Psalms (63/150)  

1. Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt.
2. Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, a melynek nincs vize;
3. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsõségedet.
4. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
5. Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet.
6. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam!
7. Ha reád gondolok ágyamban: õrváltásról õrváltásra rólad elmélkedem;
8. Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.
9. Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem.
10. Azok pedig, a kik veszedelemre keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak.
11. Szablya martalékaiul esnek el, és a rókáknak lesznek eledelei. [ (Psalms 63:12) A király pedig örvendezni fog Istenben; dicséri õt mindaz, a ki õ reá esküszik; mert bedugatik a hazugok szája. ]

  Psalms (63/150)