Psalms (8/150)  

1. Untuk pemimpin kor. Menurut lagu Gitit. Mazmur Daud. (8-2) Ya TUHAN, Allah kami, kuasa-Mu termasyhur di seluruh bumi! Keagungan-Mu yang mengatasi langit
2. (8-3) dinyanyikan oleh anak-anak dan bayi. Pemerintahan-Mu teguh tak tergoyahkan untuk membungkamkan musuh dan lawan.
3. (8-4) Bila kupandang langit yang Kauciptakan, bulan dan bintang-bintang yang Kaupasang,
4. (8-5) apakah manusia itu, sehingga Kauingat dia, siapakah dia, sehingga Kaupelihara?
5. (8-6) Tetapi Kauangkat dia hampir setara dengan Allah, kaumahkotai dia dengan keagungan dan kehormatan.
6. (8-7) Kauberi dia kuasa atas alam raya, seluruh ciptaan-Mu Kautundukkan kepadanya:
7. (8-8) domba, sapi dan ternak semuanya, juga binatang di padang belantara;
8. (8-9) burung-burung dan ikan-ikan, semua makhluk di dalam lautan.
9. (8-10) Ya TUHAN, Tuhan kami, keagungan-Mu termasyhur di seluruh bumi!

  Psalms (8/150)