Psalms (136/150)  

1. Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik; kasih-Nya kekal abadi.
2. Bersyukurlah kepada Allah Yang Mahatinggi; kasih-Nya kekal abadi.
3. Bersyukurlah kepada TUHAN Yang Mahabesar; kasih-Nya kekal abadi.
4. Hanya Dia yang membuat keajaiban-keajaiban besar; kasih-Nya kekal abadi.
5. Dengan kebijaksanaan-Nya Ia menjadikan langit; kasih-Nya kekal abadi.
6. Ia menghamparkan bumi di atas air; kasih-Nya kekal abadi.
7. Ia membuat benda-benda penerang di langit; kasih-Nya kekal abadi;
8. matahari untuk menguasai siang; kasih-Nya kekal abadi;
9. bulan dan bintang untuk menguasai malam; kasih-Nya kekal abadi.
10. Dibunuh-Nya anak-anak sulung Mesir; kasih-Nya kekal abadi.
11. Israel dihantar-Nya keluar dari Mesir; kasih-Nya kekal abadi;
12. dengan tangan kuat dan perkasa; kasih-Nya kekal abadi.
13. Laut Gelagah dibelah-Nya; kasih-Nya kekal abadi;
14. Israel umat-Nya dibawa-Nya ke seberang; kasih-Nya kekal abadi.
15. Tetapi raja Mesir dan tentaranya Ia tenggelamkan; kasih-Nya kekal abadi.
16. Dipimpin-Nya umat-Nya lewat padang gurun; kasih-Nya kekal abadi.
17. Dikalahkan-Nya raja-raja perkasa; kasih-Nya kekal abadi;
18. dibunuh-Nya raja-raja termasyhur; kasih-Nya kekal abadi.
19. Sihon, raja Amori; kasih-Nya kekal abadi;
20. dan Og, raja Basan; kasih-Nya kekal abadi.
21. Negeri mereka diserahkan-Nya kepada umat-Nya; kasih-Nya kekal abadi;
22. menjadi milik Israel hamba-Nya; kasih-Nya kekal abadi.
23. Ia tidak melupakan kita waktu kita dikalahkan; kasih-Nya kekal abadi.
24. Dibebaskan-Nya kita dari tangan musuh; kasih-Nya kekal abadi.
25. Setiap makhluk hidup diberi-Nya makan; kasih-Nya kekal abadi.
26. Bersyukurlah kepada Allah penguasa langit; kasih-Nya kekal abadi.

  Psalms (136/150)