1Chronicles (29/29)    

1. Chirix aˈan li rey David quia̱tinac riqˈuineb chixjunileb li chˈutchˈu̱queb aran. Quixye reheb: —Laj Salomón li cualal, li sicˈbil ru xban li Dios, aˈan toj sa̱j ut li cˈanjel kˈaxal nim xban nak li templo li tixyi̱b moco re cui̱nk ta. Re ban li nimajcual Dios.
2. La̱in xinyal inkˈe chixchˈutubanquil chixjunil li ta̱cˈanjelak re xyi̱banquil lix templo li Dios. Xinchˈutub li oro re li cˈaˈak re ru li ta̱yi̱ba̱k riqˈuin oro, ut xinchˈutub li plata re li ta̱yi̱ba̱k riqˈuin plata ut li bronce re li ta̱yi̱ba̱k riqˈuin bronce. Xinchˈutub li hierro re li ta̱yi̱ba̱k riqˈuin hierro ut li cheˈ re li ta̱yi̱ba̱k riqˈuin cheˈ. Xinchˈutub ajcuiˈ li cha̱bil pec ónice ut li pec li terto xtzˈak, joˈ ajcuiˈ li kˈeki pec ut li pec jalan jala̱nk xcolor. Ut cuan ajcuiˈ nabal li cha̱bil pec mármol.
3. Usta ac xchˈutla chixjunil li cˈaˈak re ru aˈin, la̱in tinqˈue lin oro ut lin plata li xocxo inban, xban nak kˈaxal cuan jun inrahom saˈ xbe̱n lix templo li Ka̱cuaˈ lin Dios.
4. Tinqˈue cuib mil riqˈuin cuib ciento (2,200) quintal li tzˈakal oro ut o̱b mil riqˈuin oxcˈa̱l (5,060) quintal li tzˈakal plata li ac isinbil xtzˈajnil. Aˈan li ta̱cˈanjelak re xletzbal chiru li tzˈac saˈ eb li cab.
5. Li oro ut li plata, aˈan ta̱cˈanjelak chiruheb li teˈcˈanjelak riqˈuin li oro ut li plata. ¿Ma cuan saˈ e̱ya̱nk la̱ex na-ala saˈ xchˈo̱l xqˈuebal xmayej re xyi̱banquil lix templo li Dios? chan laj David.
6. Ut eb li nequeˈcˈamoc be saˈ xya̱nkeb li junju̱nk xte̱paleb laj Israel, joˈ eb ajcuiˈ li nequeˈtaklan saˈ xbe̱neb li soldado, ut eb li nequeˈtaklan saˈ xbe̱n li cˈaˈru re li rey, queˈxqˈue xmayejeb joˈ qui-ala saˈ xchˈo̱leb.
7. Aˈin xqˈuial li queˈxqˈue re xyi̱banquil li templo: Oxib mil riqˈuin cuakxakib ciento quintal riqˈuin laje̱b roxcˈa̱l quintal (3,850) li oro, ut laje̱b mil chi tumin oro. Queˈxqˈue ajcuiˈ cuukub mil quintal riqˈuin cuib ciento riqˈuin oxcˈa̱l (7,260) quintal li plata, ut oxlaju mil quintal riqˈuin cuib ciento (13,200) quintal li kˈan chˈi̱chˈ bronce, ut queˈxqˈue ajcuiˈ cablaju xca̱cˈa̱l mil quintal riqˈuin cuakib ciento (72,600) quintal li cauhil chˈi̱chˈ hierro.
8. Ut eb li cuan terto̱quil pec riqˈuineb queˈxqˈue re ta̱qˈuehekˈ saˈ li naˈajej li naxocman cuiˈ li terto xtzˈak re li templo. Laj Jehiel, ralal laj Gersón, aˈan li na-iloc re li terto xtzˈak.
