Psalms (81/150)  

1. Az éneklõmesternek, a gittithre. Aszáfé.
2. Örvendezzetek Istennek, a mi erõsségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének!
3. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörû hárfát cziterával együtt.
4. Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján;
5. Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése.
6. Bizonyságul tette õ a József nemzetségében, a mikor kijött Égyiptom földe ellen. Nyelvet hallék [ott,] a mit nem tudtam.
7. Megszabadítottam a tehertõl az õ vállát, kezei megmenekültek a kosártól.
8. A nyomorúságban segítségül hívtál és én megszabadítottalak téged; meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében; megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Szela.
9. Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Oh Izráel, ha te meghallgatnál engem!
10. Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten elõtt meg ne hajolj!
11. Én, az Úr vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földérõl: nyisd szét a te szájad és betöltöm azt.
12. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem.
13. Ott hagytam azért õt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint.
14. Oh, ha az én népem hallgatna reám, [s] Izráel az én utaimon járna!
15. Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem.
16. Az Úrnak gyûlölõi hízelegnének néki, és örökkévaló volna az õ idejök. [ (Psalms 81:17) És õ megelégítené õt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged! ]

  Psalms (81/150)