Psalms (26/150)  

1. Dávidé.
2. Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet.
3. Mert kegyelmed szemem elõtt van, és hûségedben járok-kelek.
4. Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam.
5. Gyûlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök.
6. Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat gyakorlom Uram!
7. Hogy hallatós szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet.
8. Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsõséged hajlékának helyét.
9. Ne sorozd a bûnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal együvé,
10. A kiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel.
11. Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam.
12. Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben.

  Psalms (26/150)