1Kings (10/22)  

1. Li reina li cuan aran Sabá quirabi resil nak kˈaxal cuan xnaˈleb laj Salomón xban nak naxqˈue xlokˈal li Dios. Joˈcan nak co̱ aran Jerusalén chi patzˈoc riqˈuin re rilbal ma tixsume tana li patzˈoc li kˈaxal chˈaˈaj xsumenquil.
2. Joˈcan nak co̱ Jerusalén riqˈuin laj Salomón rochbeneb nabal aj cˈanjel chiru. Ut nabaleb li camellos li yo̱queb chi i̱ka̱nc re li cˈaˈru quixcˈam. Nabal li sununquil ban quixcˈam ut nabal li oro. Ut quixcˈam ajcuiˈ li terto̱quil pec. Nak quicuulac riqˈuin laj Salomón quixye re li joˈ qˈuial li cuan saˈ xchˈo̱l nak tixye.
3. Li rey Salomón quixsume chixjunil li cˈaˈru quixpatzˈ li reina. Ut ma̱ jun li patzˈoc incˈaˈ ta quixsume.
4. Li reina re Sabá quixqˈue retal nak laj Salomón cuan xnaˈleb ut quixqˈue ajcuiˈ retal li palacio li quixyi̱b.
5. Ut quixqˈue ajcuiˈ retal li tzacae̱mk li nequeˈxtzaca joˈ ajcuiˈ lix naˈajeb li nequeˈcˈanjelac chiru laj Salomón. Quixqˈue ajcuiˈ retal li rakˈeb li nequeˈtaklan, joˈ ajcuiˈ li rakˈeb li nequeˈcˈanjelac. Ut quixqˈue ajcuiˈ retal li cˈatbil mayej li naxqˈue saˈ lix templo li Ka̱cuaˈ. Riqˈuin chixjunil li quiril, quisach xchˈo̱l.
6. Ut li reina quixye re li rey Salomón: —Tzˈakal ya̱l li quicuabi resil saˈ lin tenamit nak nabal li cˈaˈru a̱cue ut kˈaxal cuiˈchic cuan a̱naˈleb.
7. La̱in incˈaˈ ninpa̱b toj xinchal arin ut riqˈuin xnakˈ cuu xcuil chixjunil. Ya̱l nak kˈaxal cuan a̱naˈleb ut nabal li cˈaˈru a̱cue. Ya̱l li cˈaˈru quicuabi resil cha̱cuix. Riqˈuin aˈin ninqˈue retal nak moco tzˈakal ta yi jach li queˈxserakˈi cue.
8. Us xak reheb chixjunileb li cuanqueb a̱cuiqˈuin. Us xak reheb li nequeˈcˈanjelac cha̱cuu xban nak junelic yo̱queb chirabinquil li cha̱bil naˈleb a̱cuiqˈuin.
9. Lokˈoninbil taxak ru li Ka̱cuaˈ la̱ Dios xban nak xcˈojob xchˈo̱l saˈ a̱be̱n ut xatxxakab saˈ li cuanquilal saˈ xbe̱neb laj Israel. Li Ka̱cuaˈ junelic naxraheb laj Israel. Joˈcan nak xatxxakab chokˈ xreyeb re nak tattakla̱nk saˈ xbe̱neb saˈ xya̱lal ut saˈ ti̱quilal, chan.
10. Li reina re li tenamit Sabá quixsi re li rey Salomón caˈchˈin chic ma̱ jun ciento quintal li oro. Ut quixsi ajcuiˈ re nabal li sununquil ban joˈ ajcuiˈ li terto̱quil pec. Ma̱ jun sut quisiheˈ nabal li sununquil ban re li rey Salomón joˈ li quixsi li reina.
11. Eb li jucub li quixtakla li rey Hiram, li quicˈamoc chak re li oro aran Ofir, queˈxcˈam ajcuiˈ chak nabal li cha̱bil cheˈ sándalo xcˈabaˈ joˈ ajcuiˈ li terto̱quil pec.
12. Li cha̱bil cheˈ sándalo quicˈanjelac chiru laj Salomón re xyi̱banquileb li gradas re li templo ut re ajcuiˈ li palacio. Ut quixyi̱beb ajcuiˈ li arpa chiru joˈ ajcuiˈ li salterio re ta̱cˈanjelak chiruheb li nequeˈcuajbac. Ma̱ jun sut chic quicuulac li cha̱bil cheˈ aran Israel ut ma̱ jun sut chic queˈril ru toj chalen anakcuan.
13. Li rey Salomón quixqˈue xma̱tan li reina re Sabá ut quixsi ajcuiˈ re li joˈ qˈuial quiraj. Ut quixqˈue ajcuiˈ re chixjunil li joˈ qˈuial quixpatzˈ re. Chirix aˈan li reina quisukˈi saˈ lix tenamit rochbeneb lix mo̱s.
14. Numenak o̱b ciento quintal li oro li naxcˈul laj Salomón rajlal chihab.
15. Ut ma̱cˈaˈ saˈ ajl li naxcˈul riqˈuineb laj yaconel ut eb laj cˈay, joˈ eb ajcuiˈ li naxcˈul riqˈuineb chixjunileb li rey re Arabia joˈ eb ajcuiˈ li nequeˈtaklan saˈ li junju̱nk chi tenamit.
