SongOfSongs (3/8)  

1. Az én ágyasházamban éjjeleken keresém azt, a kit szeret az én lelkem,
2. Immár felkelek és eljárom a várost,
3. Megtalálának engem az õrizõk, a kik a várost kerülik. [Mondék nékik:]
4. Alig mentem vala el azoktól,
5. Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai,
6. Kicsoda az, a ki feljõ a pusztából,
7. Ímé, ez a Salamon gyaloghintaja,
8. Mindnyájan fegyverfogók, hadakozásban bölcsek,
9. Hálóágyat csinált magának Salamon király
10. Oszlopait ezüstbõl csinálta,
11. Jõjjetek ki, és nézzétek, Sionnak leányai,

  SongOfSongs (3/8)