Daniel (12/12)    

1. Malaikat yang memakai pakaian linen itu berkata lagi, "Pada saat itu akan muncul malaikat besar Mikhael pelindung bangsamu. Kemudian akan ada masa kesukaran yang tiada bandingannya sejak ada bangsa-bangsa. Tetapi semua orang dari bangsamu yang namanya tertulis dalam buku Allah, akan diselamatkan.
2. Banyak di antara mereka yang sudah mati akan hidup lagi; sebagian akan menikmati hidup yang kekal, dan sebagian lagi akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal juga.
3. Para pemimpin yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya langit. Dan mereka yang telah mengajar banyak orang untuk melakukan apa yang baik dan adil, akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya."
4. Lalu kata malaikat itu lagi kepadaku, "Daniel, tutuplah buku itu sekarang, dan bubuhilah segel supaya tetap tertutup sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan mencoba menyelidiki apa yang sedang terjadi. Tetapi usaha mereka itu akan sia-sia belaka."
5. Kemudian kulihat dua orang laki-laki. Yang seorang berdiri di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai sebelah sana.
6. Yang seorang bertanya kepada yang berdiri lebih dekat dengan hulu sungai, "Kapankah kejadian-kejadian yang ajaib ini akan berakhir?"
7. Orang yang lain itu mengangkat kedua tangannya ke langit. Kudengar dia bersumpah demi Allah yang kekal dan berkata, "Kejadian-kejadian itu akan berlangsung selama tiga setengah tahun. Setelah penganiayaan terhadap umat Allah berakhir, maka berakhir pula kejadian-kejadian yang ajaib itu."
8. Semua yang dikatakannya itu memang kudengar, tetapi aku tidak memahaminya. Lalu aku bertanya, "Tuan, bagaimana semua ini akan berakhir?"
9. Ia menjawab, "Pergilah sekarang, Daniel, sebab kata-kata ini harus disembunyikan dan dirahasiakan sampai akhir zaman.
10. Banyak orang akan diuji dan dimurnikan. Mereka yang jahat tidak akan mengerti dan akan terus berlaku jahat; hanya mereka yang bijaksana akan mengerti.
11. Dari waktu kurban harian itu dihentikan dan sesuatu yang mengerikan yang disebut Kejahatan yang menghancurkan itu ditegakkan, akan berlalu 1.290 hari.
12. Berbahagialah mereka yang tetap setia sampai hari ke-1.335.
13. Engkau Daniel, setialah sampai akhir. Engkau akan meninggal, tetapi akan bangkit untuk menerima upahmu pada akhir zaman."

  Daniel (12/12)