1Kings (15/22)  

1. Yo̱ cuakxaklaju (18) chihab roquic chokˈ xreyeb laj Israel laj Jeroboam li ralal laj Nabat, nak laj Abiam qui-oc chokˈ rey aran Jerusalén.
2. Oxib chihab quicuan saˈ xcuanquil aran Jerusalén. Lix naˈ laj Abiam, aˈan lix Maaca, lix rabin laj Abisalom.
3. Laj Abiam quixba̱nu li ma̱usilal joˈ quixba̱nu laj Roboam lix yucuaˈ. Incˈaˈ quixlokˈoni li Ka̱cuaˈ chi anchal xchˈo̱l joˈ quixba̱nu laj David lix xeˈto̱nil xyucuaˈ.
4. Li Ka̱cuaˈ Dios incˈaˈ quirisi lix cuanquileb li ralal xcˈajol laj David. Quixqˈue ban jun li ralal laj Abiam chi oc chokˈ rey chokˈ re̱kaj re nak tixcol li tenamit Jerusalén. Quixba̱nu aˈan xban nak naxra laj David laj cˈanjel chiru.
5. Li Ka̱cuaˈ quixba̱nu chi joˈcan xban nak laj David quicuan saˈ ti̱quilal chiru. Junelic quixba̱nu li cˈaˈru quixye li Ka̱cuaˈ toj chalen nak quicam. Caˈaj cuiˈ quima̱cob chiru laj Urías laj heteo.
6. Junelic queˈpletic chi ribileb rib laj Roboam ut laj Jeroboam toj chalen nak quicam laj Roboam.
7. Ut queˈxpleti ajcuiˈ ribeb laj Abiam ut laj Jeroboam. Chixjunil li quilajxba̱nu laj Abiam tzˈi̱banbil retalil saˈ li hu Crónicas li tzˈi̱banbil cuiˈ retalil li quilajeˈxba̱nu lix reyeb laj Judá.
8. Laj Abiam quicam ut quimukeˈ saˈ lix tenamit laj David saˈ li mukleba̱l li queˈmukeˈ cuiˈ lix xeˈto̱nil xyucuaˈ. Ut aˈ chic laj Asa, li ralal, qui-oc saˈ xcuanquil chokˈ re̱kaj laj Abiam.
9. Nak yo̱ junmay chihab roquic chokˈ xreyeb laj Israel laj Jeroboam, laj Asa qui-oc chokˈ xreyeb laj Judá.
10. Laj Asa quicuan saˈ xcuanquil aran Jerusalén jun roxcˈa̱l (41) chihab. Lix naˈ, aˈan lix Maaca, lix rabin laj Abisalom.
11. Laj Asa quicuan saˈ ti̱quilal chiru li Dios joˈ quixba̱nu laj David lix xeˈto̱nil xyucuaˈ.
12. Quirisi saˈ li tenamit eb li ixk ut eb li cui̱nk li kˈaxal yibru queˈxba̱nu chi ribileb rib re xqˈuebal xlokˈal lix dioseb li queˈxyi̱b. Ut quirisiheb ajcuiˈ chixjunil li yi̱banbil dios li quilajeˈxyi̱b lix xeˈto̱nil xyucuaˈeb.
13. Ut quirisi xcuanquil chokˈ reina lix Maaca lix naˈ xban nak quixyi̱b jun lix dios Asera. Laj Asa quixjor lix dios ut quixcˈat chire li haˈ Cedrón.
14. Usta incˈaˈ quixpoˈ chixjunileb li naˈajej li queˈxlokˈoni cuiˈ li jalanil dios, abanan laj Asa junelic cuan saˈ ti̱quilal chiru li Dios toj chalen nak quicam.
15. Ut quixqˈue cuiˈchic saˈ lix templo li Dios li cˈaˈru terto xtzˈak, li oro ut li plata li quixkˈaxtesi lix yucuaˈ re li Ka̱cuaˈ, joˈ ajcuiˈ li quixkˈaxtesi aˈan.
16. Laj Asa, lix reyeb laj Judá, ut laj Baasa, lix reyeb laj Israel, junelic queˈxpleti ribeb chi ribileb rib toj chalen nak queˈcam.
17. Laj Baasa, lix reyeb laj Israel, co̱ Judá chi pletic. Quixyi̱b chi cha̱bil li tenamit Ramá re nak ma̱ ani ta̱ru̱k ta̱oc ut ma̱ ani ta̱ru̱k ta̱e̱lk riqˈuin laj Asa, lix reyeb laj Judá.
18. Joˈcan nak li rey Asa quixchap li oro, li plata ut chixjunil li terto xtzˈak li xocxo saˈ lix templo li Ka̱cuaˈ, ut quixcˈam ajcuiˈ li cuan saˈ li palacio. Ut quixtakla chirixeb li nequeˈcˈanjelac chiru re teˈxcˈam aran Damasco ut teˈxsi re laj Ben-adad lix reyeb laj Siria. Laj Ben-adad, aˈan li ralal laj Tabrimón. Ut laj Tabrimón, aˈan li ralal laj Hezión.
