Psalms (60/150)  

1. Az éneklõmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja;
2. Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret.
3. Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket!
4. Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult.
5. A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket.
6. Adtál a téged félõknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela.
7. Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket!
8. Az õ szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét:
9. Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én törvény-rendelõm.
10. Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem örülj!
11. Kicsoda vezet engem az erõs városba? Kicsoda kisért el Edomig engem?
12. Nem te-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi seregeinkkel? [ (Psalms 60:13) Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló. ] [ (Psalms 60:14) Istennel gyõzedelmet nyerünk, s õ tapodja el ellenségeinket. ]

  Psalms (60/150)