Psalms (114/150)  

1. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, waktu keturunan Yakub meninggalkan negeri asing,
2. TUHAN menjadikan Yehuda tempat suci-Nya, Israel dijadikan wilayah kekuasaan-Nya.
3. Laut Gelagah melihat-Nya lalu lari, Sungai Yordan berhenti mengalir.
4. Gunung-gunung melompat-lompat seperti kambing, bukit-bukit berjingkrak-jingkrak seperti anak domba.
5. Ada apa, hai laut, sehingga engkau lari, dan Sungai Yordan berhenti mengalir?
6. Apa sebab kamu melompat-lompat hai gunung-gunung, dan kamu berjingkrak-jingkrak hai bukit-bukit?
7. Hai bumi, gemetarlah di hadapan TUHAN, di hadapan Allah Yakub,
8. yang mengubah batu karang menjadi kolam air, dan gunung batu menjadi mata air.

  Psalms (114/150)