Psalms (24/150)  

1. Mazmur Daud. Milik Tuhanlah bumi seisinya, dunia dan semua yang mendiaminya.
2. Ia meletakkan dasarnya di atas lautan, dan menegakkannya di atas air yang dalam.
3. Siapakah yang boleh naik ke Bukit TUHAN, dan masuk ke dalam Rumah-Nya?
4. Orang yang tidak bercela pikiran dan perbuatannya, yang tidak bersumpah palsu dan tidak menyembah berhala.
5. Dialah yang akan diberkati dan diselamatkan TUHAN, dan dinyatakan tidak bersalah oleh Allah.
6. Begitulah orang yang datang menghadap Allah, yang datang menyembah Allah Yakub.
7. Bukalah lebar-lebar gerbang tua, supaya masuk Raja yang mulia.
8. Siapakah Raja yang mulia? Dialah TUHAN yang perkasa; TUHAN yang penuh kuasa, yang jaya dalam peperangan.
9. Bukalah lebar-lebar gerbang tua, supaya masuk Raja yang mulia.
10. Siapakah Raja yang mulia? TUHAN Yang Mahakuasa, Dialah Raja yang mulia!

  Psalms (24/150)