SongOfSongs (8/8)    

1. Vajha lennél nékem én atyámfia, ki az én anyámnak emlõjét szopta,
2. Elvinnélek, bevinnélek anyámnak házába,
3. Az õ balkeze az én fejem alatt,
4. Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai,
5. Kicsoda ez a ki feljõ a pusztából,
6. Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre,
7. Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet:
8. Kicsiny húgunk van nékünk,
9. Ha õ kõfal,
10. [Mikor] én [olyan leszek, mint] a kõfal,
11. Szõlõje volt Salamonnak Baálhamonban,
12. Az én szõlõmre, mely én reám néz, nékem gondom lesz:
13. Oh te, a ki lakol a kertekben!
14. Fuss én szerelmesem,

  SongOfSongs (8/8)