Psalms (115/150)  

1. Bukan kami, ya TUHAN, bukan kami, tapi Engkau saja harus dipuji, sebab Engkau setia dan tetap mengasihi.
2. Mengapa bangsa-bangsa harus berkata, "Di mana Allah mereka?"
3. Allah kita ada di surga, Ia melakukan apa yang dikehendaki-Nya.
4. Berhala mereka dari emas dan perak, buatan tangan manusia.
5. Mereka mempunyai mulut, tetapi tak dapat berbicara, mempunyai mata, tetapi tak dapat melihat.
6. Mereka mempunyai telinga, tetapi tak dapat mendengar, mempunyai hidung, tetapi tak dapat mencium.
7. Mereka mempunyai tangan, tetapi tak dapat meraba, mempunyai kaki, tetapi tak dapat berjalan, dan tak ada suara yang keluar dari kerongkongannya.
8. Semoga begitulah nasib orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya.
9. Hai Israel, berharaplah kepada TUHAN, Dialah yang menolong dan melindungi kamu.
10. Hai para imam, berharaplah kepada TUHAN, Dialah yang menolong dan melindungi kamu.
11. Hai semua orang takwa, berharaplah kepada TUHAN, Dialah yang menolong dan melindungi kamu.
12. TUHAN ingat kepada kita dan akan memberkati kita, Ia akan memberkati umat Israel dan semua imam keturunan Harun.
13. Ia akan memberkati orang-orang yang takwa, baik kecil maupun besar.
14. Semoga TUHAN menganugerahkan banyak anak, kepada kamu dan keturunanmu.
15. Semoga kamu diberkati TUHAN, pencipta langit dan bumi!
16. Langit adalah milik TUHAN saja, tetapi bumi diberikan-Nya kepada manusia.
17. TUHAN tidak dipuji oleh orang mati, oleh orang yang sudah turun ke tempat yang sunyi.
18. Tetapi kita yang hidup bersyukur kepada-Nya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Pujilah TUHAN!

  Psalms (115/150)