Psalms (87/150)  

1. Ének. A Kóráh fiainak zsoltára.
2. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát.
3. Dicsõséges dolgokat beszélnek felõled, te Istennek városa! Szela.
4. Elõszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerõimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született.
5. És ezt mondják a Sion felõl: Mind ez, mind amaz ott született, és õ, a Felséges, erõsíti azt.
6. Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela.
7. És tánczolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak.

  Psalms (87/150)