Psalms (82/150)  

1. Aszáf zsoltára.
2. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela.
3. Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot!
4. Mentsétek meg a szegényt és szûkölködõt; a gonoszok kezébõl szabadítsátok ki.
5. Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak; a földnek minden fundamentoma inog.
6. Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:
7. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely fõember.
8. Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.

  Psalms (82/150)