Psalms (76/150)  

1. Az éneklõmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének.
2. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az õ neve Izráelben.
3. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban.
4. Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela.
5. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek.
6. Kifosztattak a bátor szívûek, álmukat aluszszák, és minden hõs kezének ereje veszett.
7. A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló.
8. Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orczád elõtt, mikor haragszol?
9. Az egekbõl jelentetted ki ítéletedet; a föld megrettent és elcsendesedett,
10. Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! Szela.
11. Mert az emberek haragja megdicsõít téged, miután felövezed végsõ haragodat.
12. Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, a kik õ körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek. [ (Psalms 76:13) Mert a fejedelmek gõgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz. ]

  Psalms (76/150)