SongOfSongs (1/8)  

1. Énekek éneke, mely Salamoné.
2. Csókoljon meg engem az õ szájának csókjaival;
3. A te drága kenetid jók illatozásra;
4. Vonj engemet te utánad, hadd fussunk!
5. Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai;
6. Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem;
7. Mondd meg nékem, [te,] a kit az én lelkem szeret,
8. Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb!
9. A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám.
10. Szépek a te orczáid a [halántékra való] lánczokban,
11. Arany lánczokat csinálunk néked,
12. Mikor a király az õ asztalánál ül,
13. [Olyan] az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha,
14. [Mint] az Engedi szõlõiben a cziprusfürt,
15. Ímé, szép vagy én mátkám, ímé, szép vagy,
16. Ímé, te [is] szép vagy én szerelmesem, gyönyörûséges,
17. A mi házainknak gerendái czédrusfák,

      SongOfSongs (1/8)