9. Cˈajoˈ nak queˈsahoˈ xchˈo̱leb li cristian xban nak chi anchaleb xchˈo̱l queˈxqˈue re li Ka̱cuaˈ li joˈ qˈuial qui-ala saˈ xchˈo̱leb.
10. Joˈcan ajcuiˈ li rey David. Cˈajoˈ nak quisahoˈ saˈ xchˈo̱l. Ut quixlokˈoni li Ka̱cuaˈ Dios chiruheb chixjunileb li chˈutchˈu̱queb aran ut quixye: —Lokˈoninbilat taxak, at nimajcual Dios. La̱at lix Dios laj Israel li kaxeˈto̱nil yucuaˈ chalen chak junxil ut toj chalen anakcuan.
11. At Ka̱cuaˈ, a̱cue la̱at li cuanquilal, li lokˈal ut li lokˈoni̱c. A̱cˈulub nak ta̱qˈuehekˈ a̱lokˈal ut ta̱nima̱k a̱cuu. Chixjunil li cˈaˈru cuan, a̱cue la̱at, joˈ li cuan saˈ choxa, joˈ ajcuiˈ li cuan saˈ ruchichˈochˈ. A̱cue la̱at li cuanquilal. La̱at li kˈaxal nim a̱cuanquil saˈ xbe̱n chixjunil.
12. La̱at nacatqˈuehoc re li biomal ut li lokˈal. La̱at yal a̱cue saˈ xbe̱n chixjunil. Saˈ a̱cuukˈ cuan li cacuilal ut li cuanquilal. La̱at nacatqˈuehoc re li junju̱nk lix cacuilal ut lix cuanquilal.
13. Joˈcan ut nak la̱o nakanima a̱cuu ut nakaqˈue xlokˈal la̱ santil cˈabaˈ, at Ka̱cuaˈ, at kaDios.
14. ¿Chanru nak la̱in tinqˈue cˈaˈru a̱cue? Ut, ¿chanru nak eb lin tenamit teˈxqˈue li na-ala saˈ xchˈo̱leb xqˈuebal a̱cue? La̱o ma̱cˈaˈ cuan ke. Chixjunil li nakaqˈue a̱cue, la̱at ajcuiˈ xatqˈuehoc ke.
15. La̱o chanchano li jalaneb xtenamit cha̱cuu xban nak la̱o yal numelo joˈ eb li kaxeˈto̱nil yucuaˈ. Li kayuˈam arin saˈ ruchichˈochˈ saˈ junpa̱t ta̱osokˈ.
16. At Ka̱cuaˈ, at kaDios, chixjunil li xkachˈutub re takayi̱b la̱ templo re xlokˈoninquil la̱ santil cˈabaˈ, la̱at xatqˈuehoc ke. La̱at aj e̱chal re chixjunil.
17. At inDios, la̱in ninnau nak la̱at nacanau li cˈaˈru nanumeˈ saˈ li kacˈaˈux. Nacuulac cha̱cuu li ti̱quilal. Joˈcan nak la̱in chi anchal inchˈo̱l xinqˈue a̱cue chixjunil aˈin. Ut anakcuan xinqˈue retal nak chi saheb saˈ xchˈo̱leb chixjunileb la̱ tenamit li chˈutchˈu̱queb arin xeˈxqˈue a̱cue lix mayejeb.
18. At nimajcual Dios, la̱at lix Dioseb laj Abraham, laj Isaac, ut laj Israel li kaxeˈto̱nil yucuaˈ. Chatenkˈaheb la̱ tenamit re nak junelic taxak cua̱nk saˈ xchˈo̱leb li naˈleb aˈin ut ti̱cakeb xchˈo̱l cha̱cuu.
19. Nintzˈa̱ma cha̱cuu nak ta̱tenkˈa laj Salomón li cualal. Ti̱cak taxak xchˈo̱l re nak tixba̱nu li cˈaˈru naxye saˈ la̱ chakˈrab. Tixba̱nu taxak chixjunil li cˈanjel ut tixyi̱b taxak la̱ templo li ac xincauresi chixjunil li cˈaˈak re ru re xyi̱banquil, chan laj David.
