Psalms (7/150)  

1. Ratapan Daud, yang dinyanyikan bagi TUHAN karena Kus, orang Benyamin itu. (7-2) Ya TUHAN Allahku, aku berlindung pada-Mu; selamatkanlah dan lepaskanlah aku dari semua orang yang mengejar aku.
2. (7-3) Jangan biarkan mereka seperti singa menerkam dan menyeret aku dan tak ada pertolongan bagiku.
3. (7-4) Ya TUHAN Allahku, sekiranya aku berlaku curang, berbuat jahat terhadap kawan, atau merugikan lawan tanpa alasan, sekiranya aku berbuat demikian,
4. (7:3)
5. (7-6) biarlah aku dikejar dan ditangkap musuh, lalu dibunuh dan ditinggalkan di tanah.
6. (7-7) Bangkitlah dalam kemarahan-Mu, ya TUHAN, lawanlah amukan musuh-musuhku. Bangkitlah untuk menolong aku, sebab Engkau menuntut keadilan.
7. (7-8) Himpunlah bangsa-bangsa di sekeliling-Mu, dan berkuasalah atas mereka dari takhta-Mu di surga.
8. (7-9) Engkau menghakimi umat manusia; berilah aku keadilan, ya TUHAN, sebab aku tidak bersalah.
9. (7-10) Hentikanlah kejahatan orang durhaka dan teguhkanlah hati orang baik, sebab Engkau Allah yang adil, yang menyelami hati dan pikiran manusia.
10. (7-11) Pelindungku ialah Allah yang menyelamatkan orang yang tulus hati.
11. (7-12) Allah adalah hakim yang adil, yang setiap saat menghukum orang jahat.
12. (7-13) Kalau kelakuan mereka tidak berubah, Ia siap dengan senjata yang mematikan. Ia mengasah pedangnya dan merentangkan busurnya, lalu membidikkan panah-panah-Nya yang berapi.
13. (7:12)
14. (7-15) Lihatlah, orang jahat merencanakan kejahatan; ia membuat rencana jahat dan melakukan penipuan.
15. (7-16) Ia menggali lubang untuk orang lain, tetapi ia sendiri jatuh ke dalamnya.
16. (7-17) Jadi ia dihukum oleh kejahatannya sendiri, dan disiksa oleh kekerasannya sendiri.
17. (7-18) Aku bersyukur kepada TUHAN sebab Ia adil, kunyanyikan pujian bagi TUHAN, Yang Mahatinggi.

  Psalms (7/150)