Psalms (56/150)  

1. Az éneklõmesternek a Jónathelem rehokimra; Dávidnak miktámja; mikor megragadták õt a filiszteusok Gáthban.
2. Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó tátog ellenem és mindennap hadakozván, nyomorgat engem!
3. Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan hadakoznak ellenem, oh magasságos [Isten!]
4. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.
5. Isten által dicsekedem az õ igéjével; az Istenben bizom, nem félek; ember mit árthatna nékem?
6. Minden nap elforgatják beszédeimet; minden gondolatjok ellenem van, ártalomra.
7. Egybegyûlnek, elrejtõznek, sarkaimat lesik, mert kivánják az én lelkemet.
8. Gonoszsággal menekedhetnének? Haraggal rontsd meg, oh Isten, a népeket!
9. Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlõdbe könnyeimet! Avagy nem tudod-é azoknak számát?
10. Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten.
11. Dicsérem Istent, az õ ígéretéért, dicsérem az Urat az õ igéretéért.
12. Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?
13. Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; megadom néked a hálaáldozatokat; [ (Psalms 56:14) Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstõl; hogy járjak Isten elõtt az életnek világosságában. ]

  Psalms (56/150)