16. Riqˈuin li oro aˈan quixtakla xyi̱banquil cuib ciento li chˈi̱chˈ li nequeˈxcol cuiˈ re xchˈo̱leb li soldados. Numenak oxlaju libra li cha̱bil oro li queˈxyi̱b cuiˈ li junju̱nk chi ni̱nki chˈi̱chˈ.
17. Ut quixqˈue ajcuiˈ chi yi̱ba̱c oxib ciento li cocˈ chˈi̱chˈ li nequeˈxcol cuiˈ reheb xchˈo̱l. Numenak oxib libra li cha̱bil oro li queˈxyi̱b cuiˈ li junju̱nk chi chˈi̱chˈ. Chixjunileb li chˈi̱chˈ aˈin quixoqueˈ saˈ li palacio “Qˈuicheˈ re Líbano” xcˈabaˈ.
18. Li rey quixtakla ajcuiˈ xyi̱banquil jun li nimla cˈojariba̱l riqˈuin marfil ut queˈxletz li cha̱bil oro chiru.
19. Li cˈojariba̱l aˈan cuan cuakib tasal lix takleba̱l. Ut lix cˈa̱n li rix aˈan sursu. Xcaˈ pacˈalil cuan xnaˈaj li rukˈ. Ut yi̱banbil retalil li cakcoj chiru li cˈojariba̱l saˈ xcaˈ pacˈalil.
20. Ut saˈ xbe̱neb li takleba̱l yi̱banbileb retalil cablaju li cakcoj. Junju̱nk saˈ xcaˈ pacˈalil. Ma̱ jun reheb li tenamit queˈxyi̱b jun li cˈojariba̱l joˈ li cˈojariba̱l aˈan.
21. Chixjunil lix secˈ li rey Salomón, aˈan junes cha̱bil oro, joˈ eb ajcuiˈ chixjunil li secˈ li cuan saˈ li palacio “Qˈuicheˈ re Líbano” xcˈabaˈ. Ma̱cˈaˈ li secˈ plata riqˈuin xban nak li plata saˈ eb li cutan aˈan ma̱cˈaˈ xtzˈak.
22. Rajlal oxib chihab lix jucub laj Salomón nequeˈchal chak Tarsis joˈ eb ajcuiˈ lix jucub li rey Hiram ut nequeˈxcˈam chak li oro, li plata, ut li marfil. Ut nequeˈxcˈam ajcuiˈ chak li batzˈ ut li pavo real.
23. Li rey Salomón aˈan li kˈaxal cuan xnaˈleb ut kˈaxal biom chiruheb chixjunileb li rey li cuanqueb saˈ ruchichˈochˈ.
24. Chixjunileb li cristian li cuanqueb saˈ ruchichˈochˈ queˈraj xnaubal ru laj Salomón. Ut queˈraj rabinquil li naˈleb li qˈuebil re xban li Dios.
25. Rajlal chihab nabaleb li nequeˈxic chirilbal laj Salomón nequeˈxcˈam xma̱tan. Nequeˈxsi re li cˈaˈak re ru yi̱banbil riqˈuin oro ut plata, li tˈicr, li sununquil ban, li chˈi̱chˈ re pletic, joˈ eb ajcuiˈ li cacua̱y ut eb li mu̱l.
26. Laj Salomón quixchˈutubeb lix carruajes ut eb lix soldados li nequeˈxic chirix cacua̱y. Cuanqueb jun mil riqˈuin ca̱hib ciento (1,400) lix carruajes ut cablaju mil (12,000) li cui̱nk li nequeˈxic chirix cacua̱y. Cuan li quixcˈameb saˈ li tenamit li quixyi̱b re xxocbaleb lix carruaje ut cuan queˈcana Jerusalén cuan cuiˈ li rey.
27. Nak cuan chokˈ rey laj Salomón aran Jerusalén, quixchˈutub nabal li plata. Chanchan xqˈuial li pec. Joˈcan ajcuiˈ li cheˈ chacalteˈ. Nabal cuan. Chanchan xqˈuial li cheˈ higo li cuan aran Sefela.
28. Li cacua̱y li naxlokˈ li rey Salomón nequeˈchal chak aran Egipto. Li jun chˈu̱taleb lix mo̱s laj Salomón nequeˈxic saˈ li tenamit aˈan chixlokˈbal li cacua̱y.
29. Nequeˈchal nequeˈxic aran Egipto chi lokˈoc. Nequeˈxlokˈ li carruaje aran Egipto chi cuakib ciento (600) chi tumin plata. Ut li cacua̱y nequeˈxlokˈ chi jun ciento riqˈuin mero ciento (150). Joˈcan nequeˈxlokˈ cuiˈ eb aˈan. Ut eb lix reyeb laj heteos, ut eb li rey re Siria nequeˈxlokˈ li cacua̱y ut li carruaje riqˈuineb aˈan.

  1Kings (10/22)