Psalms (66/150)  

1. Untuk pemimpin kor. Sebuah nyanyian. Bersorak-sorailah untuk Allah, hai seluruh bumi!
2. Bernyanyilah dan agungkanlah nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian.
3. Katakanlah kepada Allah, "Sungguh mengagumkan perbuatan-Mu! Musuh tunduk kepada-Mu penuh ketakutan, sebab sangat besarlah kuasa-Mu.
4. Seluruh bumi sujud menyembah Engkau, mereka menyanyi memuji nama-Mu."
5. Datanglah dan pandanglah perbuatan Allah, sungguh mengagumkan karya-karya-Nya di antara manusia!
6. Laut diubah-Nya menjadi tanah kering, leluhur kami menyeberanginya dengan berjalan kaki. Maka kami bergembira karena perbuatan-Nya.
7. Ia memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bangsa-bangsa diawasi-Nya, supaya pemberontak tak dapat menyombong terhadap-Nya.
8. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, serukanlah pujianmu kepada-Nya!
9. Ia telah menjaga kami supaya tetap hidup, dan tidak membiarkan kami jatuh.
10. Ya Allah, Engkau telah menguji kami seperti orang memurnikan perak di dalam api.
11. Kaubiarkan kami jatuh ke dalam perangkap, dan Kauberi beban yang sangat berat.
12. Kaubiarkan kami diinjak-injak musuh; kami melintasi banjir dan api. Tetapi sekarang kami telah Kaubawa ke tempat yang makmur.
13. Aku akan membawa kurban bakaran ke Rumah-Mu dan menepati janjiku kepada-Mu,
14. janji yang kuucapkan waktu aku dalam kesusahan.
15. Kupersembahkan kepada-Mu kurban bakaran dari binatang pilihan, kambing domba dan sapi jantan, asapnya membubung ke langit.
16. Datanglah dan dengarlah, hai semua orang takwa, akan kuceritakan apa yang dilakukan Allah bagiku.
17. Aku telah berseru minta tolong kepada-Nya; sekarang kunyanyikan pujian bagi-Nya.
18. Sekiranya aku senang memikirkan kejahatan, pasti TUHAN tak mau mendengarkan.
19. Tetapi Allah sudah mendengar aku, Ia memperhatikan permohonanku.
20. Aku memuji Allah sebab Ia tidak menolak doaku, dan tidak berhenti mengasihi aku.

  Psalms (66/150)