Psalms (111/150)  

1. Pujilah TUHAN! Dengan segenap hati aku bersyukur kepada TUHAN di tengah himpunan umat-Nya.
2. Sungguh ajaib perbuatan-perbuatan TUHAN, layak diselidiki oleh orang-orang yang menyukainya.
3. Pekerjaan TUHAN agung dan terpuji, keadilan-Nya kekal abadi.
4. TUHAN itu pengasih dan penyayang, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengagumkan, supaya kita tetap mengingatnya.
5. Ia memberi rezeki kepada orang yang takwa, dan selalu ingat akan perjanjian-Nya.
6. Ia telah menunjukkan kuasa-Nya kepada umat-Nya, dengan memberi mereka tanah pusaka bangsa-bangsa.
7. TUHAN adil dan setia dalam segala tindakan-Nya, segala perintah-Nya dapat diandalkan.
8. Hukum-Nya bertahan sepanjang masa, diberikan dalam kebenaran dan keadilan.
9. Ia membebaskan umat-Nya, dan mengadakan perjanjian kekal dengan mereka. Dialah TUHAN yang kudus dan perkasa!
10. Barangsiapa ingin menjadi bijaksana harus menghormati TUHAN, Ia memberi pengertian kepada semua orang yang taat. Terpujilah TUHAN sepanjang masa!

  Psalms (111/150)