Psalms (30/150)  

1. Dávid zsoltára. Templomszentelési ének.
2. Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam.
3. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem!
4. Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók közül.
5. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsõítsétek szent emlékezetét.
6. Mert csak pillanatig [tart] haragja, [de] élethossziglan jóakarata; este bánat száll be [hozzánk], reggelre öröm.
7. Azt mondtam azért én jó állapotomban: Nem rendülhetek meg soha.
8. Uram, jókedvedbõl erõsséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orczádat, és megroskadtam.
9. Hozzád kiáltok, Uram! Az én Uramnak irgalmáért könyörgök!
10. Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat?
11. Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam! Uram, légy segítségem!
12. Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel. [ (Psalms 30:13) Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felõled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsõítlek téged. ]

  Psalms (30/150)