Psalms (84/150)  

1. Untuk pemimpin kor. Menurut lagu: Gitit. Mazmur kaum Korah. (84-2) Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Allah Yang Mahakuasa!
2. (84-3) Hatiku sangat merindukan Rumah-Mu, jiwa ragaku bersorak bagi Allah yang hidup.
3. (84-4) Bahkan burung pipit mendapat rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat mereka menaruh anaknya di dekat mezbah-Mu, ya TUHAN Yang Mahakuasa, Rajaku dan Allahku.
4. (84-5) Sungguh bahagia orang yang tinggal di Rumah-Mu, dan menyanyikan pujian bagi-Mu selalu.
5. (84-6) Bahagialah orang yang mendapat kekuatan daripada-Mu, dan yang berhasrat mengadakan ziarah ke Gunung Sion.
6. (84-7) Sementara mereka berjalan melalui lembah Baka, tempat itu mereka ubah menjadi mata air, hujan pertama melimpahinya dengan berkat.
7. (84-8) Kekuatan mereka semakin bertambah, waktu berjalan ke Sion, ke tempat Allah segala dewata menampakkan diri.
8. (84-9) Dengarlah doaku, ya TUHAN Allah Yang Mahakuasa, dengarkanlah, ya Allah Yakub.
9. (84-10) Berkatilah raja kami, ya Allah, lindungilah orang yang telah Kaupilih.
10. (84-11) Lebih baik satu hari di Rumah-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Aku memilih menjadi penjaga pintu di Rumah Allahku daripada tinggal di rumah orang jahat.
11. (84-12) Sebab TUHAN Allah pelindung kita dan raja yang agung, yang menganugerahi kita kasih dan kehormatan. Ia tak pernah menolak apa pun yang baik terhadap orang yang hidupnya tidak bercela.
12. (84-13) Ya TUHAN Yang Mahakuasa, berbahagialah orang yang percaya kepada-Mu.

  Psalms (84/150)