Psalms (77/150)  

1. Az éneklõmesternek, Jedutunnak; Aszáfé, zsoltár.
2. Szavamat Istenhez [emelem] és kiáltok; szavamat Istenhez [emelem], hogy figyelmezzen reám.
3. Nyomorúságom idején az Urat keresem; kezem feltartom éjjel szünetlenül; lelkem nem akar vigasztalást bevenni.
4. Istenrõl emlékezem és sóhajtok; róla gondolkodom, de elepedt az én lelkem. Szela.
5. Szemeimet ébren tartod; hánykolódom, de nem szólhatok.
6. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveirõl.
7. Megemlékezem éjjel az én énekeimrõl; szívemben elgondolkodom és azt kutatja lelkem:
8. Avagy mindörökké elvet-é az Úr? és nem lesz-é többé jóakaró?
9. Avagy végképen elfogyott-é az õ kegyelme? vagy megszûnik-é igérete nemzedékrõl nemzedékre?
10. Avagy elfelejtkezett-é könyörülni Isten? avagy elzárta-é haragjában az õ irgalmát? Szela.
11. És mondám: Ez az én betegségem, hogy a Fölségesnek jobbja megváltozott.
12. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteirõl, sõt megemlékezem hajdani csodáidról;
13. És elmélkedem minden cselekedetedrõl, és tetteidrõl gondolkozom.
14. Oh Isten, a te utad szentséges; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten?
15. Te vagy az Isten, a ki csodát mívelsz; megmutattad a népek között a te hatalmadat.
16. Megváltottad népedet karoddal a Jákób és a József fiait. Szela.
17. Láttak téged a vizek, oh Isten, láttak téged a vizek és megfélemlének; a mélységek is megrázkódának.
18. A felhõk vizet ömlesztének; megzendülének a fellegek, és a te nyílaid széllyel futkostanak.
19. Mennydörgésed zúgott a forgószélben; villámlásaid megvilágosították a mindenséget; megrázkódott és megindult a föld.
20. Utad a tengeren volt és ösvényed a nagy vizeken; és nyomaid nem látszottak meg. [ (Psalms 77:21) Vezetted mint nyájat, a te népedet, Mózesnek és Áronnak kezével. ]

  Psalms (77/150)