20. Chirix aˈan laj David quixye reheb chixjunileb li tenamit li chˈutchˈu̱queb aran: —Lokˈonihomak li Ka̱cuaˈ li kaDios, chan. Ut chixjunileb queˈxlokˈoni li Ka̱cuaˈ, lix Dioseb lix xeˈto̱nil yucuaˈ. Queˈxcuikˈib ribeb saˈ chˈochˈ chiru li Ka̱cuaˈ ut chiru ajcuiˈ li rey.
21. Cuulajak chic queˈmayejac chiru li Ka̱cuaˈ ut queˈxcˈat lix mayejeb. Queˈxmayeja jun mil li toro, jun mil li carner, ut jun mil li carner li toj sa̱jeb. Ut queˈxmayeja ajcuiˈ li vino. Queˈxmayeja nabal lix mayej saˈ xcˈabaˈeb chixjunileb laj Israel.
22. Queˈcuaˈac ut queˈucˈac chiru li Ka̱cuaˈ saˈ li cutan aˈan chi kˈaxal sa saˈ xchˈo̱leb. Ut queˈxxakab cuiˈchic xcaˈ sut laj Salomón li ralal laj David chokˈ xreyeb. Ut chiru li Ka̱cuaˈ queˈxqˈue li aceite saˈ xjolom re xxakabanquil chokˈ rey ut queˈxxakab laj Sadoc chokˈ aj tij.
23. Ut laj Salomón qui-oc chokˈ rey saˈ xbe̱neb lix tenamit li Dios chokˈ re̱kaj laj David lix yucuaˈ. Us na-el chiru chixjunil li naxba̱nu. Ut chixjunileb laj Israel queˈxba̱nu li cˈaˈru quixye laj Salomón.
24. Chixjunileb li cuanqueb xcuanquil joˈ eb ajcuiˈ li cauheb rib chi pletic ut chixjunileb li ralal laj David queˈxqˈue xlokˈal li rey Salomón.
25. Ut li Ka̱cuaˈ quixnimobresi xcuanquil laj Salomón chiruheb chixjunileb laj Israel. Ma̱ jun chic rey quicuan nak toj ma̱jiˈ na-oc saˈ xcuanquil laj Salomón quiqˈueheˈ xlokˈal joˈ laj Salomón.
26. Laj David li ralal laj Isaí quicuan chokˈ xreyeb li tenamit Israel.
27. Caˈcˈa̱l chihab quicuan chokˈ xreyeb laj Israel. Cuukub chihab quicuan saˈ xcuanquil aran Hebrón. Ut oxlaju xcaˈcˈa̱l chihab quicuan saˈ xcuanquil aran Jerusalén.
28. Ac ti̱x chic chi us laj David nak quicam. Najt rok lix yuˈam ut cuan xlokˈal ut xbiomal. Ut aˈ chic laj Salomón li ralal, aˈan li qui-oc chokˈ xreyeb laj Israel chokˈ re̱kaj laj David.
29. Chixjunil li quilajxba̱nu laj David, chalen saˈ xticlajic nak qui-oc chokˈ rey ut toj nak quixrak lix cˈanjel tzˈi̱banbil retal saˈ lix hu li profeta Samuel ut tzˈi̱banbil ajcuiˈ retalil saˈ eb lix hu li profeta Natán ut li profeta Gad.
30. Tzˈi̱banbil retalil chanru nak quitaklan ut chanru lix cuanquil li rey David. Ut tzˈi̱banbil ajcuiˈ retalil li cˈaˈru quixcˈul aˈan joˈ eb ajcuiˈ laj Israel. Ut tzˈi̱banbil retalil li cˈaˈru queˈxcˈul eb li jalan tenamit.

  1Chronicles (29/29)