Psalms (45/150)  

1. Mazmur kaum Korah. Nyanyian kasih. Untuk pemimpin kor. Menurut paduan nada: Bunga bakung. (45-2) Kata-kata indah meluap dari hatiku, kupersembahkan laguku kepada raja. Laksana pena seorang pujangga mahir, lidahku siap mengucapkan syair.
2. (45-3) Engkau yang paling tampan di antara manusia, kata-katamu penuh kebaikan, sebab itu engkau diberkati Allah untuk selama-lamanya.
3. (45-4) Ikatkan pedangmu di pinggang, hai raja perkasa, engkau sangat agung dan semarak!
4. (45-5) Majulah dengan gagah menuju kejayaan memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang lembut; dengan kekuatanmu rebutlah kemenangan yang besar!
5. (45-6) Panahmu yang tajam menembus jantung musuhmu, bangsa-bangsa jatuh di depan kakimu.
6. (45-7) Allah memberi engkau kuasa untuk memerintah, kuasamu bertahan untuk selama-lamanya; dengan adil engkau memerintah rakyatmu.
7. (45-8) Engkau mencintai yang benar dan membenci yang jahat; sebab itu, Allah, Allahmu telah memilih engkau, dan membahagiakan engkau melebihi raja-raja lainnya.
8. (45-9) Pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana; pemain musik di istana gading membuat engkau gembira.
9. (45-10) Di antara dayang-dayang istana terdapat putri-putri raja. Di kanan takhta berdiri permaisuri dengan perhiasan emas murni.
10. (45-11) Hai Putri, dengarlah kata-kataku, lupakanlah bangsa dan kaum kerabatmu.
11. (45-12) Kecantikanmu memikat hati raja, ia tuanmu, tunduklah kepadanya.
12. (45-13) Penduduk Tirus membawa persembahan bagimu; orang kaya berusaha mengambil hatimu.
13. (45-14) Putri raja masuk dengan penuh semarak, gaunnya bersulam emas.
14. (45-15) Dengan pakaian beraneka warna ia diarak kepada raja, diiringi para perawan, teman-temannya, mereka juga untuk raja.
15. (45-16) Mereka bersorak-sorai dengan gembira waktu diantar masuk ke dalam istana raja!
16. (45-17) Engkau, rajaku, akan mendapat banyak putra untuk menduduki takhta nenek moyangmu. Mereka akan kaujadikan penguasa atas seluruh bumi.
17. (45-18) Dengan lagu ini kumasyhurkan engkau turun-temurun bangsa-bangsa akan memuji engkau selama-lamanya.

  Psalms (45/150)