˈ xcˈabaˈ li tenamit aˈan. Quixqˈue li xcˈabaˈ aˈan xban nak aj Semer xcˈabaˈ laj e̱chal re li naˈajej junxil.
25. Laj Omri quixba̱nu li ma̱usilal chiru li Ka̱cuaˈ. Kˈaxal cuiˈchic yibru quixba̱nu chiru li queˈxba̱nu eb li rey li quilajeˈcuan.
26. Quixba̱nu li ma̱usilal joˈ quixba̱nu laj Jeroboam. Quixchikˈ xjoskˈil li Ka̱cuaˈ xban li ma̱c quixba̱nu ut xban ajcuiˈ nak quixcˈam xbeheb laj Israel chi ma̱cobc chiru li Ka̱cuaˈ nak queˈxlokˈoni li jalanil dios.
27. Chixjunil li quixba̱nu li rey Omri, joˈ ajcuiˈ li quixba̱nu riqˈuin xcacuilal xchˈo̱l, tzˈi̱banbil retalil saˈ li hu Crónicas, li tzˈi̱banbil cuiˈ li quilajeˈxba̱nu lix reyeb laj Israel.
28. Li rey Omri quicam ut quimukeˈ saˈ li tenamit Samaria. Ut aˈ chic laj Acab li ralal qui-oc saˈ xcuanquil chokˈ re̱kaj.
29. Ac yo̱ cuakxaklaju xcaˈcˈa̱l (38) chihab roquic chokˈ rey laj Asa saˈ li naˈajej Judá nak laj Acab li ralal laj Omri qui-oc chokˈ rey aran Israel.
30. Cuib xcaˈcˈa̱l (22) chihab quicuan saˈ xcuanquil saˈ li tenamit Samaria. Quima̱cob chiru li Ka̱cuaˈ ut kˈaxal cuiˈchic numtajenak li ma̱usilal li quixba̱nu chiru li queˈxba̱nu li queˈcuan chokˈ rey nak toj ma̱jiˈ na-oc saˈ xcuanquil aˈan.
31. Incˈaˈ quicˈoxlac chixba̱nunquil li ma̱c li quixba̱nu laj Jeroboam li ralal laj Nabat. Ut kˈaxal cuiˈchic yibru quixba̱nu nak quixcˈam chok rixakil lix Jezabel lix rabin laj Et-baal lix reyeb laj Sidón. Ut laj Acab quixlokˈoni li jalanil dios Baal.
32. Quixqˈue chi yi̱ba̱c jun li artal ut jun li templo aran Samaria re teˈxlokˈoni cuiˈ laj Baal.
33. Ut quixqˈue ajcuiˈ chi yi̱ba̱c jun li jalam u̱ch Asera xcˈabaˈ. Ut kˈaxal cuiˈchic quixtaksi xjoskˈil li Dios xban nak kˈaxal cuiˈchic yibru quixba̱nu chiru li queˈxba̱nu li rey li queˈcuan junxil aran Israel nak toj ma̱jiˈ na-oc laj Acab saˈ xcuanquil.
34. Chiruheb li cutan aˈan jun li cui̱nk Bet-el xtenamit, aj Hiel xcˈabaˈ, quixyi̱b cuiˈchic li tenamit Jericó. Ut nak quixqˈue lix cimiento, quicam laj Abiram li xbe̱n ralal. Ut nak queˈxqˈue saˈ xnaˈajeb lix puertil li tzˈac, quicam laj Segub li i̱tzˈinbej. Joˈcaˈin nak quitzˈakloc ru li quixye laj Josué li ralal laj Nun nak quixye li cˈaˈru quiyeheˈ re xban li Ka̱cuaˈ.

  1Kings (16/22)