Psalms (33/150)  

1. Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
2. Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.
3. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
4. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hûséges.
5. Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.
6. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.
7. Összegyûjti a tenger vizeit, mintegy tömlõbe; tárházakba rakja a hullámokat.
8. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tõle minden földi lakó.
9. Mert õ szólt és meglett, õ parancsolt és elõállott.
10. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.
11. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékrõl-nemzedékre.
12. Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.
13. Az égbõl letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.
14. Székhelyérõl lenéz a föld minden lakosára.
15. Õ alkotta mindnyájok szivét, [és] jól tudja minden tettöket.
16. Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hõs sem menekül meg nagy erejével;
17. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.
18. Ámde az Úr szemmel tartja az õt félõket, az õ kegyelmében bízókat,
19. Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben [is] eltartsa õket.
20. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk õ.
21. Csak õ benne vigad a mi szívünk, csak az õ szent nevében bízunk!
22. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.

  Psalms (33/150)