Psalms (81/150)  

1. Untuk pemimpin kor. Menurut lagu: Gitit. Dari Asaf. (81-2) Nyanyikanlah puji-pujian bagi Allah, kekuatan kita, bersoraklah dengan gembira bagi Allah Yakub.
2. (81-3) Bunyikanlah rebana, angkatlah lagu, petiklah gambus dan kecapi dengan merdu.
3. (81-4) Tiuplah terompet pada hari raya kita, pada pesta bulan baru dan bulan purnama.
4. (81-5) Sebab hal itu suatu peraturan di Israel, suatu perintah dari Allah Yakub.
5. (81-6) Ia menjadikannya sebuah ketetapan bagi bangsa Israel, ketika Ia maju melawan Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal,
6. (81-7) "Aku telah mengangkat beban dari pundakmu, dan melepaskan keranjang pikulan dari tanganmu.
7. (81-8) Dalam kesusahanmu kamu berseru, dan Aku menyelamatkan kamu. Kujawab kamu dari guntur tempat Aku bersembunyi, Kuuji kamu di mata air Meriba.
8. (81-9) Dengarlah peringatan-Ku, hai umat-Ku, Israel, sekiranya kamu mau mendengarkan Aku!
9. (81-10) Jangan di antaramu ada ilah lain, janganlah menyembah ilah asing.
10. (81-11) Akulah TUHAN Allahmu, yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Waktu kamu lapar kamu Kuberi makan.
11. (81-12) Tapi umat-Ku tak mau mendengarkan Aku, Israel tak mau taat kepada-Ku.
12. (81-13) Sebab itu Aku membiarkan mereka berkeras kepala; biarlah mereka mengikuti kemauan mereka sendiri.
13. (81-14) Ah, sekiranya umat-Ku mau mendengarkan Aku, sekiranya mereka mau taat kepada-Ku,
14. (81-15) maka Aku segera menundukkan musuh mereka, dan mengalahkan semua lawan mereka.
15. (81-16) Orang yang membenci Aku akan Kutaklukkan, mereka akan dihukum untuk selama-lamanya.
16. (81-17) Tetapi umat-Ku akan Kuberi makan gandum pilihan, dan Kukenyangkan dengan madu hutan."

  Psalms (81/150)