Psalms (72/150)  

1. Salamoné.
2. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal.
3. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot.
4. Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szûkölködõnek fiain, és törje össze az erõszakoskodót.
5. Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékrõl nemzedékre.
6. Szálljon alá, mint esõ a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet.
7. Virágozzék az õ idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold.
8. És uralkodjék egyik tengertõl a másik tengerig, és a [nagy] folyamtól a föld határáig.
9. Boruljanak le elõtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port.
10. Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé.
11. Hajoljanak meg elõtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki.
12. Mert megszabadítja a kiáltó szûkölködõt; a nyomorultat, a kinek nincs segítõje.
13. Könyörül a szegényen és szûkölködõn, s a szûkölködõk lelkét megszabadítja;
14. Az elnyomástól és erõszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az õ szemében.
15. És éljen õ és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják õt minden napon.
16. Bõ gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve.
17. Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják õt.
18. Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csudadolgokat cselekszik egyedül!
19. Áldott legyen az õ dicsõséges neve mindörökké, és teljék be dicsõségével az egész föld. Ámen! Ámen!
20. Itt végzõdnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.

  Psalms (72/150)