19. Laj Asa quixtakla xyebal re laj Ben-adad: —Kaba̱nuhak junak li contrato chi kibil kib joˈ queˈxba̱nu lin yucuaˈ riqˈuin la̱ yucuaˈ. Xintakla li oro ut li plata chokˈ a̱cue. Nintzˈa̱ma cha̱cuu nak incˈaˈ chic ta̱qˈue xcuanquil li contrato li xaba̱nu riqˈuin laj Baasa, lix reyeb laj Israel, re nak incˈaˈ chic toxchˈiˈchˈiˈi, chan laj Asa.
20. Li rey Ben-adad quixcˈul xchˈo̱l li quixye laj Asa. Joˈcan nak quixtaklaheb lix soldado joˈqueb ajcuiˈ li nequeˈtaklan saˈ xbe̱neb re nak teˈpletik aran Israel. Ut queˈnumta saˈ xbe̱neb li tenamit Ijón, Dan, Abel-bet-maaca, ut quinumta ajcuiˈ saˈ xbe̱neb chixjunileb li naˈajej Cineret joˈ ajcuiˈ chixjunil lix naˈajeb li ralal xcˈajol laj Neftalí.
21. Nak li rey Baasa quirabi resil li cˈaˈru quicˈulman, quixcanab xyi̱banquil li tenamit Ramá ut quisukˈi cuiˈchic Tirsa.
22. Li rey Asa quixtakla xbokbaleb chixjunileb li cuanqueb Judá ut quixye reheb nak ma̱ jun ta̱paltok. Ut quixtaklaheb aran Ramá chixxocbal li pec ut li cheˈ li yo̱ chi cˈanjelac chiru laj Baasa re xyi̱banquil chi cha̱bil li tenamit Ramá. Ut riqˈuin aˈan li rey Asa quixyi̱b chi cha̱bil li cuib chi tenamit Mizpa ut Geba, lix naˈajeb li ralal xcˈajol laj Benjamín.
23. Chixjunil li quilajxba̱nu li rey Asa, ut chanru nak quicuan saˈ xcuanquil, tzˈi̱banbil retalil saˈ li hu Crónicas, li tzˈi̱banbil cuiˈ li quilajeˈxba̱nu lix reyeb laj Judá. Ut tzˈi̱banbil ajcuiˈ retalileb li tenamit li quixyi̱b. Nak ac ti̱x chic, quiyajer nak quirahoˈ li rok.
24. Ut laj Asa quicam ut quimukeˈ saˈ lix tenamit laj David saˈ li mukleba̱l li queˈmukeˈ cuiˈ lix xeˈto̱nil xyucuaˈ. Ut aˈ chic laj Josafat, li ralal, qui-oc saˈ xcuanquil chokˈ re̱kaj.
25. Nak yo̱ xcab chihab roquic laj Asa chokˈ xreyeb laj Judá, laj Nadab li ralal laj Jeroboam qui-oc chokˈ xreyeb laj Israel. Cuib chihab quicuan saˈ xcuanquil.
26. Laj Nadab quixba̱nu li ma̱usilal chiru li Ka̱cuaˈ joˈ quixba̱nu lix yucuaˈ nak quicˈamoc be chiruheb laj Israel chi ma̱cobc chiru li Ka̱cuaˈ.
27. Laj Baasa, li ralal laj Ahías, aˈan xcomoneb li ralal xcˈajol laj Isacar. Quixcˈu̱b ru chanru nak tixcamsi li rey Nadab. Quixcamsi nak laj Nadab ut lix soldados queˈoc chi pletic saˈ li tenamit Gibetón. Li tenamit Gibetón, aˈan xnaˈajeb laj filisteos.
28. Laj Nadab quicamsi̱c nak ac yo̱ rox chihab roquic laj Asa chokˈ xreyeb laj Judá. Laj Baasa qui-oc chokˈ xrey eb laj Israel chokˈ re̱kaj laj Nadab.
29. Laj Baasa ticto qui-oc chixcamsinquileb chixjunileb li ralal xcˈajol laj Jeroboam. Quicˈulman joˈ quixye li Dios re li profeta Ahías, Silo xtenamit. Chixjunileb li ralal xcˈajol laj Jeroboam quilajeˈcamsi̱c. Ma̱ jun chic quicana chi yoˈyo.
30. Queˈcamsi̱c xban nak laj Jeroboam quixchikˈ xjoskˈil li Ka̱cuaˈ, lix Dioseb laj Israel nak quixba̱nu li ma̱usilal ut xban nak quixcˈameb xbe laj Israel chi ma̱cobc chiru li Ka̱cuaˈ.
31. Chixjunil li quixba̱nu li rey Nadab tzˈi̱banbil retalil saˈ li hu Crónicas li tzˈi̱banbil cuiˈ li quilajeˈxba̱nu lix reyeb laj Israel.
32. Laj Asa, lix reyeb laj Judá, ut laj Baasa, lix reyeb laj Israel, junelic queˈpletic chi ribil ribeb toj chalen nak queˈcam.
33. Nak yo̱ rox chihab roquic chokˈ xreyeb laj Judá laj Asa, laj Baasa li ralal laj Ahías, qui-oc chokˈ xreyeb chixjunileb laj Israel. Ca̱hib xcaˈcˈa̱l (24) chihab quicuan saˈ xcuanquil laj Baasa aran Tirsa.
34. Laj Baasa quixba̱nu li ma̱usilal chiru li Ka̱cuaˈ joˈ quixba̱nu laj Jeroboam ut quixcˈam xbeheb laj Israel chi ma̱cobc chiru li Ka̱cuaˈ.

  1Kings (15/22)