Psalms (80/150)  

1. Az éneklõmesternek a sosannim-éduthra; Aszáf zsoltára.
2. Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, a ki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; a ki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel!
3. Efraim, Benjámin és Manasse elõtt támaszd fel a te hatalmadat, és jõjj el, hogy szabadíts meg minket!
4. Oh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk.
5. Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol a te népednek könyörgésére?
6. Könyhullatásnak kenyerével éteted õket, s könyhullatások árjával itatod meg õket.
7. Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk.
8. Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!
9. Égyiptomból szõlõt hozál ki, kiûzéd a pogányokat és azt elültetéd.
10. Helyet egyengettél elõtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet.
11. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei [olyanok lettek, mint] az Isten czédrusfái.
12. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig.
13. Miért rontottad el annak gyepûit, hogy szaggathassa minden járókelõ?
14. Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad.
15. Oh Seregek Istene! kérlek, térj vissza, tekints alá az egekbõl és lásd és tekintsd meg e szõlõtõt!
16. És a csemetét, a mit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél!
17. Elégett a tûzben, levágatott; arczod haragjától elvesznek.
18. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, a kit megerõsítettél magadnak,
19. Hogy el ne térjünk tõled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet. [ (Psalms 80:20) Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk! ]

  Psalms (80/150)