Psalms (84/150)  

1. Az éneklõmesternek, a gittitre; Kóráh fiainak zsoltára.
2. Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura!
3. Kivánkozik, sõt emésztõdik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élõ Isten felé.
4. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!
5. Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.
6. Boldog ember az, a kinek te vagy erõssége, [s] a te ösvényeid vannak szívében.
7. Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai esõ.
8. Erõrõl erõre jutnak, [míg] megjelennek Isten elõtt a Sionon.
9. Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákóbnak Istene! Szela.
10. Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját!
11. Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer [másutt;] inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!
12. Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsõséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek. [ (Psalms 84:13) Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned. ]

  Psalms (84/150)