Psalms (91/150)  

1. Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
2. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom!
3. Mert õ szabadít meg téged a madarásznak tõrébõl, a veszedelmes dögvésztõl.
4. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az õ hûsége.
5. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstõl, a repülõ nyíltól nappal;
6. A dögvésztõl, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.
7. Elesnek mellõled ezeren, és jobb kezed felõl tízezeren; és hozzád nem is közelít.
8. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
9. Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
10. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
11. Mert az õ angyalainak parancsolt felõled, hogy õrizzenek téged minden útadban.
12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kõbe.
13. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom õt, felmagasztalom õt, mert ismeri az én nevemet!
15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom õt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsõítem õt.
16. Hosszú élettel elégítem meg õt, és megmutatom néki az én szabadításomat.

  Psalms (91/150)