SongOfSongs (5/8)  

1. Bementem az én kertembe, én húgom, jegyesem,
2. Én elaludtam, de lelkemben vigyázok vala,
3. [Felelék én:] Levetettem ruhámat,
4. Az én szerelmesem kezét benyujtá az [ajtónak] hasadékán,
5. Felkelék én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam,
6. Megnyitám az én szerelmesemnek;
7. Megtalálának engem az õrizõk, a kik a várost kerülik,
8. Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai,
9. Micsoda a te szerelmesed [egyéb] szerelmesek felett,
10. Az én szerelmesem fejér és piros,
11. Az õ feje, [mint a] választott drága megtisztított arany;
12. Az õ szemei mint a vízfolyás mellett való galambok,
13. Az õ orczája hasonlatos a drága füveknek táblájához,
14. Az õ kezei aranyhengerek;
15. Az õ szárai márványoszlopok;
16. Az õ ínye édességek,

  SongOfSongs (5/8)