Psalms (135/150)  

1. Pujilah TUHAN! Pujilah nama TUHAN, hai kamu hamba-hamba-Nya
2. yang berbakti di Rumah TUHAN di kediaman Allah kita.
3. Pujilah TUHAN, sebab Ia baik, pujilah nama-Nya, sebab Ia murah hati.
4. Ia memilih Yakub bagi diri-Nya, umat Israel dijadikan milik-Nya.
5. Sebab aku tahu TUHAN sungguh besar, Ia agung melebihi segala dewa.
6. Ia melakukan apa yang dikehendaki-Nya, di langit dan di bumi, di laut dan di samudra yang dalam.
7. Dari ujung bumi Ia mendatangkan awan, dibuat-Nya kilat untuk hujan. Lalu Ia memerintahkan angin supaya keluar dari tempat penyimpanan-Nya.
8. Di Mesir Ia membunuh semua anak sulung dari manusia maupun binatang.
9. Di sana dibuat-Nya banyak keajaiban dan tanda untuk menghukum raja dan semua pegawainya.
10. Ia membinasakan banyak bangsa, dan membunuh raja-raja perkasa:
11. Sihon raja Amori dan Og raja Basan, serta semua raja di Kanaan.
12. Lalu negeri mereka diserahkan-Nya menjadi milik Israel, umat-Nya.
13. Ya TUHAN, Engkau akan tetap diwartakan, dan nama-Mu diingat oleh semua keturunan,
14. sebab Engkau memberi keadilan kepada umat-Mu, dan mengasihani hamba-hamba-Mu.
15. Berhala mereka dari emas dan perak, buatan tangan manusia.
16. Mereka mempunyai mulut, tetapi tak dapat berbicara, mempunyai mata, tetapi tak dapat melihat.
17. Mereka mempunyai telinga, tetapi tak dapat mendengar, dari mulutnya tidak keluar napas.
18. Semoga begitulah nasib orang-orang yang membuatnya, dan yang percaya kepadanya.
19. Pujilah TUHAN, hai umat Israel, pujilah Dia, hai imam-imam Allah!
20. Pujilah TUHAN, hai orang-orang Lewi, pujilah Dia, kamu semua yang takwa.
21. Pujilah TUHAN di Sion, di Yerusalem tempat kediaman-Nya. Pujilah TUHAN!

  Psalms (135/150)